Search icon
Home » Cars for sale in Australia » Holden » Commodore » Holden Commodore

Holden VT V8 Commodore RWD Auto Sedan

Sale price: Contract price
Last update: 16.07.2021
Car location: Muswellbrook, NSW, Australia
For Sale by: Private Seller

Technical specifications, photos and description:
Condition:Used
Model:Commodore
Transmission:Automatic
Car Type:Passenger Vehicles
Fuel Type:Petrol
Type of Title:Clear (most titles)
Drive Type:RWD
Cylinders:V8
Body Type:Sedan
Manufacturer:Holden
For Sale by:Private Seller
:“Poor Condition”
Got questions? Ask here!
Rate this car. Your assessment is important to us!
Rating 5
Rating 4
Rating 3
Rating 2
Rating 1
Current customer rating: Rating 1 (1/5) based on 1 customer reviews
Click on image to see all (3) images in hight resolution.

Holden VT V8 Commodore RWD Auto Sedan photo 1
Holden VT V8 Commodore RWD Auto Sedan photo 2Holden VT V8 Commodore RWD Auto Sedan photo 3Owner description

Holden VT V8 Commodore
Needs Engine, Clear Coat on Bonnet & Roof is Peeling OffGood Tyres, Brakes & SuspensionNo Rego, Will Require a Blue Slip


This Ad was found on: eBay.com.au


Typical errors in writing a car name

jHolden rolden Holdben qolden Holden xolden lolden Holdren rHolden Holdefn Holren Hdlden mHolden Ho;lden Hozlden Holdenb Holdden hHolden Hoqlden Holdaen yolden Holdejn Ho,lden Holken Holdwn Ho;den Holben Hogden Holdqn zolden Holgden Holpen Holyen Holdeyn Holven Homden Holddn Holdyen Holdsn Holsden Hglden iolden Hobden Hoyden Hilden Holdhn Holdmen Holdoen Holzen H9olden Holfden Holiden Hslden Holdon Hvolden Holbden Holdeqn Holdjn nHolden Hollen aolden Holien Holaen Holdcn Holdeo Holdean Holdex Hwolden Hblden Hjlden Holdekn Hulden Hoylden Holrden Holdegn Hoolden Hotlden Holdven holden golden Hojden Holdeon Holvden Honlden Holdepn Holdenn Holdmn Holqden uHolden Hovlden Hcolden Holxen Holdef Holkden Hol,den Holdexn Hwlden aHolden Hoclden Homlden Holdeg dHolden Honden dolden Holdeq Hhlden Hodlden Holoen Hnlden H9lden Holnen Holwen molden gHolden wolden Hgolden Holdpn Holdein kHolden Hoxlden Holdetn Hyolden Holdes Holdvn Holwden Holdhen Holmden Holdet iHolden Hojlden Holxden Holdnn Holdzen Htlden Holdel Holdan yHolden oHolden H0olden Hopden Hoaden Hlolden Hkolden Ho.lden Hsolden Holdxn vHolden Holjen Holsen Holdfen Holdey kolden Holzden Holqen Holdtn Hqolden jolden Haolden Holdpen Holcen Holdez Hoiden Holpden qHolden Hol.den Hpolden Holdesn Hosden tolden Ho0lden Hfolden Hiolden Hoxden Holdlen Holdei zHolden Hohden Holhden Howden Holdeb Holdgn Hflden Hocden Hofden Hozden Holdeu Holeden Holdnen Holdwen Holdgen Holdjen Holcden Holdrn Hxlden Hoblden Holdedn Hoalden Hholden Hodden colden Holdeln Holdqen Holyden Holdenj Holdln Holuen Hllden wHolden Holoden Hoflden Holdsen Holdewn Holdek Hoslden volden Holfen Holdeun Hollden bHolden Huolden uolden Holdep xHolden Hbolden HHolden pHolden Hrolden Holduen Holdten Holmen Holdbn Holeen Holdkn Hxolden Hooden Hnolden Hylden Holder Holdemn Holdeh Holdken Hzolden Hovden Hoplden Holdun H0lden Holdecn Holdien Holdenm Hmlden sHolden folden Houlden cHolden Holdfn Holdxen Holdezn Horlden Holded solden Halden fHolden Holdin Holdej Holdcen Ho9lden polden tHolden Hjolden Holtden Holgen Htolden bolden Hdolden Hokden Hoklden Holdevn Hoqden Ho.den Hrlden Holdem lHolden Holdev Holhen Holdern Houden Hoilden Holdyn nolden Hoglden Hvlden Hclden Hqlden Hzlden Holdehn Holnden Hmolden Holaden Howlden Holdew Holten Hotden Holdebn Ho,den Holdenh Hol;den Holdec Holdea Holuden Holjden Holdeen Horden Hplden Holdzn Hklden oolden Hohlden Vc Vb yT Vr xVT rT dVT Va VlT aT cT VvT iT yVT VTT VoT mT VnT oVT iVT VbT Vk nVT VwT Vo VfT Vf qVT tT Vu VaT Vq pT Vw Vp wVT kT gT VxT VyT Vm VhT VcT VkT gVT sT dT Vy Vz oT bT mVT zVT VpT tVT fVT Vt uT vT rVT nT VmT Vd zT lT pVT fT ViT vVT qT bVT Vg VtT lVT VzT VgT cVT VqT Vv kVT hVT aVT xT VdT VVT wT VrT hT Vs jVT Vj sVT jT Vh uVT VsT Vx Vi VuT Vn VjT Vl Vp8 b8 V8i jV8 t8 V7 Vv Vg8 p8 V88 dV8 yV8 Vl Vu h8 kV8 a8 oV8 u8 Vf mV8 tV8 V87 Vt8 Vc8 l8 k8 Vn bV8 Vo8 Vm8 fV8 qV8 vV8 Vb8 iV8 i8 Vj8 rV8 Vj Vv8 Vq8 Vd z8 Vl8 Vz pV8 V9 o8 xV8 Vs8 gV8 r8 V98 w8 Vr8 y8 Vk8 wV8 Vo Vx V89 Vi nV8 Vt f8 Vs s8 zV8 uV8 sV8 Vm v8 Vd8 Vh Va8 Vi8 V8u Vx8 aV8 Vg VV8 Vy8 Vc V78 Va lV8 c8 Vp d8 Vn8 Vq x8 Vz8 hV8 m8 Vw8 Vr cV8 j8 Vf8 Vk Vh8 n8 Vy g8 Vb Vu8 Vw q8 Ckmmodore sCommodore Commodorye Commodote Commodort Commoldore oCommodore Commodorv Commodsore Commodorre rommodore Commodorr Commmdore Commydore Cozmmodore cCommodore Coammodore Commodowe Commodzre Commodorke Cofmmodore Cnmmodore yCommodore Commodo5e Comumodore jCommodore Commodowre Comaodore Commodoru xommodore uommodore Commogdore Commoodore Commocdore Commzodore Comuodore Cokmmodore Commodoqre Combmodore Commodore Ccommodore Commodsre Comiodore Ccmmodore Commoaore Commodvre Commjodore Comjodore Conmmodore Coxmmodore Cdommodore Commopdore Commodocre Commbdore Commodooe Commodire Commodrore Commodora Czommodore Commodord Commodorne Commodoxre Commodorh Commoduore Commodorw Commodorm Commodode Commohdore commodore Coimodore oommodore Commozdore Commodorz Cojmodore Commldore Ckommodore Comzmodore Commodozre Combodore Commndore CCommodore Commod9re Cxommodore Cwmmodore Comimodore Cormodore Commodoke Covmodore Commouore Cymmodore Cbommodore Commondore Commodorf Commooore Commodo4e Commodome Commjdore Commgdore Comqodore Commidore Comnodore Commodxore C0mmodore Comm9odore Commgodore Commo0dore Coqmmodore Commoddre bommodore nommodore Comrodore Commodjre Comnmodore Commodhre Commodkore Commmodore gCommodore Commsdore Cobmodore Commodove Commwdore Commodorue Commaodore Commozore Cocmmodore Cbmmodore Codmodore Commododre Commodohre Commodqore Commsodore Commodorie Commoydore jommodore Commodo9re Comlodore Cmmmodore Commodrre Clommodore Commodomre bCommodore gommodore Comyodore Commlodore Commovore Cgmmodore Commodor4e Coymmodore Cosmodore Comcmodore Commhodore Commqdore Commodgre vCommodore Commodorq Compodore Commomdore Commqodore Commodobe Coymodore Commodorfe Commodory Comkmodore iCommodore Commodpre Commodovre Ctommodore iommodore Comoodore Commodorb Cojmmodore Commokore Commojore Commodorle Commvdore Commvodore Commopore Comm9dore Coomodore Commodori Czmmodore Comwmodore Commoedore Cotmodore Commodorqe Commoeore kommodore Commodqre Comamodore Commodoae Commtodore Commodmre Commodolre Cobmmodore Commodoie Comymodore Commcodore Commofore pCommodore Commodoue Commodfre qommodore Commoqdore Commoxdore Cjmmodore Crmmodore Cofmodore Commkdore Commodosre Cuommodore Commadore Cyommodore zommodore Coumodore Commxdore Commofdore Commodpore Commobdore fCommodore Comm0odore Comtodore Cotmmodore Comhodore Comqmodore Commodyore Commodoce Conmodore mCommodore Comfmodore Commorore Co9mmodore Commxodore Commod0re Commodoze Co,mmodore Comvmodore mommodore Coqmodore Cvmmodore Commodfore Commodoere Commdodore C9mmodore Cozmodore Cwommodore Coommodore Commojdore Commoidore Csommodore Commodyre Commodorbe yommodore Comzodore Commoxore Commodoore Commodzore Commodkre Commwodore Comhmodore Commodose Commfdore Cammodore Commodopre Commodorae Commodoro Cmommodore Commodwre C0ommodore Commodogre Commodorhe Commodone Comfodore Cormmodore Commodojre tCommodore Commodonre Commohore hommodore Commudore Coimmodore Commosore Commodaore Cxmmodore Chmmodore Commordore Commodgore Comsmodore Cogmodore Commodeore Commnodore Crommodore Commodork xCommodore Commodoee Commodohe Commodure Commpdore Commosdore Commfodore Commcdore C9ommodore Commodor5e Commodo5re Commodvore Cpmmodore Comrmodore Commodtre Commodofre Commodorge Colmmodore Comjmodore Comgmodore Commoqore Commodo4re Commodobre Commodiore Cqmmodore Comdodore Cummodore fommodore Commodors Commodoure Commodlore Commocore aCommodore rCommodore Co0mmodore Cogmmodore Comvodore kCommodore Commodorp Commrdore Commodbore Commhdore Commodorse Comomodore Commod0ore pommodore Comtmodore Commodare Cqommodore Comkodore Cdmmodore Commolore Commodorce Commodorte lommodore Cjommodore dommodore Comdmodore Commodofe vommodore Commodorde Commodlre Commodoare Comm0dore wCommodore qCommodore Cnommodore Commomore Commodorwe Commodole Commuodore Cohmmodore Commodorg Commobore Commodnre Comm,odore Commodorje Commowdore wommodore Commodoroe Commpodore Cgommodore Commzdore Commodorn Commodcre Co,modore Commogore Commoyore Clmmodore Copmodore Commod9ore Colmodore Commovdore Commodmore Cocmodore Cfommodore Commodokre hCommodore Cimmodore Commodtore Cowmodore Commodhore Cosmmodore Chommodore Commodoye sommodore tommodore Commodorc zCommodore Commodorze Ctmmodore Commoiore Cvommodore Commodoyre Commodorxe Commodoree Comsodore Copmmodore Comwodore Commodxre Commodcore Commddore dCommodore Commkodore Commodoge Cohmodore Commodotre lCommodore Commoadore Commbodore Comxmodore Coamodore Commoddore Cfmmodore Commodorve Commodwore aommodore nCommodore Commoudore Compmodore Commodoire Covmmodore Commodo0re Cpommodore Comxodore Commodjore Commiodore Commotore Commonore Commodorx Commodope Ciommodore Com,modore Com,odore Commodbre Commodoqe Commodnore Comlmodore Commowore Comgodore Commrodore Comcodore Codmmodore Cokmodore Caommodore Commodorme uCommodore Commokdore Coxmodore Coummodore Commodoxe Commotdore Commodorpe Commo9dore Commodoje Commodorj Csmmodore Commyodore Commodorl Commtdore Cowmmodore vWD RWhD RWr RsWD RWmD RbWD RbD RyD RWq yRWD vRWD fWD RWWD nWD RWuD wWD gRWD RjD oWD RoD qWD RWf RWkD RtWD fRWD RWp RkD RdWD zRWD lWD RWu RWiD RWlD RnD RWvD RWzD aRWD RvD RWc kRWD RlWD RWaD xWD RWg bRWD RiWD aWD RfD dRWD RoWD RWj RWa RWnD iRWD tWD RWi RxD RvWD RnWD RcWD RaWD RgD RpWD pRWD RWfD RWv cRWD RWqD RWw RxWD lRWD zWD hWD xRWD yWD RaD RWz RjWD RWm RWpD RWgD RuWD RuD sRWD RwWD jRWD sWD hRWD RfWD cWD RWwD nRWD gWD RWDD qRWD mRWD RmD RzD RzWD RhD RiD RrD RWk RWs RWtD RWsD RtD RWb dWD RWoD RWd RWcD RRWD oRWD rRWD RWbD kWD RrWD RWx RWt RWh uWD RqD pWD RWn RdD bWD RsD RcD jWD RkWD RWo uRWD mWD tRWD RpD RwD RmWD RWl RgWD iWD RWrD RWjD RWyD RWdD RlD wRWD rWD RqWD RWxD RWy RhWD RyWD Auato jAuto aAuto Axuto Auyo Aauto Auto9 Amuto Atto Auzo iuto Autop Atuto Aiuto Anto Autco Aato Awto Autl Aunto cuto Aumo duto Auuto fAuto kAuto Autyo Auwo Aucto Autvo Aubo Augto Acuto Au5o Autwo wuto Autqo nuto Auxto Auth Auta Auxo Au5to uuto Autj dAuto mAuto Aujo Autg tAuto Autxo Au8to Aduto Aufto Aut9o Autt Aurto outo Autf Autn Alto Autoo Auuo Agto Au6o xuto Autm Auvo Autlo qAuto Autc Amto Autuo Ayto Aluto Auto Autol futo Aukto Autp Autok Auyto Apto Aut0 Abuto Aouto Autd Ahuto Aulo Azto Autoi Au6to Auts Auco pAuto Auzto Autro guto Auao Aqto Auio Auti Autx uAuto buto Auso Auhto Asuto cAuto Autzo muto Aruto Autz puto Auno luto A8uto Autao Autbo vAuto yAuto Autq Akuto Autw Asto Aumto A7to Axto Adto iAuto Afto Aujto wAuto Augo Autr Auwto Autdo Autso nAuto huto Avuto gAuto hAuto Autko Aut6o Auho Autu A8to Auito vuto Ajto Aut9 tuto yuto oAuto A7uto Autho Aut5o Audto Autgo Avto sAuto Aito kuto Aquto Autv Auoto Auto0 Aut0o rAuto suto Arto juto Autmo Azuto Auro Au7to Auty zuto Audo Autk lAuto Autfo bAuto Awuto Abto Auvto Autto ruto Anuto Akto Aputo Aupo Auko Ayuto Autno Ahto Auqto zAuto quto Autio Aguto Autpo Aufo Austo Auoo Ajuto Aulto auto Acto Autjo AAuto Autb Auqo Aoto Aubto xAuto Afuto Aupto Sedam Sedun Sdedan Sgedan Sedmn yedan Sedaf Sedkn Sledan xSedan Sedman Sedapn Sqdan Sedai Sgdan Sedian Svedan Sudan Sevan Ssedan pSedan Sepan Sesan Sedlan Sedaln Spedan Sodan medan Sebdan Sedcan Sendan Suedan Sejdan Sedain jedan Sedaqn sSedan Sekdan Sddan Sedqan Sedln Smdan Sedaun Srdan Siedan Smedan Seman Soedan zSedan Shdan Sedafn Szedan Sedad Sedaz SSedan Seudan Seban Swedan Sedahn Szdan Sedpn Syedan iedan Sedajn Sefan Sedabn Sedak Sedap Ssdan Sedah Segdan Sedfn Sewan Sedacn Sedac Seqan sedan Sedbn Sadan Stedan Sedavn Sedas Sedfan Sedran Sedqn Sekan Sedau Scedan Sldan Sedanm Sefdan Sedan Sedaq Seean Sedab Sedyn Seyan Sedjn Scdan dedan Svdan uedan Sedpan mSedan Senan Sedwan Seldan Sexdan Sidan Sedaon Sedao Swdan Sedat Sedvn Sedzan Sedatn Sedcn Sedaxn Sednn gedan Seddan aSedan pedan Sedgn Seuan Seduan kedan Selan Snedan lSedan Sedar Sedarn Sedoan fedan Sewdan Sedanb Sedakn Sedon Sedaw dSedan Sedkan Sedadn uSedan Sedgan Seidan qSedan Seedan Sedsn Sedagn Sedyan vSedan Sejan Setan wedan tSedan Sexan Semdan kSedan hSedan Sedjan Sepdan Sehan Skedan Sezdan Sedwn vedan oSedan Sedaa Sedav Secan Seaan bSedan Sxedan Sezan Seoan Sbdan Sevdan Sedal Sedin jSedan Sfedan Sjedan Sedxn Seddn Sedvan rSedan Sndan Spdan aedan Sedxan Seadan Seian Sedtn Setdan Seqdan Sedban Sjdan zedan Sydan Sedann gSedan Sxdan Sedhn Sedanj Sedazn Sqedan Sedtan Sedax Saedan Shedan Sedayn tedan xedan Sedsan nedan oedan Sedhan Seydan redan Sfdan wSedan Sedrn hedan Sedzn bedan ledan Sedawn Seran Skdan Sedaan cedan qedan Sedaj Serdan Sedag Sehdan nSedan Seodan Segan Sedamn Sedasn Sredan cSedan fSedan Seday Sesdan iSedan Sedean Secdan Stdan ySedan Sbedan Sednan Sedanh

Comments and questions to the seller:


Do you have any questions? Want to get more information from the seller, or make an offer? Write your comment and the owner will answer your questions.
Name E-mail
Text
Antispam code: captcha code captcha code captcha code captcha code (enter the number)


Watch video: 1999 Holden VT Commodore SS V8 Auto Sedan $NO RESERVE!!! $Cash4Cars$Cash4Cars$ ** SOLD **


Get more info about the Holden VT V8 Commodore RWD Auto Sedan. Watch useful videos about such car.
Cash4Cars Trade Me Member 3772110 cash4cars Welcome to the Cash4Cars New Zealand YouTube Channel! Thank you for Viewing! We are your premier ...


Other Holden Commodore cars offered in Australia


See also other offers for sale of Holden Commodore in Australia. You get a better chance of finding the best car deal for sale near you.ATTENTION!
Used-Cars-Lookup.com - the site is not responsible for the published ads, is not the guarantor of the agreements and is not cooperating with transport companies.

Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.
See all (1) Holden car classifieds in our listings.

Cars Search

Cars for Sale

2021 Ford F-250 Lariat for Sale
2021 Ford F-250 Lariat

price US $70,295.00

1980 Ford Thunderbird for Sale
1980 Ford Thunderbird

price US $7,495.00

1964 Pontiac GTO for Sale
1964 Pontiac GTO

price US $22,211.00

Join us!

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on RSS
^ Back to top