Search icon
Home » Cars for sale in Australia » Holden » Holden HG » Holden Holden HG

HG Holden ute rolling shell

Sale price: $AU 4,000.00
Last update: 23.07.2021
Car location: Thorndale, Australia
For Sale by: Private Seller

Technical specifications, photos and description:
Condition:Used
Model:Holden HG
Manufacturer:Holden
Car Type:Collector Cars
Body Type:Ute
Type of Title:Clear (most titles)
For Sale by:Private Seller
:“HG Holden ute rolling shell. Has some rust but not too bad. Easily repairable. Factory 161ci 3spd column manual. Missing driveline but can supply 161ci and 3 spd gearbox. Missing seat.”
Got questions? Ask here!
Rate this car. Your assessment is important to us!
Rating 5
Rating 4
Rating 3
Rating 2
Rating 1
Current customer rating: Rating 1 (1/5) based on 1 customer reviews
Click on image to see all (3) images in hight resolution.

HG Holden ute rolling shell photo 1
HG Holden ute rolling shell photo 2HG Holden ute rolling shell photo 3Owner description

HG Holden ute. Factory 161ci 3spd column manual. Missing motor and gearbox but can supply. Missing seat. Has some rust but very repairable. Has tags. Located near Stanthorpe in QLD.


This Ad was found on: eBay.com.au


Typical errors in writing a car name

gHG qG Hn wG mHG Hr Ho Hi nHG kHG Hg HaG Ht Hy HGG qHG kG HdG lHG yG dG cG Hm hHG HsG Hd hG Hj HtG zHG rHG uG sHG HwG iHG xHG Hx HqG Hc nG Hv HzG Hh oHG HcG HgG cHG HHG xG fG Hq HrG aG HiG HjG HbG HpG Hl tG oG Hk HkG bG gG Hb rG sG iG yHG HfG bHG HyG dHG jG tHG HxG wHG jHG fHG mG Hw uHG Ha HoG zG vG HlG pHG Hu Hs lG HhG HuG Hp HnG Hz HvG aHG Hf pG HmG vHG Hozden Holdegn uolden mHolden Hodden Holdzn Holdezn oolden Hotlden Holdenb Holzden uHolden Holeen Holdevn Ho.den Holdetn Htolden Holwen polden Holcden Ho;lden Hilden Holdei Hjolden Holdeun Holdtn Holddn Howden Holdeq rolden bolden Holhen Ho9lden bHolden Hoxlden Hocden holden Holoen Hojlden Holkden Holdeo Holdenh Hsolden Hfolden Holdey Holdnen Holdjen Htlden Holdqen Holdnn yHolden Holsden Holdqn Holded Holdef Honden Hofden Hoblden Holdev Holdeen wolden Hglden Holdew H0lden H9lden Hlolden Holoden Hovlden Hol,den Holdden Hollden Holdken Hodlden Holcen Hoiden Hylden Hjlden Holdeh Holdon Hoxden Hojden Hoylden Hoalden xolden Hol.den Hokden wHolden colden Hzolden Hmolden Hnolden cHolden Houlden Holdeg Hoclden Hhlden Holwden Holpen Holqen Holxen tHolden Ho.lden HHolden Holdes Holdwen qHolden Holdejn Hoslden Hoaden Ho0lden molden Holdean Holdpn Holken Holdem Holbden kolden Holxden Holdenm qolden Ho;den Hotden Holaen Holdyn Hoyden Holdyen iHolden Hdlden Huolden Holdedn pHolden Holdzen Hwlden Hmlden lHolden Holmen Holdefn Ho,den Holdesn gHolden kHolden Hzlden zolden Holmden Hopden folden dolden Holdvn Hobden Holfen Holdenn Holfden Hdolden Hozlden Hrlden nolden Holtden Homden Hqolden Hoqlden Hollen Hoglden Holten H0olden Holdeon Hohlden Holdexn Hxlden Holdsn Hoolden Holdeln Hulden Holyen Hkolden Holdbn Houden lolden H9olden Holdmn Holdhen Holuen Holvden Holpden Honlden solden Holdhn Holdfen Haolden Holdec Halden Holdten Hrolden Holdren Holdex Holien Holdxn Holdewn Hoqden hHolden Holdin Hohden Holdmen sHolden Holjden Hoplden dHolden iolden Hoilden Holdemn Holdgen Holeden Hoklden Holdein Holdebn Holdenj Holben Hplden Holdeqn Holdven Hnlden Holjen Holdek Hbolden Holdecn jolden Hgolden Hogden Holdekn nHolden Holdsen Holnen Holsen Hxolden jHolden Holdep Holdan Holdgn Hoflden Hvolden Holgden Hooden Holven Holdxen Holdun Hblden Hholden Hpolden Holdeu Homlden Holqden Holdet Holdej Holduen Holdcn volden Hol;den oHolden Holdaen Holdeyn Holdez Howlden Holdrn Hklden Hwolden Hflden Holdien Hovden rHolden Ho,lden Hqlden Holgen Holdwn Hosden Holuden Hvlden Hslden Holzen Holren Holnden Holdern Holdfn Horden Hiolden Holdcen Holdkn Holaden golden Holdben zHolden Hclden aHolden vHolden Holrden Holiden Holdlen Holden fHolden Hcolden Horlden Holdpen Holder aolden Holhden xHolden Holdepn Holdeb Holdoen Holdehn Holdel Hllden Holyden tolden Holdjn Holdea Holdln yolden Hyolden ude uty kute nte utke uke iute uoe bte uie utxe qte utce utie utt sute zute utfe une ule unte utd utqe uvte utae utq utn uwe jte dte cte tute ugte utw zte utm umte uqte cute utje uwte utde vte uge mute utz 7ute tte wute uhte uta gte uth utl uto ste utse utp uthe ufe uate utne fute ume uve 8te utge utf utze 8ute dute ukte uite ufte utg uxe utx utoe xute utr utre uti ut6e uxte utwe rte uote uyte bute u5e ujte utk uze u7te 7te qute uae utbe uhe wte kte utpe yte ubte utue uue xte hte nute uts utu upe gute lute hute urte ube fte oute ute uje pte u6e mte lte ut5e ucte aute ote upte utte ate utj yute uzte uye ite utve ure u8te uste utc uute use ulte utle u5te jute uqe utme utb udte rute vute utye uce u6te utv utee pute rollixng ro.lling ro,lling rollirng rollsing rollinw rolli8ng grolling rollilg rollinhg rollring rovlling rolllng eolling rollnng rolying roylling rollizg rollincg rollinug rdolling ro;ling rolzing rollingt rollicg rolldng rrlling rolliny rollinig iolling roplling tolling rollingb roilling rtolling rolliqg rollinl rollinwg rowling roblling roqlling rblling nrolling hrolling rollidg zolling polling irolling rohling rolxing 4rolling rollfing roldling rolbling rollind rolving 4olling qolling rollinsg rotling rolaing rollijng rollving rolliug rolliong 5rolling roglling wrolling roolling brolling rorling colling roqling rolnling rollinag rollling rwlling rollbng rollvng dolling roll.ing rollinmg rollipg rolxling rnlling rol,ling roalling rlolling rollking rclling rolliig roflling rohlling ralling roclling qrolling molling rolli9ng roll8ng rvlling r9olling orolling rollzing rolsing rollinfg rolliyng rollrng rollaing rolloing rollinjg rolyling rolzling rqolling rollivng rollinrg rolqling rxolling rollinr rollpng rollink rokling rolqing rollisng rhlling rollung rflling ro9lling rolhling roll;ing lrolling rollingy rglling rollihng rolligng rooling r0olling rolbing rollsng rogling roxlling lolling rodlling golling roll9ing rllling rolcing rolvling rollinn rqlling rollming rfolling srolling romling rozling rollinm rolring rodling rolliang roiling roliling rolljng rolding rolking rollping ruolling rolling rnolling rollisg rollbing rolljing rollinqg rollibng rorlling rolwing rollinzg rollmng rollitg roll,ing rollinxg uolling oolling kolling rollqing rollinvg rolfling rolliqng aolling rolligg rklling rollimg rollikng rolmling rowlling rolfing roljling xrolling prolling rollying rmolling rollcng rol,ing rollong rollinkg rolkling rollwing roxling rjlling rollinf rrolling rdlling crolling rolhing rollting rollivg rollzng rholling trolling rollxing rollidng roliing rzlling reolling rollinh ryolling rollingg 5olling rol.ling rzolling rotlling rollinp vrolling rollyng rollinog rollinyg rollding rgolling frolling drolling roltling rovling roluling riolling arolling rolsling wolling rollikg rollizng ronling rolliung rolliag rol.ing rollijg rollipng rwolling rolaling roll8ing rollins rolming rollxng rollhing roulling rollgng ro,ling rollitng rollinb rollging rilling krolling folling roklling roluing r0lling rollcing rollintg r9lling rosling rollinq rolliog rollibg rollirg rollilng rollfng rollifng rtlling rollwng rollinz yolling rbolling rol;ling rulling rollqng rollinu rslling jrolling rollixg nolling rollinx rollinlg yrolling rollinc rolting rolliwg roslling rollinpg rocling ronlling rollina mrolling raolling roljing rollint rojling rololing rpolling urolling erolling volling roll9ng rsolling rol;ing rollinv rollifg rolliyg rcolling rolwling rolrling bolling rkolling roaling royling rollimng rollingf rxlling rollinng rollindg r4olling rjolling rolpling rouling rollicng jolling rollingh rofling rolging solling rvolling rollinbg rylling ro0lling rolcling rollingv rollini robling roloing rmlling rojlling rplling rolltng rolping rolluing zrolling rolliwng rollinj ro.ling rollino romlling ro;lling rollhng rollkng holling rollang rollihg rolning xolling rollning r5olling rolgling rozlling ropling rolliing sheli shel.l shelzl sheldl skhell shelil shecl shelq sheol sqhell shello shrll shkll shyll shall bshell sheltl shbell kshell shellk sheljl ishell shefll shelxl shbll ashell shelbl shqll ushell shpell pshell swell shcell sghell ihell shelx shel. shebl shehl shelk thell shellp shnell shel; shgell shmll sehell nhell shlll shekll shsell siell shfell shill wshell shelyl tshell fhell shdll slell saell shxll shels shiell sheell shelrl shelvl shemll gshell shehll ohell spell shxell syhell vshell jshell shel,l shell shkell shwell stell soell cshell shhll shevl shlell shelm ehell shetll schell she,l shqell rshell snell shepl shelu shull shelgl sfell shelal shelg smhell ssell shejll dshell smell shelwl shsll shuell sphell shelv sxhell nshell srell shenll shelcl shetl zshell shvell sthell szell shelr shedl shell; shelml shelnl xhell mshell shel;l sholl she,ll shel, yhell shexl shdell shegl sihell shelll sheul sahell srhell shezl shefl snhell shelhl shelz sohell slhell shelj rhell sheall shtell jhell sdell sbhell shelul shhell svhell sjell shewll sshell sdhell uhell sgell shzll shmell shegll sheal lhell shzell sheln sqell shelo shelf shcll sheill sheml sherl shelb sheyll shfll sheull swhell qshell shjll suell vhell shelh shrell scell phell hshell shwll shexll sheoll chell sheql fshell shelfl shelt whell shecll shelc shenl dhell shelsl shely shejl shevll shelw shjell shnll shelql shedll shell, ahell hhell shesl sbell she.ll shoell szhell mhell shvll sheil shell. xshell svell shebll sfhell shekl she.l shgll sheqll bhell zhell yshell shelol sxell qhell she;l shela ghell shelp shpll shepll sheyl shesll syell shelpl skell shelkl sherll shaell shtll suhell oshell she;ll shewl sheld shezll khell eshell sjhell shyell lshell

Comments and questions to the seller:


Do you have any questions? Want to get more information from the seller, or make an offer? Write your comment and the owner will answer your questions.
Name E-mail
Text
Antispam code: captcha code captcha code captcha code captcha code (enter the number)
Other Holden Holden HG cars offered in Australia


See also other offers for sale of Holden Holden HG in Australia. You get a better chance of finding the best car deal for sale near you.ATTENTION!
Used-Cars-Lookup.com - the site is not responsible for the published ads, is not the guarantor of the agreements and is not cooperating with transport companies.

Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.
See all (1) Holden car classifieds in our listings.

Cars Search

Cars for Sale

1980 Porsche 911 for Sale
1980 Porsche 911

price US $32,000.00


XW Ford Falcon Panelvan for Sale
XW Ford Falcon Panelvan

price AU $35,000.00

Join us!

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on RSS
^ Back to top