Search icon

BMW X5 3.0D SPORT auto (54 plate)

Sale price: Contract price
Last update: 27.10.2020
Car location: billingham, United Kingdom

Technical specifications, photos and description:
Condition:Used
Model:X5
Exterior:Alloy Wheels, Rear Spoiler, Tow Bar
Colour:Grey
V5 Registration Document:Present
Drive Side:Right-hand drive
Manufacturer:Bmw
Safety Features:4-Wheel Drive, Alarm, Anti-Lock Brakes (ABS), Driver Airbag, Electronic Stability Program (ESP), Immobiliser, Passenger Airbag, Rear seat belts, Side Airbags
Transmission:Automatic
In-Car Audio:AM/FM Stereo, CD Multichanger
Doors:5
MOT Expiry:202107
Seats:5
Interior/Comfort Options:Air Conditioning, Climate Control, Cruise Control, Electric heated seats, Leather Seats, Parking Sensors, Power-assisted Steering (PAS), Power Locks, Power Seats
Previous owners (excl. current):6
Service History Available:Yes
Body Type:Estate
Fuel:Diesel
Item status:In archive
Got questions? Ask here!
Rate this car. Your assessment is important to us!
Rating 5
Rating 4
Rating 3
Rating 2
Rating 1
Current customer rating: Rating 0 (0) based on 0 votes
Click on image to see all (1) images in hight resolution.


Owner description

For sale
BMW X5
Mileage 131.000
M.O.T 21/7/21
Car has angle eye lights
car has full service history
The last service was done on 27/7/20 + auto box was serviced (mileage 129.885)
Rear air suspension bags changed on 28/8/20
Rear disc and pads just changed
New battery this year
Rear lower arms and bushes replaced last year
This X5 is in excellent condition with no rust and drives spot on with no bangs or rattles and has bags of power.
please remember this car is 16 years old and does have the odd stone chip and small mark
Cash and collection only
For more information please massage me


This Ad was found on: eBay.co.uk


Other search keywords

kBMW iMW BMu gBMW BdMW BoW fBMW jMW oBMW xBMW dMW BbW BlW ByMW BgMW BsMW BMiW lBMW BzMW qBMW pBMW BMdW BMh BcW BMsW mBMW BMg BMmW ByW BBMW aMW BMw BzW BMjW BMxW BnW BpMW wMW BfMW BjW BtW BkW BMaW yBMW BtMW BMzW BMfW BMj BqMW BMf BiMW pMW BcMW BMy BwW BMbW BMl BMcW hBMW BvW BxMW BbMW BvMW sMW BMoW BMb BsW BkMW BrMW BuMW vBMW BjMW BMpW BiW BMr BMc BMm kMW wBMW BMyW BqW bBMW BmW BwMW gMW oMW BMqW mMW BMn BMk BMz BMi rMW fMW BMnW BMMW BlMW BMlW uBMW qMW BhW cMW BMo BMwW sBMW tBMW uMW BoMW BMuW BaMW BaW yMW dBMW rBMW nMW BMd tMW iBMW aBMW BmMW vMW BxW jBMW BrW BMhW BMp xMW BMgW BpW BMrW BMt BMWW bMW BMa BgW BfW BMvW lMW BMkW BdW zBMW BuW nBMW cBMW BMx zMW BMs BMtW BnMW BMv BhMW BMq hMW Xo b5 bX5 v5 Xd5 Xh5 wX5 n5 i5 Xp5 cX5 Xp zX5 t5 Xn s5 Xj5 X5r Xs X5t Xc5 Xd pX5 Xf Xv5 X55 d5 Xy5 Xh Xb5 Xn5 hX5 gX5 Xq tX5 X6 Xx Xu rX5 Xz XX5 Xy dX5 X56 X54 jX5 lX5 x5 Xw5 X65 Xw Xt Xf5 Xk5 p5 h5 m5 l5 Xr5 Xm5 Xk xX5 Xi c5 fX5 iX5 oX5 j5 Xa5 Xt5 Xg5 nX5 aX5 o5 Xl5 a5 sX5 Xv Xg Xu5 z5 Xm Xb y5 Xx5 Xs5 mX5 Xo5 vX5 kX5 Xj Xa yX5 Xz5 r5 uX5 w5 g5 Xq5 qX5 k5 f5 X4 Xi5 q5 Xr Xc u5 X45 Xl 3.0m 3.zD 3e.0D 3.s0D f3.0D 3k0D 3m.0D 3.n0D 3.0o 4.0D 3.h0D d.0D 3.0n 3.0iD 3.0aD y.0D d3.0D 3p0D 3.vD 3a.0D 32.0D 3o0D 3.0g 3i0D 3.0-D 3.00D 3.yD l3.0D 3.0dD a.0D c.0D 3.wD 3.j0D 3w0D 3.0j o3.0D 3.uD 3.0pD 3.0w 3v0D r.0D 3.0fD 3.0zD 3s.0D j.0D 3.aD 3.0yD a3.0D u3.0D q.0D 3.f0D r3.0D n.0D 3x.0D i.0D 3.y0D z.0D 3.0gD 3m0D v.0D 3.0kD 3.0c 3.q0D 3,0D 3x0D s.0D 3,.0D 3.tD 3.p0D 3.0l 2.0D 34.0D k.0D 3t.0D 3.v0D 3.0DD 3.0q 3.0r 3.0y 3.0cD i3.0D w3.0D 3j0D y3.0D 3.0lD 3.x0D n3.0D 3.09D 3.jD 3y.0D 3w.0D 33.0D 3j.0D 3;0D 3b.0D 3f0D 3.nD 3.0jD 3.0b 3.dD 3n.0D 3.l0D b3.0D m3.0D g.0D 3.sD v3.0D 3.0xD 3.0f 3.b0D 3l.0D 3.0nD x.0D c3.0D 3.-0D j3.0D 3u.0D 3y0D 3.oD 3.0s s3.0D m.0D 3.0rD 3h0D 3.0i 3.iD 3.0bD 3b0D 3.i0D 3.lD 3.o0D 3d0D 3.fD 3n0D 3.kD 3.g0D b.0D 3.0vD 3.z0D 3.0uD 23.0D 3.0k 3.0wD 3.0hD 3.0oD 3.w0D x3.0D 3l0D 3.k0D 3s0D p.0D 3v.0D 3.t0D 3k.0D 3r.0D 3u0D 3.0x 3.d0D 3.gD 3.9D 3.90D w.0D 3z.0D 3r0D 3.hD 3g.0D 3.0v g3.0D 3.cD 3o.0D 3..0D 3d.0D l.0D 3c.0D 3.u0D t.0D k3.0D 3h.0D z3.0D 3.0p 3.0mD 3.0sD p3.0D 3.0qD 3.-D 3.rD 3.xD 3g0D 3.m0D 3p.0D 3.pD 3i.0D 3.;0D t3.0D 3;.0D 3.0a 3.c0D 3.,0D h3.0D 3t0D o.0D 3.mD 3.bD 3.0u q3.0D e3.0D h.0D 3.0z 3q0D 3c0D e.0D 43.0D 3q.0D 3.a0D u.0D 3a0D f.0D 3z0D 3.0d 3f.0D 3.0tD 3.qD 3.r0D 3.0t 3.0h xPORT SPORb SgORT uPORT SPORyT iSPORT SPOhT SmORT SnORT SbPORT SPObRT SPrRT SjPORT SlPORT SPsRT SPORjT SPOtRT iPORT SiORT SPORkT SPOvT SPuRT uSPORT pSPORT SPsORT SPzRT SPOoRT SPORq SPORuT SxORT SPqRT xSPORT dPORT SPvORT SPORd SPwRT StORT SPcORT jPORT SPOcT SPOzRT SdPORT SrPORT SPuORT SPoORT SPORbT SaORT SPOuT SPOORT SlORT jSPORT SPOgRT SPORlT SPOcRT bPORT SoORT SPORp SvPORT SPOdRT SPORmT SPOmRT SPdORT SPORhT ScPORT SzORT SPxRT SPORn SPbORT SPORcT SPOpT SPOuRT mSPORT SmPORT SPpORT SPaRT SbORT SPOzT aSPORT SPgORT SPhRT SPxORT SPOvRT SPzORT ScORT wPORT SPOjRT hSPORT SPORaT SPfORT ShPORT aPORT SPOfT SPORdT SPORTT SkPORT gPORT SPmORT SPORj kPORT SPwORT SPaORT SPORz SgPORT SrORT kSPORT SPOhRT SiPORT SPoRT SPORrT gSPORT SPOnRT ySPORT SsPORT qPORT SPOwT SPOnT SPOiRT SdORT SPOxT SPORk hPORT SPOdT SaPORT SPOtT SPOyT SPOkT SyORT SPORl SwPORT bSPORT SuORT lSPORT SPOxRT SPqORT SPORc oSPORT SPORu SPfRT tSPORT SPORt SPOqRT SfORT SPOsRT zPORT sPORT SPORtT SPpRT SPORgT SPiORT SPORzT SPOlT qSPORT SpORT SPORy sSPORT SPOaT fSPORT vPORT SPOrRT SoPORT SPnRT lPORT dSPORT SPOyRT SPORh SPORi ShORT SPdRT SsORT oPORT zSPORT SPOlRT SPOpRT pPORT SyPORT SPObT SPtORT SPcRT SPOsT SxPORT SPORqT SwORT SPbRT nPORT SPORw SfPORT SkORT tPORT SPORwT SPlRT SnPORT SPORr rSPORT SpPORT SPORxT SPOgT SPOmT vSPORT fPORT SPOrT SPrORT SPORg SqPORT SPORfT SPOfRT SPjORT SPPORT wSPORT SPlORT cSPORT SPhORT SPjRT SzPORT SqORT SPmRT SPvRT SPORiT SuPORT SPORsT SPORv rPORT SPOoT SPORx nSPORT SPOqT SPORnT SPkORT StPORT SPkRT SPyORT SPgRT SvORT SPOjT SPOiT SPORs SPORo SPORf SPORa SPtRT SPOwRT SPiRT SPORoT SPORm SPOaRT SPnORT SjORT SPOkRT SPORvT yPORT mPORT SPORRT cPORT SSPORT SPORpT SPyRT aujto auxo autn autd au6o autp kuto acuto akto avto awuto auro aujo jauto auio sauto bauto auko azuto anuto aato aukto ahto muto auno huto iuto auyto rauto autco autdo abuto autoo autx aiuto aumo aguto hauto autho auzo auuto azto suto aqto autw austo amuto audo gauto auqo auwto autoi yauto zauto outo vuto ayuto autop axto uauto aut9 auho autzo agto auco anto autq a8to autyo auto9 tauto zuto autvo auhto auta futo iauto aunto autr aurto wuto aoto auti autlo audto aluto autu aquto luto autz auto aut9o autso autfo auoo auao lauto kauto oauto auzto autj alto autjo autc auuo augo autgo axuto ahuto autwo auto0 cauto aduto auty autf nauto aut0o auwo aouto autg au5o ajuto autm buto autno auyo au6to aucto aut5o autmo autl apto uuto amto arto xauto autao autok au7to aut6o autk aufo aut0 pauto a7to guto tuto aumto aputo fauto auoto a7uto autuo xuto acto asuto atto auato a8uto autxo afto aulo aauto quto au8to dauto autto avuto aubto ayto aupo autro auxto juto auito autko autbo aito auth aulto autio yuto wauto autt auso autqo aubo augto duto cuto autol qauto nuto auts ajto au5to awto afuto aupto autb autpo auqto vauto autv akuto adto ruto mauto aufto auvto atuto aruto auvo asto puto abto (55 (5z (5b4 (i4 (5x4 (5z4 (545 (5i4 a(54 (5v (543 (s4 (n4 l(54 (5o (5f (5d y54 (f54 (5s (p4 (u4 (54e i54 k54 u(54 (y4 (u54 (f4 w54 (5a (k4 (s54 (64 (h4 (m4 k(54 (5k (5j (44 d54 p(54 l54 (5h (5g (5c4 (v4 (5e (53 (g4 (5u (5t4 (r4 t(54 m54 (5x p54 (q4 (5o4 (5v4 z(54 x54 (5a4 (a54 h(54 (564 (c54 (5p4 (y54 ((54 j(54 (5e4 (p54 (w4 v(54 (5l (5c (t54 (5d4 (k54 (5l4 (c4 (d4 (5p s(54 (5f4 (b54 g54 (454 o(54 (t4 (554 (v54 (b4 o54 (j54 (z4 (l4 (5r4 w(54 (n54 (544 q(54 (5y f(54 (5y4 g(54 (5r j54 h54 (l54 r(54 (54r (x54 (q54 (r54 y(54 n(54 (5n (5w r54 (5q b(54 m(54 (5m (5m4 z54 t54 c(54 (5u4 d(54 c54 (5i (5j4 s54 (5k4 (x4 (o54 (g54 (a4 i(54 (5b u54 (5h4 (d54 (h54 (534 (o4 (5q4 (654 (5g4 f54 x(54 b54 (w54 (z54 (5w4 (m54 (j4 (5s4 v54 q54 (5t a54 n54 (5n4 (i54 plalte) platei) plaxe) wlate) pglate) pdate) plajte) wplate) plaze) xlate) platec playte) plote) pxate) plakte) lplate) hplate) pqlate) ilate) poate) plafe) pilate) platxe) pllate) pzate) plater plateb pldte) vlate) plateg) plates platr) plateh) pzlate) pl.ate) platea platle) platv) plats) nplate) pklate) platep plateq plaje) plaie) p0late) p;ate) palate) platue) platq) plat5e) qplate) plbate) plyte) platex platne) platu) platef platw) plateo) plnate) platwe) plato) pvlate) platey) pmate) p-late) plaxte) pwate) plase) -plate) plpate) puate) ;late) platec) plwte) pkate) pmlate) vplate) plaue) mplate) pwlate) pltate) platd) 0plate) plated plamte) pjate) platel) plated) kplate) mlate) playe) plaae) platej plape) pfate) rplate) pla6e) plabte) p[late) iplate) pblate) platoe) plante) ptate) platem) alate) pdlate) dlate) tplate) plata) platje) zlate) platez) plute) platc) splate) slate) plmate) plfte) platge) platme) plnte) plame) platev) platqe) fplate) platm) plhte) plaoe) plave) nlate) plgte) tlate) platel plates) plaate) glate) plake) plare) plzte) pplate) ptlate) platbe) platek) platek gplate) platte) platex) plaute) plcte) pljate) p.late) plale) -late) aplate) rlate) plvte) platet) platre) plite) platf) platei psate) pyate) plate) plazte) polate) platy) pclate) plyate) pl,ate) piate) plaote) plane) platg) blate) plaite) plapte) plateh jplate) plateu) plate)) plaqte) plrte) plabe) plkte) pltte) plwate) cplate) platt) hlate) pulate) platp) ulate) ploate) dplate) pladte) qlate) platew) oplate) ppate) platze) plati) platen p;late) plagte) platb) plafte) pl;ate) platpe) platz) plste) pliate) plxate) platae) plarte) uplate) phlate) plater) prate) plateq) plqte) pljte) plathe) platfe) p,ate) plzate) plsate) plmte) pla5e) plpte) plfate) platie) pqate) plawte) phate) platev plawe) pvate) pcate) plkate) plhate) platej) plath) plrate) plvate) plbte) placte) platen) klate) plade) [plate) plateb) platde) pflate) pnlate) ;plate) plcate) platce) ylate) pbate) yplate) platez pnate) plateu pgate) platn) platj) platef) clate) pxlate) plavte) platey pluate) prlate) platk) pllte) pla6te) platve) p.ate) [late) platep) platee) plaste) plage) pla5te) place) plateg llate) plahte) plaqe) plateo platet pylate) p,late) pldate) plgate) platea) plahe) pjlate) olate) platem plqate) zplate) plat6e) 0late) flate) platke) bplate) platew platse) platl) plxte) xplate) paate) platx) platye) jlate) pslate)

Comments and questions to the seller:


Do you have any questions? Want to get more information from the seller, or make an offer? Write your comment and the owner will answer your questions.
Name E-mail
Text
Antispam code: captcha code captcha code captcha code captcha code (enter the number)


Other BMW X5 cars offered in United Kingdom


See also other offers for sale of BMW X5 in United Kingdom. You get a better chance of finding the best car deal for sale near you.ATTENTION!
Used-Cars-Lookup.com - the site is not responsible for the published ads, is not the guarantor of the agreements and is not cooperating with transport companies.

Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.
See all (19) BMW car classifieds in our listings.

Cars Search

Join us!

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on RSS
^ Back to top

This site uses cookies

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies.