Search icon
Home » Cars for sale in Australia » Ford » Zephyr » Ford Zephyr

Vintage Mk3 Ford Zephyr rear quarter

Sale price: $AU 15.00
Last update: 14.04.2021
Car location: Tamworth, Australia
For Sale by: Private Seller

Technical specifications, photos and description:
Condition:Used
Model:Zephyr
Manufacturer Part Number:Does Not Apply
Car Type:Collector Cars
Warranty:No Warranty
Type of Title:Written-Off, Salvage
Body Type:Sedan
Manufacturer:Ford
For Sale by:Private Seller
:“Left hand rear quarter of Ford Mk3 Zephyr. Panel is straight and good second hand condition. Rust pitting on edge of floor up against inside lip (as shown in detailed photo) but otherwise only superficial surface rust.Pick up only.”
Got questions? Ask here!
Rate this car. Your assessment is important to us!
Rating 5
Rating 4
Rating 3
Rating 2
Rating 1
Current customer rating: Rating 0 (0) based on 0 votes
Click on image to see all (10) images in hight resolution.

Vintage Mk3 Ford Zephyr rear quarter photo 1
Vintage Mk3 Ford Zephyr rear quarter photo 2Vintage Mk3 Ford Zephyr rear quarter photo 3Vintage Mk3 Ford Zephyr rear quarter photo 4Vintage Mk3 Ford Zephyr rear quarter photo 5Vintage Mk3 Ford Zephyr rear quarter photo 6Vintage Mk3 Ford Zephyr rear quarter photo 7Vintage Mk3 Ford Zephyr rear quarter photo 8Vintage Mk3 Ford Zephyr rear quarter photo 9Vintage Mk3 Ford Zephyr rear quarter photo 10Owner description

Left hand rear quarter of Ford Mk3 Zephyr.Panel is straight and good second hand condition. Rust pitting on edge of floor up against inside lip (as shown in detailed photo) but otherwise only superficial surface rust.Pick up only.


This Ad was found on: eBay.com.au


Other search keywords

nVintage Vigtage Vpntage Vbintage Vzintage uintage Vuintage Vinctage pVintage Vitntage Vinjtage Vintafge Viytage Vintape Vintaue Vintagx Vinrtage Vint5age Vcintage Vikntage Vintagf Virntage Vintpage hVintage Vintagae Vfntage wVintage Viitage oVintage Viztage Vinqtage Vmintage Vinxage Vrintage Vintagge Vintkage Vsntage Vinthge Vintagv Vint6age Vintaga Viqntage ointage sintage Vintavge iVintage Vin5tage Vintqge Vhintage Viuntage Vfintage Vintatge Viintage fintage Vinltage Vintyage Vsintage Vintaje Viwntage Vintaghe Vintwage nintage Vintagz Vantage Vintate Vidntage Vintyge Vintzge Vinlage Vinkage Vittage cintage Vintjge Vintagfe Vintcage Vinhage Vintawe Vontage Vintagm Vintame Vintsage Vintago zVintage Vintagee Vintjage Viutage Vtntage Vicntage Vpintage Vinoage Vintapge Vintakge Vcntage Vintamge Vin6age Vihtage Vinrage Vintaze dintage Vinotage Victage Vnintage Vintaye jVintage Vintlage Vinhtage Viftage tintage Vintauge Vifntage uVintage kVintage yVintage Vintagi Vinttage Vintaxe Vintagxe Vintasge Vintace Vintuage Vimntage Vintige iintage Vintahge Vintagre Vintagqe Vintdge Vkintage Vinmage qintage V8ntage Vintabe pintage Vintagw Vinvage Vtintage Vuntage Virtage Vinstage Vinntage Vintagb Vinwtage rintage wintage Vdintage Vinxtage Vintgage Vkntage Vintagg Vintbage kintage lVintage Vintawge Vintbge mintage Viltage Vintaage Vintagye Vintagk Vintagy Vinzage Vintagze Vintase Vintarge cVintage Vrntage Vhntage Vintrage Vintzage Vinbage Vintagde Vintoage bintage Viyntage Vintagie Vintagse Viwtage bVintage Vintagve Vintaqe Vintalge Vintane Vintagc jintage Vintale Vintagle Vijtage xintage Vingtage Vgintage Vinytage Viatage Vwntage Vintagte mVintage Vintuge Vintade Vinqage Vintazge Vi9ntage Vinuage Vinpage Vintnge Vintdage Vintmage Viqtage Viktage Vinttge Vihntage Vibntage V9ntage Vintagne Vlntage Vinutage Vgntage Vintabge Vinitage lintage Vintagq Vintafe Vimtage Vintake Vintaqge Vvintage fVintage Vinptage Vintsge Vintague Vaintage Viontage Vintagl aVintage Vjntage V8intage Vintvage Vizntage Vinwage Vintwge Vintage Vintajge Vintare Vyntage Vintave Vinvtage Vintaie Vintahe VVintage Vintagwe Vivntage Vidtage sVintage Vintlge Vintagje Vyintage Vintaoge Vindtage Vipntage Vintagd Vintpge Vintvge Vintfage Vinktage Vintange Vintayge Vintfge Vnntage Vintacge Vinsage Vintnage Vinjage Vdntage Vin5age Viotage vintage Vintiage Vinztage Vibtage vVintage Vintagt Vintgge Vinatage Vintxge Vxntage Vinftage Vinyage Vlintage Vingage Vointage Vintoge Vintagu aintage Vindage Vintcge Vqntage Vintags Vintadge Vin6tage Vintagke Visntage Vi8ntage tVintage rVintage Vintagce Vintagbe Vintagj Vinmtage Vivtage Viniage Vintagr Vvntage Vijntage Vintaoe Vintaae Vintagn Vintaige Vincage Vwintage Vinaage Vintagh Vjintage Viantage Vintkge Vinfage Vintagoe Vintqage hintage Vigntage Vintrge Vintaxge Vintagp dVintage zintage Vqintage Vilntage Viptage qVintage Vintagpe xVintage V9intage Vintmge Vinnage Vbntage yintage Vxintage Vintagme Vzntage Vixntage gVintage Vmntage Vixtage Vintxage Vistage gintage Vinbtage Vinthage kMk3 Mkz dk3 Mhk3 Mik3 Mkl mMk3 Mkr3 Mm3 Mq3 Mk23 Mkx rk3 wMk3 Mkj Mk33 Mo3 Ml3 sk3 Mxk3 pMk3 aMk3 Mkl3 bMk3 uMk3 nk3 Mk2 Mkw3 Ms3 Mkh3 Mbk3 Mg3 Mko3 fk3 Mi3 Mgk3 Mlk3 mk3 qk3 ik3 pk3 Mzk3 yMk3 sMk3 Mok3 rMk3 Mkd3 Mkk Mw3 Mki Mf3 Mjk3 Mko Mkj3 Mks Mke Mk3 Mv3 Mky cMk3 Mrk3 Mt3 Myk3 Mqk3 Mk3e Mkx3 vk3 Mkg gk3 uk3 yk3 oMk3 Md3 Mfk3 Mkv Mk,3 Mkn ok3 Mak3 Mkc3 Mk32 Mp3 vMk3 Mkf3 Mkw Mkc lMk3 Mku Mkh dMk3 Mh3 Mkt tk3 zMk3 Mnk3 Mkr My3 Mpk3 kk3 Mkq jk3 Mx3 Mr3 Mk3w Mku3 Mvk3 Mkm iMk3 Mkd Mwk3 Msk3 Muk3 Mmk3 Mtk3 Mki3 wk3 zk3 M,3 Mka3 qMk3 ak3 Mu3 Mkb3 Mk34 nMk3 Mz3 Mk4 gMk3 Mkz3 xMk3 hk3 tMk3 MMk3 Mkk3 Mc3 bk3 Mck3 Mkp3 xk3 Mn3 jMk3 Mkp Mkb Mky3 ck3 Mkm3 Mkg3 Mb3 M,k3 Mks3 Mj3 hMk3 Mkf Mk43 lk3 fMk3 Mke3 Mka Mkt3 Mkq3 Mdk3 Ma3 Mkn3 Mkv3 Fore FFord Foord Forp Fornd gFord Fordc Foqrd Foprd Forn Fofrd Fotrd Forx bord Fgord Fovrd Foqd Fordr mFord Forod nFord Fogd Forfd tFord Fford lFord Fo4d Fohrd Fogrd nord Fzord Focd jord F0rd Foyrd Forbd Fobd Fomd Forj Forde Foard Fomrd Forgd Forad aFord Fkord qFord Fjord Fobrd Fordx Forf Fmrd Fokrd Foid Fdord Fnrd Foud Fnord Foru xFord Fuord Forhd Formd Fpord Forh Fo9rd For4d ford Fdrd Fcrd Focrd Fourd Fo5rd Fozrd Fosrd uFord Foerd Fojd Fozd Fory Fokd Fohd wFord pord cFord Foxrd Fyrd Folrd Fjrd F9rd yFord kord vord Forg Food Fodrd Fonrd Fo4rd zord iord Form F0ord rord dFord jFord Forl Furd Fowd Fowrd For5d Foro Fo5d Frrd Fxord Fovd Fmord gord Fo0rd Fgrd cord dord Frord aord qord Fqord Fork Foad Faord Fordf yord Fword Forw Ftord Forc hFord Forxd Fopd Fard Fird Fcord Ffrd Forrd vFord Forr Fwrd Forcd Ford rFord Fhrd sFord bFord Fprd Fqrd Forpd tord Fors iFord Fhord Flrd Fsord Forvd Forq Fotd hord Fsrd Fbord Fbrd Forsd Fosd Fold fFord oFord Forid lord Fodd Forkd sord Ftrd Fordd Fora Forz Forjd zFord Fxrd Forud Fort Fyord Fzrd xord pFord Forzd Fori Foyd oord Fored Fojrd Flord Fond Foryd Forb Fortd Forld Fvord Fords F9ord kFord Forwd Fvrd word uord Foxd Forqd Foed Fkrd mord Fofd Forv Fiord Foird Zcephyr hephyr Zephyrr Zephmyr iephyr oZephyr Zeph7r Zepbhyr Zephyk Zebhyr Zepxyr Zeqhyr Zephwr Zephye Zuephyr Zephkr Zephys Zewhyr gephyr Zephfr Zephhyr Zwphyr Zepchyr Ziephyr Zephyrd wephyr Zechyr Zephy5r Zephjr Zephyv Zephyc nZephyr Zepjyr Zephyrf Zephvyr Zeahyr nephyr Ztephyr Zep0hyr Zeph7yr Zeyphyr Zenphyr Zephynr Zephypr zZephyr Zephur Zsephyr Zjephyr Zeptyr Zephyf kZephyr pZephyr Zephyjr Ze-phyr gZephyr Zepthyr Zephmr Zephxyr Zelphyr tephyr fZephyr Zbphyr vephyr Zmephyr Zephyo Zeophyr Zrephyr Zetphyr Zeephyr Zekhyr Zfephyr Zepqhyr sephyr Zepohyr Zxphyr Zegphyr Zxephyr Zepmyr Zkephyr Zephyvr Zelhyr Zephhr Zepzhyr Zephxr Zemhyr Zvphyr fephyr Zeghyr Zephyg Zebphyr Zedhyr Zephyxr Zep-hyr Zemphyr qephyr Znephyr Zerhyr pephyr Zvephyr Zepdhyr Zeprhyr Zzphyr jZephyr wZephyr tZephyr Zfphyr Zbephyr Zefphyr Zepyhyr Zephyhr Znphyr Zephylr Zephbr Zqephyr Zgephyr mephyr Zerphyr yZephyr Zepdyr Zephrr Zethyr bZephyr cephyr Zepwyr uZephyr Zekphyr Zephsyr Zephdr Zeplyr Zepyyr Zephykr Zephyw Zezhyr Zephyy Zephydr Zeplhyr Zecphyr Zephuyr Zephyn Zeaphyr Zephgyr Zep[hyr xZephyr Zephzr Zephy6r rZephyr Zepayr Zephlyr Zewphyr Zephyar Zzephyr Zoephyr Zephygr Zephyfr Zephym Zezphyr Zephyz jephyr ZZephyr Zaephyr Zephyr Ziphyr Zepxhyr Zephvr Zeppyr hZephyr aZephyr Zephy4r Zpphyr Zkphyr Zephyrt rephyr Zepsyr Ze;phyr Zepphyr sZephyr Zepwhyr Zephyyr Zeqphyr Zhephyr Zephyd Zmphyr Zephywr Zeiphyr Zeshyr Zephqr Zephyh Ztphyr Zephyq mZephyr Zevhyr Zaphyr Zuphyr Zephbyr Zephzyr Zepvyr Zephyr5 Zephyt oephyr Zlephyr Ze0phyr iZephyr Zrphyr Zepqyr Zepcyr Ze[phyr dephyr Zesphyr cZephyr Zjphyr Zepihyr Zephy4 Zep;hyr Zephir Zhphyr Zephnyr lZephyr Zepkhyr Zeohyr Zephiyr Zephwyr dZephyr Zephcr Zpephyr Zephybr Zephyre Zephnr Zepfyr Zephayr yephyr Zephtr Zepiyr Ze-hyr Zeihyr Zephgr Zeph6r Zepbyr Zefhyr Zeyhyr Zepvhyr Zephryr vZephyr Zsphyr Ze;hyr Zyephyr Zephdyr Zephymr Zephytr Zenhyr Zepkyr Zephyu Zepjhyr Zephtyr Zephysr Zcphyr Zejhyr Zephor Zyphyr Zephfyr Zephpyr Ze[hyr Zephy7r Zejphyr Zevphyr Zephar Zepnyr Zexphyr Zephyur Zephjyr Zexhyr uephyr Zephy5 Zepuyr Zepuhyr Zepnhyr Zdphyr lephyr zephyr Zepshyr Ze0hyr Zephyer Zephyr4 Zlphyr Zophyr Zepghyr Zephsr Zephkyr Zepgyr bephyr Zephyl Zedphyr Zephyi Zephyzr Zephcyr Zephyx Zephqyr Zephyqr Zephyor Zephyb Zephlr Zephyj Zepahyr Zehphyr Zeuphyr Zepoyr Zeuhyr Zepmhyr qZephyr Zwephyr Zehhyr Zephpr Zepzyr Zephoyr Zepryr Zepfhyr kephyr Zephycr Zephyir Zqphyr Zgphyr aephyr Zephya Zeph6yr Zdephyr Zephyp xephyr oear reaq rkear yrear retar rmear rezar rqar rxar reax reap rebar redar reajr rtear rejr cear zrear refr resr rexar 5ear urear rcar reah uear rwar rhear r4ear aear reavr nrear rwear reiar mrear reau 5rear reat rea4 ruear qear qrear rekr redr fear kear reor rear5 sear hrear ryear reqr year jear reare rvar reair reac rea5 relar reahr reoar reaa revr reear remr wrear readr zear xrear reakr r5ear rdar raar revar rebr rezr rear reard lear rrar reqar rerr rlear reafr rewar reacr reao 4rear reir reaqr reaz rejar reas rmar reart roar reayr crear mear eear reak reae recr rrear reasr reagr ruar reav rbar rvear reyar bear reaf renar reapr real reaxr trear reaar rzear rearf reaer rqear refar reaor rbear rfear rjar srear gear near renr grear rpear reaj xear rgar dear 4ear rfar rtar lrear retr relr rewr reamr rean rehar reur ryar irear reag recar prear reaw reai jrear erear riear roear vear reanr frear rcear read orear reawr arear iear rjear rnar rzar remar reatr rgear rekar rexr krear regar reazr pear reab repr riar drear rsar rea4r regr rkar rhar rnear hear rdear ream wear resar rear4 reuar rsear rehr reyr rerar rlar rearr tear vrear brear realr reaur reabr rpar rea5r reay raear repar rxear quartek suarter quqrter quartet quyrter quart6er squarter huarter quartier quartenr oquarter quartewr qukrter zuarter quaqrter qduarter xquarter puarter quarteo dquarter quaqter qpuarter quar5er quartee pquarter qu7arter quahter quarger tquarter kuarter quarper qmuarter qparter qfarter qualrter quahrter q8arter q2uarter quarteu quarher quafter quartbr quardter quoarter quariter fquarter quajrter quaraer 2uarter qnuarter qujrter quaoter fuarter quaroter qoarter quarthr gquarter quaster quabrter qugrter quartnr quharter quadrter jquarter quazter quarqer quarcter quarkter vquarter ruarter quartvr quartedr mquarter quacter quarker qvarter qucarter qzarter qauarter quarcer quartep qsarter qtuarter wquarter qua5ter quartmer quargter quarteqr quarteyr luarter quartepr quarfter quwarter qbuarter quacrter quazrter qutrter quartver yquarter quakrter quarwter quartdr quarteor quartex quzarter qugarter quarterf quamter quarte5r quartlr qulrter qurrter qbarter quvrter quartei quartxr quartejr quartder qumrter quartevr quarteur quartec quartyer quartpr quartexr qouarter quar6ter quaprter quaxrter wuarter quartser quurter quarten qzuarter 1uarter qyarter auarter quarhter quparter qtarter quaruter qguarter muarter quyarter quartere quuarter quartea quxarter qudarter quasrter quartor qharter quarster quarater qaarter rquarter quavrter quartjr quartyr quarler quartzer quagrter quar5ter quarteg qcarter quarber qutarter quatter quartelr qhuarter quartger quhrter qyuarter qunrter quartecr quarier qua4ter q7uarter qjarter aquarter quarder quartezr qualter quarteb bquarter quartfr qwuarter quartej quarter4 quarser quarterd vuarter quawrter quarther qufrter qsuarter qxarter qiuarter quajter quartaer quarted iuarter quart5er buarter qvuarter quartev quarnter quarzter quarte4 quauter q7arter quagter uuarter quar4ter quartgr quarfer qudrter qnarter quzrter qlarter guarter quartez quartew qufarter qua4rter qularter qubarter quadter qukarter uquarter qruarter quwrter quartefr quartekr qusarter quarter5 quartuer quaiter quar6er quaater quawter quabter nuarter quapter quarterr quarmter qgarter quartxer quarmer qfuarter quarjter quartner qquarter quarner quartmr qrarter quaarter qcuarter quartber qxuarter quarxter quartrer quartir quavter lquarter quarxer nquarter quartert quartjer quarttr quvarter quarteir quartef quairter tuarter quaryer quafrter quarter qluarter cuarter qjuarter qurarter quartear quiarter qujarter quareter quamrter qu8arter xuarter quartur quartar quartler quaryter hquarter quarrer quartebr quarteq quaruer quaorter quarjer quaeter quarzer quayter quartkr q1uarter quarteer quanrter quartey quartetr quartcr zquarter quarwer quartqr 1quarter quartes quartfer quqarter quayrter quartcer qua5rter ouarter quarvter duarter quartrr quaxter quartwr qumarter quarbter quatrter quarlter iquarter quirter quartzr quarver qusrter quarqter quartesr quarpter q8uarter qkarter quartem quartemr 2quarter qdarter quarte4r qmarter quartter quarrter quanter cquarter quprter quorter yuarter qiarter quakter juarter quxrter quartsr quaurter qwarter quartqer qunarter quaerter qucrter quartoer quartker quaroer quarteh quartper qkuarter qubrter quartwer kquarter quartehr qqarter quartegr quartel quarte5

Comments and questions to the seller:


Do you have any questions? Want to get more information from the seller, or make an offer? Write your comment and the owner will answer your questions.
Name E-mail
Text
Antispam code: captcha code captcha code captcha code captcha code (enter the number)


Other Ford Zephyr cars offered in Australia


See also other offers for sale of Ford Zephyr in Australia. You get a better chance of finding the best car deal for sale near you.

Zephyr Mk2 in Yanac, Australia
price AU $10,000.00
Zephyr Mk2

Other cars offered in Tamworth, Australia


See also other offers in Tamworth, Australia. Check this classifieds to get best offers near you.

Subaru. Forester in TAMWORTH, Australia
price AU $2,550.00
Subaru. ForesterATTENTION!
Used-Cars-Lookup.com - the site is not responsible for the published ads, is not the guarantor of the agreements and is not cooperating with transport companies.

Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.
See all (0) Ford car classifieds in our listings.

Cars Search

Cars for Sale

Join us!

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on RSS
^ Back to top

This site uses cookies

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies.