Search icon
Home » Cars for sale in Australia » Abarth » Holden Trax LTZ AUTO M16 1.4 Turbo SUV 2016

Holden Trax LTZ AUTO M16 1.4 Turbo SUV 2016

Sale price: $AU 16,000.00
Last update: 30.10.2021
Car location: Emu Plains, Australia

Technical specifications, photos and description:
Got questions? Ask here!
Rate this car. Your assessment is important to us!
Rating 5
Rating 4
Rating 3
Rating 2
Rating 1
Current customer rating: Rating 5 (5/5) based on 5771 customer reviews
Click on image to see all (1) images in hight resolution.


Owner description


Contact to the Seller

Excellent condition / no damages / 1 lady driver - owner / servicing up to date / tinted windows / floor mats / great power / easy to park & drive / cruise control / heated front seats / PRICE NEGOTIABLE / Nurse selling as I get a new car every 5 years / 2 months rego left / top aircon / fantastic fuel consumption / very spacious inside / unleaded / sunglass holder / 3 storage compartments in dash / tyre repair kit / sun visor mirrors / roof rails / rear wiper / side airbags / adjustable steering wheel / mobile phone connectivity / Bluetooth / great radio / power mirrors / power steering / parking distance control rear / halogen headlights / leather steering wheel / multi function control screen / spare key / alarm system / head airbags / hill descent control / chrome grill surround / cup holders front & rear / digital clock / door pockets / dusk sensing headlights / daytime running lights / Aux-USB input socket / brake assist / 18" alloy wheels / excellent air conditioning / ROADWORTHY.Typical errors in writing a car name

H0olden Holdben dolden qHolden Hoxlden Hdolden oHolden Holren xolden bHolden Holdgn uolden Hohlden Holdet Holdyen Hovden kolden Hslden Holdenn Holdeln Holdes Hollden Holdin Holdmen Holdeu Holdnen Holiden Holxden Holmen Holdehn Hoslden Hoplden Holtden Holdxn Holdsen Hblden Holdemn Holdun Holdef aHolden Hlolden Holdcen Hiolden Holdeq Holdpen Hpolden Holdeon Hmolden Holden Homden Holdjen Holeden Hoalden Hojlden nHolden Holdzen Hocden Holdmn Hoclden Hqolden Honden Holwden Holdqn Holdrn Holdeb vHolden Holdean Holdepn Htolden cHolden gHolden Holdern tHolden Houlden tolden Holdkn holden Hosden zolden Hholden Holdew dHolden Hoaden Hcolden Ho0lden Holdecn Holaden Hotlden Hxolden aolden Hvolden Holdesn Holded Homlden Holdel Holdfn Holduen Holgen Ho9lden Holben Holdien Hglden Hogden lHolden xHolden Holdaen Holdeh Hodden Holdgen Holdden Holjen Holdewn Hjolden Hol;den Hoilden Hoolden Hvlden nolden Holdebn kHolden Holdejn Hplden Holdsn Hokden Holdeen Holdken Holdon Hfolden Holdey Holdcn Hmlden Holdeg Holqden Holdenm iHolden Hyolden Holpden Ho,lden Holdei Huolden Holbden Howden Holten Hodlden Htlden Hozden H9olden Holdenh Hylden oolden Hoglden Holcden hHolden Holdnn wHolden Hooden bolden Holcen colden Hllden Holyden Holdev Holdep Hoyden Holdren Holdek Horden iolden Hojden HHolden sHolden Hclden Holgden Hnolden Hoflden Holaen Hklden lolden Ho,den Holien Holdea Holdexn Holhden volden Hoklden Hflden pHolden Halden Holnen Holder Hdlden Holkden Hol,den Howlden Ho.den Hjlden H0lden Hwolden Holdeqn Holken Hwlden Ho;den Holdzn Hobden Hhlden Holdeun zHolden Holfen Holnden Holdten Holdeyn Holoden Holoen Holdyn fHolden rHolden yolden Holdlen Holdan Holrden Holdjn folden Hxlden Hoqlden Holdefn Hovlden Holdxen Hzlden Holdeo Holdez qolden Hozlden molden Hoiden Holdbn Holdej Holzen Holdegn Holyen Holdwen Hkolden Holdoen Holdwn yHolden Holfden Hbolden Holdtn Holdetn golden Holdhn Holdpn mHolden Hotden solden Holeen Hnlden wolden Honlden Holsen Holuden Holwen Houden Holxen rolden Holqen Haolden Hol.den Holvden Holuen Holdln Hulden Hoxden polden Holdex Holdvn Hohden Holdenb Holhen Holdenj jHolden Hrolden Holdein Holdekn jolden Hzolden Hgolden Ho;lden Hrlden Holdven Hoylden Hopden Hollen Holdqen Holdem Hsolden Holdhen Holdevn uHolden Ho.lden Horlden Holdezn Hofden Holdedn Hoqden Holdfen Holddn Holzden Holpen Hilden Holven H9lden Holjden Hqlden Holmden Holsden Holdec Hoblden Trdx Trad Tjrax Tqrax Tr4ax Trarx Trvx Troax Trkax Trqax bTrax Tracx Trat Trai Ttax Tramx Trlx Tnax qrax Tvrax Trabx Tragx Tyax cTrax Tkrax xrax Traq Tuax Traz Tsax vTrax Trar Tdax Tras Tsrax Trafx lrax Tdrax Trau brax hrax mTrax Trasx Trfax crax zTrax Trkx Tranx Trdax Ttrax Traj Tlax Trrax xTrax Trqx Traa Trzx hTrax Trxax arax uTrax irax Trvax Trajx Trox Taax Twax Trak gTrax Traf iTrax Traux Trcx urax zrax Tiax Tlrax Tryax Tqax Trgax lTrax Teax Trlax Trbax pTrax Trpax Tnrax Trrx Txrax Tfrax grax Tgrax mrax Trayx Trbx Trsax Trpx Tfax Tral Trwx jTrax Trah Trnx Tjax T4ax Trgx Trjx Trix Tpax srax Trfx Tran Trzax Trap Tkax aTrax rTrax Tray Tirax Thrax dTrax Trax Tmax Trhax Tralx Trjax Tbrax Trahx Trhx fTrax sTrax Trac nrax Tcrax Trnax drax vrax Trwax Tvax Traxx Thax Turax Toax Txax rrax Tcax Twrax Travx trax Traox Tgax Traw Trxx Trux Tradx Tryx Traix Trag Trapx Tmrax orax Trtax Truax prax Tarax qTrax Traxz nTrax Tr5ax tTrax Trmax Trsx Trakx T4rax Trav krax Tram oTrax Tyrax wTrax Tratx Treax Trcax Trawx Trtx Trazx Traax Trmx frax T5rax Tbax Tprax Traxc TTrax Trao Terax Trab Traxs Triax Torax T5ax jrax Tzrax Tzax kTrax Traxd yrax Traqx wrax yTrax LTfZ LkZ LcTZ LnTZ LwZ iLTZ vTZ pTZ LTk LnZ LTrZ LbTZ LTn vLTZ LToZ lLTZ LTqZ LThZ LhTZ nTZ cLTZ uTZ LpZ LgZ bTZ LTq tTZ xLTZ LTmZ LTtZ LlZ LdTZ aLTZ LgTZ LzZ LTt LlTZ oTZ LjZ qLTZ LaTZ LaZ LoTZ LTw LTl LTcZ LTsZ LTuZ LTc LTf LmZ rTZ LsZ mLTZ nLTZ mTZ LsTZ LTb LTp LTjZ LTo LwTZ kLTZ LTbZ fLTZ hLTZ yLTZ jLTZ LTz cTZ LkTZ yTZ LiZ xTZ bLTZ aTZ LvZ LTd dLTZ LrZ LTg LTm LdZ LTZZ uLTZ LTyZ LTnZ tLTZ LqZ LoZ LTzZ LTa LhZ LqTZ LbZ qTZ hTZ LTh jTZ LTlZ LyZ LmTZ LzTZ LrTZ rLTZ LTx LcZ LuZ pLTZ LvTZ LjTZ LTxZ LpTZ lTZ sTZ sLTZ LfTZ zTZ LTvZ LTu LTaZ LTr kTZ LiTZ LTgZ LTdZ LxTZ fTZ zLTZ LuTZ LTpZ LxZ gLTZ LTj LTy LtZ LTTZ LTwZ gTZ LTkZ LyTZ LTv oLTZ dTZ LLTZ LfZ wTZ LTiZ LtTZ iTZ LTs wLTZ LTi AUjTO qUTO hUTO AUTuO zUTO ApTO AUTc lAUTO AUTgO AnUTO vAUTO AhTO AtTO tAUTO AUTpO ArTO tUTO AUTo rAUTO AUwO AUnTO dUTO AiTO AUmO AxUTO AUvTO AgTO AUcTO AUTu AUTn AcUTO iUTO kUTO AUqO AUdTO AlTO nAUTO AuUTO AAUTO AUTv AUTw uAUTO AUTmO kAUTO AUTl AUwTO AUTtO AjUTO cUTO AyUTO AqTO AUzO AUTkO qAUTO AUTyO AtUTO AUuO AxTO AUpTO AsTO AUzTO AUlTO AvUTO ApUTO dAUTO AUsO AUTm AUTiO AfTO AdTO iAUTO AUTh yAUTO AUkO AUTzO AUTa sUTO AzTO AaTO AUUTO AmUTO AUTfO AUqTO AUtO AUTOO AUTy AUuTO ArUTO AfUTO AUhO mUTO aAUTO AUmTO AUiO oUTO sAUTO AUyO AUTp bAUTO AUTbO AUTvO AUTrO AUcO AUTsO AjTO AhUTO AbTO AaUTO AzUTO AUTb AUvO AqUTO AUaTO AkTO AUoTO AUsTO cAUTO AgUTO wAUTO uUTO AlUTO nUTO AUpO AUoO AUaO bUTO hAUTO AUTxO AUTlO AUTs AUTz AUtTO AUyTO AbUTO fUTO AUTq AoTO AUTf AUrO AvTO oAUTO AUThO AUTd jUTO AUTk jAUTO AUTx AdUTO AwTO lUTO AUTi AUTr AUfTO AUjO zAUTO AUTg gUTO AUTTO AUTqO AiUTO pAUTO AUTdO AsUTO AkUTO vUTO AuTO wUTO AUbO AUhTO AUTaO mAUTO AUxO AUiTO aUTO AUToO AUlO rUTO AnTO AUxTO AUdO AmTO xUTO AyTO AUgO xAUTO AUTwO AUTcO AUkTO AUbTO fAUTO AUnO yUTO AUrTO AwUTO AUTnO AoUTO gAUTO AUTj AUgTO pUTO AUTjO AUTt AcTO AUfO M1g a16 MM16 w16 gM16 M1d Mj16 zM16 Ms16 M`16 My16 Mb16 sM16 M1h M17 M1q Ms6 M16t iM16 Mp16 Mo6 M1n6 M1o6 Ml6 rM16 Mk16 Mg6 nM16 M167 M1x Mu16 M1b Mc16 uM16 vM16 Mm16 Mt6 M1x6 M1n Mf6 Ma6 v16 x16 s16 M1m M1g6 M15 Md16 Mh6 M116 cM16 M1w M1m6 M176 Md6 Mu6 M1d6 M1i6 Mr16 r16 Mf16 Mw6 xM16 M1a M126 Mi16 M1t6 M`6 M165 j16 M1h6 M216 M1q6 M1z6 Mj6 M1k6 yM16 M1v6 Mt16 Mo16 M1o M1s f16 Mn6 pM16 M1f6 M156 M1u n16 Mg16 M1v Mm6 Mb6 k16 h16 kM16 jM16 bM16 Mv16 M1`6 oM16 M1k q16 Mi6 p16 Mq16 l16 Mn16 t16 Ml16 qM16 Mz6 mM16 Mv6 M1r tM16 Ma16 M1i o16 M1p6 Mh16 c16 g16 M1y M1s6 M1l6 M1c lM16 Mq6 M1l Mc6 Mx16 M1j6 M26 M16y M1r6 z16 m16 M1c6 dM16 M1a6 hM16 Mk6 fM16 u16 aM16 M1p i16 Mr6 M1y6 M166 M1j wM16 M1b6 Mp6 b16 M1w6 M1t M1u6 M1f d16 My6 y16 Mx6 Mz16 M1z Mw16 1g4 21.4 1.r j.4 1m.4 1.3 p.4 1,4 1..4 x.4 1.z 1k.4 1.4r 1p4 1.k4 1w.4 1.h4 c1.4 1u.4 a.4 1.5 1.i4 w.4 l.4 z1.4 1.j4 2.4 1;.4 1l.4 1.e4 1h.4 1.x v.4 1,.4 1q4 y.4 1j4 1.44 1.o4 1.u 1b4 1m4 1v.4 n.4 m.4 b.4 1w4 1.e 1.45 i.4 o.4 1.y 1a.4 1.t 1n.4 1.f4 1.d 1z.4 p1.4 1.a 1f4 k.4 1.g 1.p4 11.4 1.f y1.4 1.n4 1.r4 g1.4 1.j 1d4 1a4 u1.4 1.4e 1.34 1.v4 1.h 1.c 1.k w1.4 1o.4 x1.4 1p.4 a1.4 t1.4 1.w4 o1.4 1z4 `.4 1y4 1k4 1.q4 1i.4 1s.4 1.d4 1.t4 1.b4 1d.4 1q.4 1.u4 1.s4 1x4 t.4 1c.4 m1.4 1.s 1x.4 1t.4 1.y4 1;4 d.4 k1.4 1n4 1.q 1.p r1.4 v1.4 z.4 f.4 1.m 1c4 1y.4 1.;4 1b.4 1.i j1.4 1i4 1.z4 1.l4 1`.4 1l4 1.a4 1u4 1.g4 1.,4 1v4 c.4 1r4 1g.4 12.4 s.4 g.4 1o4 l1.4 b1.4 1.43 q.4 1.n r.4 1f.4 u.4 s1.4 n1.4 d1.4 1.c4 `1.4 1.m4 h.4 h1.4 1h4 i1.4 1t4 1.x4 1s4 q1.4 1.v 1.l 1.54 1.w 1r.4 1.o f1.4 1.b 1j.4 T8urbo Tsrbo Tuxrbo Tuirbo Turbdo Turmo Tourbo Turbm Turfo Tumrbo Turbv Turbyo Tuhbo kurbo Tu4bo Tqrbo Turqbo hTurbo hurbo Tusbo Tcrbo Tuerbo Trurbo Tuurbo Turbc Turbg purbo Tuhrbo Turbgo Tuyrbo Tdurbo Turco Tucrbo Turbz qurbo Txrbo Turbk Turzbo Twrbo Turbn Tlrbo qTurbo lurbo Turbol Tutbo Turobo Turbvo nurbo T8rbo Turbr gurbo Turvbo fTurbo Tpurbo dTurbo Txurbo Turbxo Turbf Tu4rbo Tlurbo Turxbo Turbuo Turabo Turb9 Tvurbo Turbwo Tur4bo zTurbo Tuvrbo Turvo Turbso nTurbo Turyo oTurbo Turxo Tfurbo aurbo Tuwbo Tuvbo mTurbo Torbo Turboo Turbb Tyurbo Turbko Tprbo iurbo Tumbo murbo Tturbo Turmbo Tuprbo Tu5rbo Turba T7rbo Tuabo zurbo Tuwrbo jurbo turbo Turao Turb0 Tunrbo Turbqo Turdo Turbo Turbho uurbo cTurbo Tfrbo Turbi Turso Turbl Turgo Turbh Turbs Trrbo Turkbo Tuzbo xurbo Tcurbo curbo durbo gTurbo rurbo jTurbo T7urbo Turbd TTurbo Tarbo Tbrbo Turbpo Turbj bTurbo Twurbo Tu7rbo Tuzrbo Turbbo Tuqrbo Tufbo Turb0o Tubbo Tupbo Tukbo Turbco Tzrbo Tirbo Tuorbo Taurbo Turbo0 yTurbo uTurbo Turpo Tgrbo Turhbo Turbp sTurbo pTurbo Tudrbo iTurbo Turbq Tu8rbo yurbo Turbx Turdbo Turibo Turuo surbo Tukrbo Turbt Turbjo Tufrbo Turbto Turblo furbo kTurbo Turubo Turybo Turbro ourbo Turzo Turto Turbo9 Turbao Turqo Turgbo lTurbo Thurbo Tugrbo Tuarbo Turko vurbo tTurbo Turbfo Turio Tmrbo Turno Turby Tkrbo Tudbo Turbok Turro Tuobo Turbw Turbu Turrbo Turb9o Turfbo Turwo Ttrbo Tuybo Thrbo Turpbo Turho Tnurbo Turjbo Turlo Tzurbo Turtbo Tuqbo burbo Tugbo Turbzo Turnbo Tuubo Tnrbo Turebo aTurbo rTurbo wTurbo Tiurbo Tuibo Turjo Tujrbo Tvrbo Tur5bo Tulbo Tburbo Tjrbo Tdrbo Tsurbo Tusrbo Tulrbo Turboi Tucbo Tursbo Tuebo Turbmo Turcbo Tmurbo Tjurbo Turbop Turbio Turlbo Tyrbo Tqurbo Tuxbo Tu5bo Tunbo Tkurbo vTurbo Tubrbo Tgurbo Turwbo wurbo Tujbo Turoo xTurbo Tutrbo Turbno pSUV SUo SUuV SfUV SUv SfV wSUV SUq oUV nUV SUfV SUsV SpUV SUr SUdV nSUV yUV SUzV ySUV SiV SUUV SUu SpV bUV SaV SbUV qUV SuUV SyUV SUl gSUV hSUV SlUV SkV jUV kUV sUV iSUV SwV SUwV SsV tUV SUn SUg zSUV SUz SzUV SUx SnUV SyV SUk sSUV SjUV bSUV gUV SoV SmV SdV uUV SUlV ShV SUmV zUV SuV lSUV qSUV iUV SUa SxV ShUV SUbV SUi SUoV SgV SUjV SrV jSUV hUV SUtV oSUV rUV StV lUV cSUV SUc SUaV SzV uSUV SUj cUV SUd vSUV rSUV SUrV SUy aUV kSUV SdUV fSUV SUcV SsUV SUpV SUt SnV SoUV SUiV pUV SwUV StUV SrUV aSUV SjV SUvV xSUV SqV SvV SUb SUh SmUV mSUV mUV SUw SUf ScUV SUnV SUqV SbV xUV SUxV SUkV vUV SaUV dUV SqUV SxUV SkUV fUV SUyV dSUV wUV SUVV SUhV SvUV SUp SiUV SlV ScV SUm SgUV tSUV SUgV SUs SSUV 201a j016 12016 2s16 f2016 2g016 20v6 201k6 2z16 2a16 201z6 20p6 201b6 20176 20i16 201i6 20p16 201f 2u016 x016 2g16 20o6 2d16 1016 2h016 2v16 201m6 2p016 20x16 2l16 s016 20n16 20016 22016 20g6 m016 2s016 2t016 20126 u2016 c2016 2016t 201l 2b16 201s6 20216 201x 20w6 201t6 201u6 32016 2f016 20b16 2m16 2b016 2n16 20b6 2r16 2q16 2i016 2p16 20916 20m16 201j6 i016 2c16 201`6 2016y y016 201v6 20g16 a2016 2916 201c6 20u16 201x6 g2016 2t16 2c016 20q6 20a16 201j q2016 20`6 2l016 l2016 201w6 2w16 201n 2f16 20166 201o6 20r6 n016 i2016 20165 r2016 20m6 2w016 m2016 b2016 201n6 h2016 20l16 29016 201o w016 201y6 2v016 3016 j2016 2015 v2016 d2016 2x16 2026 20k16 20j6 b016 20c6 20116 20t6 2o016 2o16 2d016 t2016 20f6 201c 2r016 201g6 x2016 20v16 20k6 20156 201r 2u16 20n6 20a6 201p 201h 20y16 21016 2y16 20c16 201u p016 q016 2j16 2k16 2x016 r016 s2016 201h6 z016 20q16 201i 2-016 l016 20u6 201b 20h16 201w o2016 2y016 20s6 20-16 f016 t016 d016 20o16 20w16 20l6 201f6 k2016 o016 20j16 y2016 u016 201p6 2i16 20167 20z16 20i6 h016 201s 20x6 20t16 201k 201q6 a016 20f16 2a016 20h6 201d 2m016 2k016 201a6 20r16 201z 201d6 c016 20`16 2n016 2z016 23016 20y6 2h16 20d6 2017 p2016 201t k016 z2016 20d16 20s16 20z6 2q016 w2016 v016 201v 2j016 201l6 g016 2-16 n2016 201m 201g 201q 201y 201r6

Comments and questions to the seller:


Do you have any questions? Want to get more information from the seller, or make an offer? Write your comment and the owner will answer your questions.
Name E-mail
Text
Antispam code: captcha code captcha code captcha code captcha code (enter the number)
Other Abarth cars offered in Australia


See also other offers for sale of Abarth in Australia. You get a better chance of finding the best car deal for sale near you.

Other cars offered in Emu Plains, Australia


See also other offers in Emu Plains, Australia. Check this classifieds to get best offers near you.ATTENTION!
Used-Cars-Lookup.com - the site is not responsible for the published ads, is not the guarantor of the agreements and is not cooperating with transport companies.

Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.
See all (2) Abarth car classifieds in our listings.

Cars Search

^ Back to top