Search icon
Home » Cars for sale in Australia » Ford » AU Ford Wagon gas/petrol

AU Ford Wagon gas/petrol

Sale price: $AU 750.00
Last update: 23.10.2020
Car location: beeac, Australia
For Sale by: Private Seller

Technical specifications, photos and description:
Condition:Used
Car Type:Passenger Vehicles
Fuel Type:Petrol, Gas
Type of Title:Clear (most titles)
Drive Type:RWD
Cylinders:V4
Body Type:Station Wagon
Manufacturer:Ford
For Sale by:Private Seller
:“1998 au wagonNew tyres New brake rotors and pads New starter motor Petrol/gasGas tank 8 year old so still in date Photos taken in rain sorry Front seat is a bit gritty apart from that pretty neat and straight wagonCurrently registered but will be sold with out rego or rwcRuns well on both gas and petrol Column shift automatic Needs a battery Located beeac 3251 Vic”
Item status:In archive
Got questions? Ask here!
Rate this car. Your assessment is important to us!
Rating 5
Rating 4
Rating 3
Rating 2
Rating 1
Current customer rating: Rating 1 (1/5) based on 1 customer reviews
Click on image to see all (1) images in hight resolution.


Owner description

1998 au wagonNew tyresNew brake rotors and padsNew starter motorPetrol/gasGas tank 8 year old so still in datePhotos taken in rain sorryFront seat is a bit gritty apart from that pretty neat and straight wagonCurrently registered but will be sold with out rego or rwcRuns well on both gas and petrolColumn shift automaticNeeds a battery
Located beeac 3251 Vic


This Ad was found on: eBay.com.au


Typical errors in writing a car name

zAU AlU Aq AmU tAU dAU yAU AgU Az Ai Au sAU mAU qAU Aa AyU AqU Av rU gAU dU nU wAU iAU iU AvU qU wU bU AuU Ah Ad Am Ax nAU aU Ao sU Ac Aw As AAU jU AnU hAU Ap rAU pAU Ar kU Ak bAU Aj Ag AUU vAU yU jAU AxU cU AsU AaU AjU Af Al Ab hU oU AtU AkU AfU AdU gU AbU fU mU tU ArU An uAU pU oAU aAU ApU cAU uU AwU vU AoU AiU AcU At Ay kAU lAU lU zU AhU AzU xAU xU fAU Focrd Fofrd Fbrd Foyd Forgd vord Foprd Fosd Fjrd Faord hord Foxrd Ftord Fxrd Foqd Forrd Fnrd Fsrd aord Foid Fodrd uFord aFord Fowd Frrd Fokrd Fcrd Foad F9ord oFord dord Fofd Fonrd Fzord Fwrd vFord dFord mord Ftrd gord Fvord nFord Fort Fotd Forud Fords Frord cord Flrd Fogrd Forq Fgrd Fjord Foyrd Fordr Furd Fowrd Fordx F0ord pord Fordc Foerd Fovrd Fogd nord Fo4rd xord Forx rord Fzrd F0rd Foru wFord Foryd Ford Fxord Forp Forad Foxd Fold Fovd Forcd jFord Forh Fojrd Fgord Foqrd yFord oord Fo5rd Fqrd Fodd Forkd Fordd Forv Foird lord bFord jord Fomd Fozrd Fork Forg Fourd Foro Fo0rd Fpord For5d Forb Fori Fore Forbd Foud Forld Folrd Fuord tord Foard tFord Fyrd Fozd Fo9rd Forpd Forz Forid Forw Fobrd Forl Fored Forqd Forvd Fora Fvrd Forxd Fprd iord xFord Fors Forr Form hFord Forhd Forn Fory Fnord kFord Fdord For4d cFord Forc Forfd pFord Fomrd Fard Fhrd Fmrd Forwd sord gFord Fkord Fohrd FFord Fdrd Fornd Formd Fcord word Fohd Foord Fo4d Forf Fqord Fword rFord ford lFord fFord sFord yord Fopd zord Ffrd Fyord bord Fiord qFord Focd Fosrd Fotrd iFord Forod Fordf Fortd qord Fojd uord Fford Fsord Forde Fobd Fmord mFord Fkrd Flord Fo5d Forzd Forjd Fbord Forsd Foed Fird zFord kord Fhord Fokd Forj Fond Food F9rd qWagon Wagcn Wagoc jagon Wagop Wmagon Wagonh hWagon Wagot Wagodn Wagqon Waagon Wagosn Wwgon Wafgon Wkgon pagon Wagrn Wagkon Wagoan Wagokn Wagaon vagon Wagzn Wagmon Wakgon Wjgon vWagon magon Wagbon Waugon qagon Wagjon Waigon Wagyon Wagjn dagon ragon Wagsn Wagox Wacon Wacgon Wasgon Wagoi Wabon xWagon Wtgon Wagzon Wagdon Wqgon Wgagon Wagoxn Wagtn Wagoq cWagon Wigon Wkagon Wagqn Wfagon Wagob lWagon Wagod Wagou Wsagon kWagon Wlagon Wagpn Wargon Wggon Wugon Wahon Wagan Walon Wagoy Wag9on yagon Wamgon bWagon iagon Wagvn Wagvon Wagkn Wagorn aagon Waron Waqon Waghon sWagon Wagos Wmgon Wragon Wwagon Wagbn zagon Wagpon gagon tagon Waggon Wajon Waaon zWagon Wazon Waogon Wajgon Wag9n Wpgon oWagon Wcgon Wagin Waxon fWagon nWagon Wafon Wagobn Wagok Wagun nagon tWagon Wagofn Wagoln bagon Wagomn Wagow Waton xagon Wrgon Wvgon iWagon Waguon Waion Wagoj oagon Wagron Wdagon Wabgon Wogon Wagogn Waoon Wzagon Wagyn uWagon Wanon Wagovn Wxgon uagon Wadon Wfgon Wbgon Wagom wagon Wason Wagon Waghn Wagocn Wakon rWagon Wagoh Wahgon Wagol aWagon Wagof Wtagon Wuagon Wnagon Wazgon Wagoyn Wngon Wyagon Wagion Wagog Wagdn Wagmn Wjagon Wagown gWagon WWagon pWagon hagon Wagor dWagon Wagoa Wagozn Wagfon fagon Waglon yWagon Wago9n Wag0n kagon Wxagon sagon Wagcon Wlgon Wagoz Wadgon Wbagon Waggn Wagonj lagon mWagon Wagonb Wavon Watgon Wqagon Wagotn Waqgon Waxgon jWagon Wagojn Wagoo cagon Wagohn Woagon Wago0n Wag0on Wapgon Wagwon Wagonm Wagson Wangon Wagxon Wiagon wWagon Wdgon Waygon Wagoqn Wagoin Wcagon Wapon Wsgon Wygon Wzgon Wagnon Wagoon Wagfn Wagoun Wauon Wagton Wagopn Wagonn Wamon Wavgon Wawgon Wagwn Wagln Wagov Wagxn Whagon Wayon Walgon Wpagon Wawon Wagnn Whgon Wvagon gals/petrol gas/petxol gas/petropl gays/petrol gas/petxrol gahs/petrol gas/pejtrol gasspetrol gas/petarol gas/petroil gas/opetrol gas/petreol glas/petrol gaz/petrol gasb/petrol gas/petrzol gas/pstrol gas/-etrol gas/pe5trol gnas/petrol gas/petrokl gts/petrol gasrpetrol gas/cpetrol gas/pletrol gags/petrol gasvpetrol gas/pestrol gas/petro,l gqas/petrol gas/pebtrol gaxs/petrol gas/petr9l kas/petrol gas/pevrol gas/petros gas/peytrol gas/petrdol gas/wpetrol gas/petrotl gas/petroml gas/[etrol gas/petroal gas/petcrol gas/penrol gasc/petrol gas/petriol gas/petroyl gas/petwrol gas/poetrol gas/lpetrol oas/petrol gas/petlol gas/petro. gat/petrol gas/peatrol gas/petrocl gac/petrol gas/petrrol gasqpetrol gaw/petrol gas/petroy gas/petrod gas/petr0l gas/peorol gas/getrol gpas/petrol gas/petr5ol bas/petrol gas/peqtrol gas/petrql jgas/petrol gas/peyrol gbs/petrol gasn/petrol gas/petrol. gas/petrov gas/pxtrol gars/petrol gas/petrool gas/petool gas/ypetrol gas/pketrol ogas/petrol gas/xpetrol gafs/petrol gas/petro; gas/petroi gai/petrol gas/pemrol gas/petrbl gas/ketrol yas/petrol gas/petrowl gas/petrzl gas/pdetrol gas/pethrol gas/pltrol gas/pttrol gas/qpetrol vas/petrol guas/petrol gas/npetrol gas/petrml gras/petrol gastpetrol gas/petraol gas/pwtrol gas//petrol gas/pe6rol gasa/petrol gas/pehrol gasjpetrol gas/petrvol ggas/petrol gas/petorol gas/petqrol gbas/petrol gsas/petrol gas/pettrol gas/petgol gas/petroj gas/petrox gas/pdtrol gasw/petrol gas/pet5rol gas/peztrol gas/peterol pgas/petrol gas/pietrol gasmpetrol gass/petrol gas/pegtrol gas/petrnol gas/petsrol gasx/petrol gas/petroc gas/petprol gas/retrol gas/pektrol gas/pgtrol gas/petuol gas/qetrol gas/petrog gas/pzetrol gas/petrof gas/petvol tgas/petrol igas/petrol gas/petdol gas/petrjl gas/petrmol gas/pelrol gashpetrol gats/petrol gas/pztrol gas/petrnl gasupetrol grs/petrol gas/petrovl aas/petrol gas/petvrol gas/pefrol gasdpetrol gas/petrvl gas/pewrol gas/ptetrol gasj/petrol gas/peteol gas/petroxl gas/xetrol gads/petrol gas/pebrol gas/hpetrol gas/petqol gas/petrhl gas/petrodl gas/petrou gah/petrol gas/petfol gas/;etrol gas/petnol gas/peptrol gascpetrol gas/kpetrol gas/pecrol gas/pectrol gas/petrob gax/petrol gas/petrogl xas/petrol gas/pbetrol gas/psetrol gas/petrol, gad/petrol gas/p[etrol goas/petrol gas/wetrol gan/petrol nas/petrol vgas/petrol gas/pjetrol gas/petro;l gas/petrobl gas/pctrol gas/petrow gas/0petrol gaes/petrol gas/petryol gas/petro9l gas/pevtrol gag/petrol gaos/petrol gas/jpetrol mgas/petrol gas/tpetrol gasapetrol gas/fetrol gas/pqtrol gas/peirol gas/[petrol has/petrol gaskpetrol gasi/petrol gas/petrfl gas/putrol gds/petrol gkas/petrol gaj/petrol gas/petrolk gcs/petrol gas/pemtrol gms/petrol gas/pmetrol gas/petmol gjas/petrol gls/petrol gasm/petrol gas/petrdl gas/petroh gns/petrol gams/petrol gas/petrcol gas/petnrol ggs/petrol gfs/petrol gas/uetrol gas/ppetrol gas/petrll qas/petrol gaq/petrol gas/pet4ol gas/petrrl gas/pewtrol gais/petrol gaszpetrol gav/petrol gas/peftrol gas/petrgol gwas/petrol gas/petronl gas/petrop gws/petrol gar/petrol gas/patrol gzas/petrol xgas/petrol gaf/petrol gavs/petrol gas/petsol gas/peetrol gasl/petrol ygas/petrol gas/pearol gas/peprol gae/petrol gmas/petrol gas/peqrol gasnpetrol gas/petro0l jas/petrol gas/pvetrol sgas/petrol gas/ipetrol gdas/petrol gas/petirol gas/petrpol gas/cetrol gas/petrhol gus/petrol gas/pytrol gas/petrolp gas/pet6rol sas/petrol gasv/petrol gas/petrol; ghs/petrol gasxpetrol gas/spetrol gos/petrol gas/petyrol gss/petrol gas/petzrol gab/petrol gas/petpol gas/pcetrol gasy/petrol gas/petr4ol gas/netrol gas/pmtrol gtas/petrol gas/pehtrol gas/vpetrol gas/pnetrol gas/petrjol cas/petrol gas/petrkl gas/petrom gas/petral gasg/petrol gas/peutrol gas/petrul zgas/petrol gas/betrol gau/petrol gas/pitrol gas/peotrol gasgpetrol gas/petkol gas/tetrol gasp/petrol gas/petrofl dgas/petrol gaws/petrol gas/petron gas/setrol qgas/petrol rgas/petrol gas/petrol gqs/petrol gas/petr9ol gas/petrozl gys/petrol gas/pezrol gas/perrol gay/petrol gas/petkrol gas/petrohl gaus/petrol gas/letrol gacs/petrol gas/pet4rol gas/pekrol gfas/petrol gas/petwol gas/detrol gas/rpetrol kgas/petrol fas/petrol gaas/petrol gas/petrpl gas/potrol hgas/petrol cgas/petrol gyas/petrol gas/petrwol gast/petrol gas/petroq gvas/petrol gas/petroll gas/zetrol gas/petroz gaqs/petrol gas/hetrol ugas/petrol gasfpetrol tas/petrol gas/petjrol gas/petlrol gask/petrol gam/petrol ngas/petrol gas/petror gasz/petrol gap/petrol gas/pptrol gas/bpetrol gas/mpetrol ras/petrol gas/petryl gas/phtrol gas/pwetrol gas/oetrol gas/petril gak/petrol gas/vetrol gas/petdrol gaso/petrol gasu/petrol gasypetrol gas/petroa lgas/petrol gasf/petrol gas/pgetrol gasq/petrol gas/petroul gas/p0etrol gas/petmrol gas/petrok gas/petrwl gas/zpetrol gas/p;etrol gas/apetrol gas/pvtrol gas/pexrol gas/petrlol gas/pe5rol was/petrol gas/pqetrol gas/gpetrol gal/petrol gas/petrsol mas/petrol gas/pethol gas/;petrol gas/petrorl gps/petrol gas/petro.l gas/0etrol gasr/petrol gas/petrot gase/petrol gas/ietrol zas/petrol gas/petcol gaswpetrol gas/pedrol gas/peurol gajs/petrol gaks/petrol gazs/petrol gas/pentrol gas/petrosl gasopetrol pas/petrol gas/peitrol gaps/petrol ghas/petrol gas/pesrol gas/pet5ol gaa/petrol gaslpetrol gas/petrojl gcas/petrol gas/pxetrol gas/petgrol gabs/petrol gas/petrtol gas/petyol gas/petaol gas/petbrol agas/petrol das/petrol fgas/petrol gasppetrol bgas/petrol gzs/petrol gas/jetrol gas/metrol gas/yetrol gvs/petrol gas/petrfol gas/pftrol gasd/petrol gks/petrol gas/petroql gas/petrqol gas/pedtrol gas/petrkol gash/petrol gas/pertrol gis/petrol gas/peturol gxas/petrol gas/petrxl gas/petbol gas/petruol gas/dpetrol gias/petrol gas/petrtl gas/petrolo gas/pextrol gas/pyetrol ias/petrol gas/petrbol gas/petroo gas/pretrol gas/petjol gans/petrol gas/peltrol gas/petr0ol gas/petrxol gas/petiol gas/puetrol gas/pbtrol gas/pfetrol wgas/petrol gas/phetrol gas/pe6trol gas/petzol gas/pegrol gas/fpetrol gasbpetrol gjs/petrol gas/aetrol gas/pjtrol gas/pejrol uas/petrol gas/petrcl gas/pntrol gasipetrol gas/petrgl gas/p-etrol gas/petfrol gas/paetrol gxs/petrol gas/pettol gas/-petrol gas/petrsl gas/petro, las/petrol gas/prtrol gas/pktrol gao/petrol gas/upetrol

Comments and questions to the seller:


Do you have any questions? Want to get more information from the seller, or make an offer? Write your comment and the owner will answer your questions.
Name E-mail
Text
Antispam code: captcha code captcha code captcha code captcha code (enter the number)
Other Ford cars offered in Australia


See also other offers for sale of Ford in Australia. You get a better chance of finding the best car deal for sale near you.

Other cars offered in beeac, Australia


See also other offers in beeac, Australia. Check this classifieds to get best offers near you.ATTENTION!
Used-Cars-Lookup.com - the site is not responsible for the published ads, is not the guarantor of the agreements and is not cooperating with transport companies.

Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.
See all (0) Ford car classifieds in our listings.

Cars Search

Join us!

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on RSS
^ Back to top