Search icon
Home » Cars for sale in Australia » Ford » 4x4 » Ford 4x4

Ford Ranger XLT 4x4 PX EASY FINANCE 02 9479 9555

Sale price: $AU 34,990.00
Last update: 24.07.2021
Car location: Thornleigh, Australia
For Sale by: Dealer

Technical specifications, photos and description:
Condition:Used
Model:4x4
Transmission:Automatic
Car Type:Passenger Vehicles
Fuel Type:Diesel
Type of Title:Clear (most titles)
Drive Type:4WD
Cylinders:5
Body Type:Dual Cab
Manufacturer:Ford
For Sale by:Dealer
:“Ford Ranger XLT 3.2L 4x4 turbo diesel automatic, ARB oldman emu suspension upgrade, new 33x 10 wheels and tyres, ARB deluxe bull bar with brash bars and rock slider side steps, heavy duty tow bar, reverse camera, tonneau cover and tubliner, snorkel, heavy duty warn winch, electric trailer brakes, driving light upgrade, emmaculate interior, bluetooth capability.”
Got questions? Ask here!
Rate this car. Your assessment is important to us!
Rating 5
Rating 4
Rating 3
Rating 2
Rating 1
Current customer rating: Rating 1 (1/5) based on 1 customer reviews
Click on image to see all (3) images in hight resolution.

Ford Ranger XLT 4x4 PX EASY FINANCE 02 9479 9555 photo 1
Ford Ranger XLT 4x4 PX EASY FINANCE 02 9479 9555 photo 2Ford Ranger XLT 4x4 PX EASY FINANCE 02 9479 9555 photo 3Owner description

Pennant Hills Auto Traders
02 9479 9555 252 Pennant Hills Road, Thornleigh, NSW, 2120
Stock No:
21472
YEAR:
2012
MAKE:
Ford
MODEL:
Ranger XLT 4x4 PX
TRANSMISSION:
Automatic
EXTERIOR COLOUR:
White
INTERIOR:Grey
MILEAGE:
226,666kms
ENGINE:
3.2 L
VIN:
MNAUMFF50CW[hidden information]


This Ad was found on: eBay.com.au


Typical errors in writing a car name

Foxd pord Foad zord Foro Flord Foird Fora F0rd Fvrd lFord sord Foyrd rFord ford Fomrd Forn oord Fojrd Fo4rd dFord Forgd Forp Fsord Fhord Fored Forod Forfd Forld Forj Fornd F9rd Forzd Forcd vFord kFord Fogrd Folrd Fkord Forh qord Forxd Foru nFord Fird Fford Fork Fowd Forjd Forid Fo0rd Fofd F9ord Fmrd Fuord Fgrd Foud FFord Ffrd Foerd Frord oFord aFord Fgord Food Forb kord Forq bFord Fiord Fofrd nord yord Fourd Fmord mFord Foed Forrd Forqd Fjord Foqd pFord Forg Fordr word Foid Forr Fzord Forhd wFord Fors Fyrd Fotd Foryd Fohd Fori Fokd hord Fore iord Ftrd cFord Fosrd F0ord Forc Focrd Fords For4d Fcord tFord Forw iFord Fqord Fonrd Foprd Fjrd Foxrd Fozd Forvd Fogd Fdrd Fvord Fovd qFord uFord Forpd Fort Fory Fordd Focd jord Fobd Fozrd Fond Fsrd Fyord Fkrd Fword Fpord Fxord Fnrd Fodd Fortd Foyd xFord gord uord aord Fosd Fojd Fohrd vord Fordx Fhrd Forkd Fodrd Form Fzrd Fordf Fwrd Fo9rd Fbrd Forud Frrd Fdord gFord Fard Forx Fprd Fotrd Foqrd Forv Forde zFord Fovrd Forf For5d jFord cord Foord Fomd Furd Forbd rord Fo5rd dord tord Fo4d Fo5d Ford Fold Fordc Forwd Fqrd Formd hFord fFord bord Foard yFord lord xord Fxrd mord Flrd sFord Fnord Forl Ftord Forad Fcrd Fobrd Faord Forsd Fowrd Fbord Forz Fokrd Fopd fRanger Rangper Ravger Rganger yRanger Rangeur Rangelr nRanger Ranmer Rangerr Ramger Ranlger Ranqer Rangqer Rangepr gRanger Rhnger Ranyer Ralnger Rankger Rangeg sanger Rangzr Rangeyr Rangter xRanger Rkanger Ranaer Rangee Rranger Rakger oanger Ranghr Rangec Rwnger Rangebr Rancer Rafger Rangecr uanger Rangei Rangger Rqnger Rangef tRanger vanger Rangenr Rnanger RRanger Rvnger Range5 hRanger Rawnger Rangehr Ranler Rdanger Rangezr Ransger Rbnger kRanger Rangqr Ranfer Ranier Rangez Ranber Rarnger Razger Rangert Rangrr Rarger uRanger Ratnger Rtnger sRanger Rangeor Rhanger Rynger Raoger Ranjer Rfnger Ranner Rrnger cRanger bRanger Rangpr hanger Rahnger Rangeh Rajger Rwanger Ranwger Rannger Rangkr pRanger kanger Randger Ranager Rangser Ranher manger Rbanger Rangxr Rangeu Ranser Roanger Rtanger Rdnger Ranfger Ranguer Rangerd Rangcr Ranget Rangor Ranjger Ranoer Ranpger Rangejr Ranrer Rangear Rangeir Ranhger nanger Rangver ranger ganger Rangbr Rasnger Rangxer Raunger Rangker Ralger Rzanger Raanger Rawger Rangher Rgnger Rangdr Rancger Rangber Rangvr zRanger qanger Rangwer Rangur Ranmger Rangetr danger Rangea Rnnger Rqanger Rangder Rangsr Racnger Raknger Rangyer Rangwr Rangel Rangyr Ragnger ianger xanger Ragger Rangeo Rangner Ranuger Rknger Raager aRanger Rangesr Rander iRanger Rangey Rangcer Ranggr Ramnger banger panger Ranged Ringer Ranglr Ranuer Rangedr Range5r Runger Rlnger Ranker Rsanger Ranger4 Ratger fanger Rangefr Rajnger Rangmer Racger Rangekr Rangep jRanger Rahger Rasger Ranxer Rcnger Rangexr Rangier zanger Ranver Ranbger Ranger5 rRanger Rangevr Raniger Rapger Rangir lRanger Rangler Rangerf aanger Rangeq Rangrer Rjnger qRanger Rangere Rlanger Ravnger Rafnger janger Ranzer Ryanger Ranwer Rangoer Ranvger Rangem canger tanger Rznger Rangex Ranrger Ronger Rainger Rabnger Raonger Rangeqr Rangjer Ranoger Rangar Rangek Rpanger Range4r Rayger Rfanger Raxnger Rangew Rangtr langer yanger Rauger Ranxger Radnger Ranzger Rangmr Ranper Range4 oRanger Ranyger Raxger Rangen Rangej Raynger Rangeb Rmanger Rsnger Rmnger Rapnger vRanger Ruanger Rangegr Rcanger wanger Ranger Rangfr wRanger Rpnger Rangnr Rxnger Rangaer Rantger Rangewr Rabger Rangjr Rangeer Rangfer Raznger Rangemr Radger Raqnger Rangzer Rianger Ranter Rjanger Ranges Rangev Raiger mRanger Rxanger Raqger Rvanger dRanger Ranqger XLwT rLT XLcT XnT XiT XLo XLu aXLT gXLT XbLT XhT iXLT qLT XLmT XLi XxT XcLT XgLT gLT wLT XvT XcT dXLT XdLT kXLT uLT jLT oXLT XLjT XLbT nLT XLv XyLT XLyT XsLT XLh XXLT XLoT sXLT XLrT XmLT pLT XfLT XwLT cLT XLm XyT XqLT yLT XLTT lLT pXLT XtLT XLp XrLT XLc XlT mLT XLaT xXLT hLT XuLT XLlT XLLT XLf XLx tXLT XzLT XLd cXLT XLn XLxT aLT XmT XLkT yXLT XoT XLqT XLt XLg XaLT bLT XlLT XLk XbT XLdT XjLT dLT XxLT XLl XdT XaT XLa XLs XsT rXLT XLgT vXLT uXLT XLr XLiT nXLT XLsT mXLT XLw zLT XkLT XqT xLT XoLT zXLT XLq XjT XLzT XLfT lXLT XnLT XpLT XLtT XpT XLy XrT tLT XtT qXLT jXLT iLT vLT XiLT XhLT XuT XLnT fXLT XzT sLT fLT bXLT XLj XLuT XLpT XLb wXLT oLT XwT XgT XLz XvLT XLvT kLT XLhT hXLT XfT XkT 4xj 4xx4 4xb l4x4 5x4 4bx4 fx4 4xe 4dx4 4xi4 4xg 4ux4 p4x4 4l4 g4x4 zx4 4hx4 4m4 ax4 n4x4 r4x4 4zx4 4t4 4wx4 yx4 4xf4 4b4 4xk 4mx4 4x4r i4x4 4c4 4xn4 mx4 c4x4 4xs4 nx4 4ax4 4jx4 34x4 4x45 4vx4 4h4 4xw4 4o4 xx4 h4x4 4lx4 4p4 w4x4 4x5 4ex4 4xd4 54x4 4xc 4xk4 4xp z4x4 e4x4 4xp4 4qx4 4a4 4xg4 4xf 4xm 4xx 4xu vx4 d4x4 x4x4 cx4 4i4 ix4 4g4 jx4 px4 4w4 4nx4 4xt 4gx4 4q4 4xv j4x4 4tx4 4xo bx4 4xr 4xm4 4n4 4xl4 sx4 4fx4 4rx4 4xo4 4r4 4xi y4x4 s4x4 43x4 4z4 4xy 4x43 ux4 4x34 4x44 4xv4 3x4 4ox4 k4x4 4xr4 4yx4 4xa 4f4 4cx4 4v4 4x4 4xq ex4 4px4 4xs 4x54 4y4 4xd 4sx4 dx4 4xq4 q4x4 4ix4 4j4 4u4 44x4 4s4 4xe4 4xc4 wx4 4xh4 4xz4 rx4 4xa4 hx4 a4x4 4xj4 4xy4 lx4 4xt4 t4x4 4xu4 4xw m4x4 kx4 4kx4 gx4 u4x4 4x4e 4d4 4xb4 4x3 f4x4 b4x4 tx4 4xn 45x4 4xz 4xl qx4 ox4 v4x4 o4x4 4k4 4xh pX kPX bPX fX vPX PqX Pm PoX PtX PbX PcX oX aPX iPX PhX lPX PvX mPX nX tPX PzX Pf PuX PwX Py PsX Pv Px yX zX xX Ph Pl cX yPX PfX Pd PrX PPX wX qX aX Pu wPX Pb Pr qPX jPX PaX Pc PnX dPX hPX Pw Po gPX Ps uX tX oPX xPX PgX PmX rPX Pz vX sX jX PXX Pp fPX PiX Pj bX dX PpX iX mX Pq hX Pa Pi lX rX Pg Pt sPX PjX kX Pn Pk uPX gX nPX PlX PdX PkX PyX cPX zPX pPX PxX EAbY EiSY EASs EASsY EAbSY iEASY pEASY EsSY oEASY EASb EASaY EASq EAlSY ElASY EAuSY EASgY EASo EgASY EAwY EAStY mEASY EAySY pASY ErASY EgSY mASY EASj EASg EAaSY tEASY EcASY EAASY EAjSY EAiY EASwY EApSY kASY EfASY EmSY EAkY zEASY EASu EASdY EASfY EpSY iASY EASd EASn uEASY EASc EAfY xASY EoASY EhASY EASh nASY EyASY EAnSY EAtY zASY EASoY EbASY EAhSY EASbY EAdSY EASy EASkY EdSY EASxY tASY dASY EASf EaASY xEASY EwSY EAgSY wEASY EASnY EASYY EAnY EASzY EsASY EzSY EAmSY EASiY EASvY cEASY EASm EwASY EAwSY EAdY EtSY EASr EASa EbSY EASjY EcSY EhSY EAShY EASl EASw jASY ElSY gASY EnASY EAiSY EtASY rEASY EAScY EApY EASlY fASY EAgY cASY EAzY lEASY EAoY EuASY EAcSY EAqY ExASY EkASY EAjY EvSY EvASY EASyY EAcY EoSY EAhY qEASY oASY jEASY EqSY hEASY fEASY EAmY bASY wASY EfSY EASt EArY rASY EuSY EASrY EAvY EAuY EASSY hASY EySY EArSY aEASY EAvSY vASY yEASY EASpY ExSY EAlY EkSY EASk EAxSY EASz EASuY EjSY EAqSY EASmY EzASY dEASY qASY nEASY EqASY EAzSY EAxY yASY sASY EAyY vEASY EmASY EAfSY EpASY EAaY ErSY EASx EASqY EiASY EAoSY kEASY EAkSY uASY EjASY EAtSY EAsY EASi EASp aASY bEASY lASY gEASY EdASY EASv sEASY EEASY EAsSY EnSY EaSY FvINANCE FINAwNCE FINANmE FaINANCE FcNANCE FINANrCE hFINANCE FINmNCE FImNANCE FImANCE wFINANCE FINAaCE FINAsNCE FIbANCE FINjANCE FINAgNCE FxNANCE nINANCE FINAxCE oINANCE FINANhCE FINpNCE FINANzCE FINANwE FINANkE FINANxE FInNANCE FINoANCE FINjNCE FINANCz FINANpCE FINANCcE FINAdCE FcINANCE FINANcE bFINANCE kINANCE FIrANCE FkINANCE FINANuCE FIoNANCE FINArCE FINANCwE aINANCE nFINANCE FIjNANCE FiINANCE FINwNCE FINAjCE FINANCbE FINzANCE FINANCx tINANCE FINANjCE FIiNANCE FIkANCE fFINANCE FINaANCE FINANgE FINnNCE FINAlCE FIdNANCE FINAsCE bINANCE FINANCm zINANCE FINAtCE FIaANCE FINANzE FIpNANCE FINANCEE FIrNANCE FINwANCE xFINANCE FINlNCE FINANgCE FINANCt FINANCs FINANCiE FIhNANCE FzNANCE FINAyCE dINANCE FINgANCE FINANsE FIbNANCE FtNANCE FINkANCE FmNANCE FINANCmE FmINANCE FINANwCE FINANCk FINANnCE FuINANCE FINAkCE FINxANCE FINANaE gFINANCE FINANcCE FINANCaE FIjANCE FfNANCE FINANCa FINAfNCE FIdANCE FINsNCE mINANCE FINAzCE iFINANCE FIxNANCE FIzNANCE FgNANCE FItANCE FqNANCE FtINANCE FqINANCE FINANfCE FINAdNCE jINANCE FIqNANCE oFINANCE FINAmCE FINANpE FwINANCE FIvNANCE FItNANCE mFINANCE FINuNCE FINfANCE FIuANCE FINANCtE FIwNANCE FINANsCE FINAhNCE FINANuE fINANCE FINAnNCE rFINANCE FINANCf FdNANCE FINAzNCE yINANCE FINANdE FnNANCE FINNANCE FIyANCE FINAvCE FINANnE FINgNCE FINANbE FINANCp FINANCi FINaNCE FINAiNCE FIgANCE FINzNCE FINuANCE FhINANCE FINANCu FINhNCE FINAjNCE FINANCq FINANrE FINANCo FrINANCE FgINANCE FiNANCE FIiANCE FvNANCE tFINANCE FINANjE FINANCqE FINANdCE FINANCb FINANCn FoINANCE FINANCy FINxNCE FpNANCE FIlANCE qFINANCE FINANCd FINANvCE aFINANCE FIgNANCE FyINANCE FxINANCE FIcANCE cINANCE FINcANCE FINANCpE FIhANCE FINAaNCE FINAcCE FINAoCE FINANoCE FINAqCE FINANCoE FrNANCE FINAqNCE FbINANCE FINANxCE FINAuNCE FdINANCE FINAxNCE FINANtE FINANCw FINANhE FINANyCE FlNANCE pINANCE FINAfCE FINANmCE jFINANCE FIaNANCE FINApNCE FINANCsE FINANkCE FIsNANCE FIxANCE dFINANCE FINmANCE FINANCvE sFINANCE vFINANCE zFINANCE FINoNCE FINANCfE FINvANCE yFINANCE FlINANCE FINyANCE FINAlNCE FINiANCE FINANCnE FINANiCE rINANCE FINAtNCE FFINANCE FzINANCE sINANCE FINANClE wINANCE FINANCl FINlANCE FINANvE FIcNANCE FIkNANCE FIoANCE FINANlCE FINdNCE hINANCE FINAnCE FINANChE FINdANCE FINqNCE FINANCh FINANCuE FINyNCE FIzANCE FINANNCE uINANCE FINAhCE qINANCE FsINANCE lFINANCE pFINANCE FINANCCE FINAwCE FINAbNCE FINtNCE FINrNCE vINANCE FINArNCE FINAgCE FIsANCE FINANoE FINANCgE FINrANCE FINANbCE FINANCjE FINANqE FIqANCE FINAmNCE FINANCzE FINhANCE FINAiCE FfINANCE FINAuCE FINtANCE FIyNANCE FINANfE FINANCj FINbNCE FINbANCE FINAcNCE cFINANCE FIwANCE gINANCE lINANCE FbNANCE FINfNCE FaNANCE FINANyE FINkNCE FINANCr FINANCg FINANaCE FINpANCE FINANCrE FINAyNCE FIuNANCE FuNANCE FINAbCE FINcNCE FkNANCE FINAANCE FINANiE FIpANCE FnINANCE FINApCE FINANCdE FINANCc FjNANCE kFINANCE FINAvNCE FhNANCE FpINANCE FINsANCE FyNANCE FjINANCE FINqANCE FoNANCE FsNANCE iINANCE FINANCxE FINiNCE FIINANCE FINANCyE FINANlE FIfNANCE FwNANCE FIfANCE FINANqCE FIlNANCE FINvNCE FINANCv FIvANCE FINANCkE FINANtCE FInANCE FINnANCE FINAoNCE FINAkNCE xINANCE uFINANCE v02 02q l2 0x 0p 032 0y 0a 023 0n2 0j2 0p2 0s y2 r02 022 c02 0f2 z02 0m u02 w2 i2 0z x02 0w m2 h02 0t2 0q j02 p2 0d k2 f2 002 0x2 l02 0n 0b z2 0k2 m02 0d2 0-2 0v2 c2 0b2 t02 0a2 d2 -2 02w b2 f02 0c2 0r 0v 0g2 y02 a02 0c 0g a2 0l 0t 0i2 h2 0h2 92 q02 s02 n02 021 p02 i02 0i 0w2 0f g02 0o2 r2 g2 k02 902 q2 t2 0u 0q2 0o d02 01 0s2 0j 0k o02 u2 03 v2 0h b02 x2 s2 0y2 0z2 0u2 0m2 0l2 o2 012 0r2 n2 w02 j2 94879 9a79 9w79 o479 94579 947w9 9d79 94l9 9p479 c9479 9t79 9i479 947t9 94o9 947i j479 x9479 d9479 a9479 947w 94m79 9n79 h479 99479 9y479 09479 9z479 94u79 94779 v9479 c479 94679 94m9 y9479 94h79 947u q479 94w79 z9479 9h479 9k79 94e79 a479 947g 94n79 94u9 947o 9m479 v479 90479 947d9 94v9 p9479 94w9 u9479 g479 9i79 98479 947g9 9o79 m479 k9479 i9479 947z9 947u9 9x79 94k79 93479 y479 94p9 94p79 947i9 9b479 947v 947l 947c 9f79 94x79 94n9 947n9 r479 94z79 947k9 s9479 m9479 w9479 947j 95479 947o9 t9479 9j79 9479i 947r9 94a79 9o479 9v479 9z79 9g79 947p9 94d79 d479 94c79 947n 94i9 9478 9l79 94789 f9479 9c479 947a9 9b79 94q9 947d 9d479 94l79 r9479 947z 947t f479 947m 947h9 g9479 947s 9s479 9f479 947h 9n479 i479 94a9 947a n479 94709 94r79 94479 9489 9p79 94s79 94798 947k 9h79 9r79 94t9 9g479 n9479 94z9 9m79 94379 947x9 9c79 94x9 947y9 94j79 w479 947f9 9q479 94j9 947r 947v9 9y79 94769 94o79 94r9 94q79 9x479 9u79 b9479 s479 z479 p479 94s9 947m9 9q79 94d9 947p 89479 9w479 8479 94799 94y79 o9479 947q 9k479 94b79 947l9 94f9 9s79 947b9 9379 x479 94h9 947b 9579 k479 94v79 t479 9479o 0479 947f 947y 947c9 94y9 947q9 9l479 94k9 94f79 h9479 94t79 947j9 94790 9e479 94b9 j9479 9469 9j479 9v79 9a479 l479 l9479 9u479 94i79 u479 9r479 9470 b479 94g79 94g9 q9479 9t479 9e79 947s9 94c9 947x 95565 u555 d555 955c5 955h5 95545 955n5 w555 9a55 h9555 95b55 955v m555 95b5 s9555 9h55 95d55 95q55 955i5 96555 s555 95k55 c9555 955h u9555 j9555 955l 9s555 9v55 09555 9545 95o5 955p5 955g5 9c55 955z 9f55 9455 95n55 955s5 v555 95v55 955j 95y5 95f5 9554 95d5 x9555 9p55 f555 95x55 955t 95c55 95a55 95o55 955f5 95x5 9b55 89555 9d55 95r5 q9555 z9555 955s 955r5 c555 955y 95p5 9a555 955w5 95554 i555 955x 95h5 9w555 p555 955b 8555 9r55 955z5 9j555 95655 w9555 9z55 955k5 9m55 955x5 95y55 9t55 955b5 h555 955m5 90555 95h55 a9555 m9555 9n555 955m l9555 95i55 955c 955q5 9c555 k555 k9555 955o 955d5 955k q555 955w 99555 9d555 9i555 v9555 9j55 95455 95u55 95t55 95g55 r9555 955r 95w55 r555 95l5 9x55 95v5 94555 955j5 9f555 9t555 l555 9o55 955v5 9u555 95c5 95m5 o9555 955a5 d9555 0555 955t5 95z55 95s55 9p555 95j55 9o555 95t5 95z5 955u 9y55 95q5 95g5 9g55 p9555 9m555 t555 95f55 955a a555 95s5 9i55 b555 9555r n555 955f 9x555 9556 x555 9b555 9w55 98555 95l55 9r555 t9555 955o5 955i 9l55 9q555 o555 g9555 955q 95m55 955g 95i5 b9555 9655 y555 9g555 9555t 95u5 955u5 i9555 g555 f9555 95n5 9h555 9q55 95k5 95a5 z555 95555 9n55 95j5 9l555 9u55 9y555 955p 9k55 y9555 9z555 955y5 9s55 95w5 n9555 95p55 955l5 95556 955d 9v555 9k555 j555 95r55 955n 9565

Comments and questions to the seller:


Do you have any questions? Want to get more information from the seller, or make an offer? Write your comment and the owner will answer your questions.
Name E-mail
Text
Antispam code: captcha code captcha code captcha code captcha code (enter the number)
Other Ford 4x4 cars offered in Australia


See also other offers for sale of Ford 4x4 in Australia. You get a better chance of finding the best car deal for sale near you.

Other cars offered in Thornleigh, Australia


See also other offers in Thornleigh, Australia. Check this classifieds to get best offers near you.ATTENTION!
Used-Cars-Lookup.com - the site is not responsible for the published ads, is not the guarantor of the agreements and is not cooperating with transport companies.

Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.
See all (5) Ford car classifieds in our listings.

Cars Search

Join us!

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on RSS
^ Back to top