Search icon
Home » Cars for sale in Australia » Abarth » 2014 Holden Captiva LTZ 7 seater automatic

2014 Holden Captiva LTZ 7 seater automatic

Sale price: $AU 9,000.00
Last update: 25.07.2022
Car location: Kandos, NSW, Australia

Technical specifications, photos and description:
Got questions? Ask here!
Rate this car. Your assessment is important to us!
Rating 5
Rating 4
Rating 3
Rating 2
Rating 1
Current customer rating: Rating 5 (5/5) based on 3992 customer reviews
Click on image to see all (3) images in hight resolution.

2014  Holden Captiva LTZ 7 seater automatic photo 1
2014  Holden Captiva LTZ 7 seater automatic photo 22014  Holden Captiva LTZ 7 seater automatic photo 3Owner description


Contact to the Seller

2014 Holden Captiva LTZ 7 seater automaticTypical errors in writing a car name

h014 20-14 20h14 2s014 20a14 201a4 20143 20m4 20r14 2j014 2024 q2014 2o014 2m014 201k4 u014 20b14 201s 2013 2i014 k2014 c014 n2014 20144 201p4 j2014 2k14 201y 29014 2b14 2-14 g2014 l2014 2b014 s2014 201n h2014 z2014 201i4 2p14 2s14 201g 201u c2014 20s14 201s4 w2014 2v14 20i14 32014 2p014 23014 2x014 20k14 20q14 2g014 20q4 20j14 201p 201e4 w014 2l014 m2014 201b f2014 201`4 n014 201c4 21014 201d 20n4 201w u2014 2y014 201t4 p014 2a14 20a4 201f 2n14 201k 201g4 201j4 201z4 z014 2t014 20m14 2l14 o2014 20x4 20s4 201h4 20214 20114 2y14 20y14 r2014 j014 20t4 20014 201l m014 a2014 2u014 2a014 201m 2o14 d014 201f4 2j14 3014 20f4 201c 201u4 201q 2v014 2w14 201n4 i2014 20134 2f14 r014 20g4 t2014 201v 201h 2i14 2h14 2r14 2n014 20u4 20o4 201i 201j 20h4 x014 2m14 2q014 20p14 22014 y014 20k4 20c14 2c14 20c4 b2014 x2014 t014 20w4 201z 201o 20l14 b014 20z14 12014 q014 20`14 2d014 20u14 s014 201x4 2w014 201w4 20v14 20i4 2f014 20l4 201q4 2z14 k014 a014 201r4 2d14 l014 2015 2-014 20d4 o014 201t 20p4 20j4 20`4 2r014 20o14 201x i014 20d14 20x14 201l4 2h014 20y4 20124 2z014 y2014 20v4 201v4 201e 2k014 2g14 20154 201y4 20145 201d4 20g14 201b4 2c014 20n14 v014 2914 20b4 20914 20w14 2014r f014 p2014 v2014 201r 201m4 20r4 201o4 d2014 2q14 g014 20t14 1014 2x14 2014e 20z4 2u14 2t14 20f14 201a y j m x p r l z n f b k o c d t s q a v g h i u w Holdecn mHolden sHolden Hgolden Holmen jHolden rolden Holdpn oolden Hulden jolden Hmlden wolden colden Holren Hxlden Hdolden Hclden Holdnn Holdwn Holken Holdyen Hobden Holnden Hvolden Holdev Hojlden Hdlden Holrden Holoden Holdbn Holdekn Holdegn folden Hwlden Hnolden bolden Htolden Hoplden Hqlden wHolden Holeden Holdern Hoxden Ho.lden Holdfn Holdun Hol.den Holduen dolden Holdvn Holjen Holdewn Hodlden Holsden Hsolden molden Holdehn Holdef Holdez Hodden Holdqn Hhlden Holdenj yolden Hjolden Holhden Holzden nHolden Hmolden Hslden Hoqden Hpolden Hwolden Halden Holdemn Hyolden Holdeq Holdden Holdlen Holgen Hbolden Hol,den qolden Holdevn Holqen H9olden Holdenh Holdeo golden Holdsn gHolden Hcolden uolden uHolden Holdyn Holdezn Holfen Holdcen Hilden Hjlden Hylden Homlden Holdin Holhen Holdeln Hollen Hoglden Ho;den zolden Holwden solden bHolden Holoen Holdetn Holdnen Holxden Holder Hovden Holdem Holdel Honlden Holdwen Hoklden Holbden Holdeg Hllden Hholden Holjden Hoclden Holmden Holdken Hotden Holdex H0olden kolden Holdzen Holdebn Ho.den yHolden Hblden Holdenb Holdaen Holeen Holdek Holdexn Ho0lden Holdxn Hklden Hohlden HHolden Hohden Houlden aHolden volden Hoilden Hovlden Hrolden Hglden Holuen Holdcn nolden Hojden Holdeen Holdea Hfolden Holden Ho9lden kHolden Holdedn Hoaden Holdrn Hokden Holcden Holdepn Holfden Holien Hotlden Hoalden Holvden Holdxen iolden Holdeon tolden Hzlden dHolden Hoiden Holdon Holdten hHolden Holdey Holdeu vHolden Holuden Holdeun Holdkn Horlden Holdln iHolden Huolden Holdven fHolden Hxolden qHolden Hoblden Hoxlden Holkden Holdhen Hnlden xolden Hoylden Holqden Holdjn Holdjen Hlolden Ho;lden Holdgen Holddn H0lden Hoolden Hosden Holdean Hoslden lolden Holyen tHolden Hoyden Hopden Hozlden Holdeqn Hflden Horden Holdec Houden Holnen Hofden Holven Holzen Holben Htlden Hol;den Hiolden lHolden Hoqlden Holdej Howden Holdeyn Holdoen Holdben Holxen xHolden Holdhn Holdren polden pHolden Homden Hvlden Hocden Holdqen Holdmen Holdpen Holdien rHolden Holsen Holdes aolden Holdep Holdzn Holdan Hooden Holgden Holdet Holpden Holyden Holdesn Hozden Hzolden Holdgn Hoflden Holdeb Holdmn Holdsen cHolden Holten oHolden Holdenn Holaen Hollden Holded H9lden Honden Holdejn Holwen zHolden Holcen Holdfen Holiden Holdenm holden Holdeh Holdein Holaden Holdtn Holdefn Hkolden Hqolden Ho,den Holtden Hplden Holdew Holdei Howlden Hrlden Holpen Haolden Ho,lden Hogden Capktiva Ckaptiva Ccptiva Captida Cap6tiva Captsiva mCaptiva Captivla Captivh Captivpa Capsiva Cqptiva Ca;ptiva Captiiva Captivb Czaptiva Cxptiva Capthiva Cmaptiva Cuaptiva Captcva Captbiva Captzva Captriva Capoiva Captdiva Cahptiva Capt5iva Captivva Cap5iva sCaptiva Captuva Captizva Cuptiva Captkiva Cauptiva Capt9va Capztiva Capstiva hCaptiva Ciptiva Captivy oaptiva Captpva Casptiva iCaptiva Csaptiva Captivx Cnptiva Captbva Captivo Capctiva Captivaa Cvptiva Captfva Captqva Captiia Caphtiva vCaptiva Capntiva Ca-tiva raptiva Cbptiva Captivoa Captgva Captivna Capriva Csptiva Captgiva vaptiva Captsva Cap0tiva Cfptiva Cajtiva Capt8va Cbaptiva Cabptiva Captiua Captiya Ca0ptiva Caprtiva Captivas pCaptiva Capitiva Captiava Cawtiva Capaiva Captziva Cjptiva cCaptiva Captiwa Crptiva Captikva paptiva Capkiva gCaptiva Captivaw fCaptiva Captinva Captidva Capxiva Captija iaptiva Captivaz nCaptiva Captita Ctptiva Captiha Captiba Cadptiva Captliva Captivra Cap5tiva gaptiva Captivz Ctaptiva Cayptiva yaptiva Captmva captiva Captivua Cadtiva Captivm Capbtiva jCaptiva Captioa Captfiva Captuiva Captina Captmiva Captima qaptiva daptiva Captika Carptiva Capuiva Caputiva Caktiva Capt8iva Ca[tiva Captjiva Cagtiva Capltiva Captyva dCaptiva Captivza wCaptiva Craptiva Captiuva Captdva Ca[ptiva faptiva Captira Captivga xCaptiva Caqtiva Captava Capjtiva Caoptiva Captivqa laptiva Captiaa Captivfa Cmptiva Caiptiva Capttva Cxaptiva Captiova Captivk Capvtiva maptiva Captwva Captibva Captiqa Cakptiva Cazptiva Capotiva Captitva Catptiva Captiga Caaptiva kCaptiva Captkva Cyaptiva Captivr Capmtiva Capativa Cappiva qCaptiva Caativa Captihva Ciaptiva Cartiva Claptiva Captviva Captixa Cattiva Capniva Cavtiva Cfaptiva Captivja Capthva Captigva Capgtiva Ca-ptiva Captivc aaptiva Cactiva aCaptiva Caxptiva Capttiva Cap-tiva Cpaptiva Clptiva Captlva Captivba Capwiva Capciva Captivj Capftiva rCaptiva Capziva Captvva Captixva Capti9va Captivha Captipa Captivi Captilva xaptiva Canptiva Cjaptiva Capiiva Caphiva Cap[tiva Captiqva baptiva Captivaq Cyptiva Czptiva Cabtiva Captimva Captivp Captqiva Capqiva Captyiva Caztiva Captifa Cawptiva Captivma Cantiva Capxtiva Cavptiva Captxva Capliva zCaptiva Captivwa Caotiva Capfiva Captivca Captijva Captisva Captivw Chptiva Capwtiva Capticva Captivsa Cafptiva Captivg Cacptiva Captiza Capytiva Capyiva Captivl Caltiva Captaiva Captivu Caxtiva Captxiva uCaptiva Caftiva Capjiva Ca0tiva Captica Captivt Captifva bCaptiva Capt6iva Captrva Captivv Captciva Capti8va Capviva Captivka Capt9iva Captivxa Ccaptiva Captiva Capqtiva Captova Captivf Cvaptiva Captiwva naptiva Camptiva Chaptiva Cgaptiva Captisa Captniva Cwaptiva Coptiva Capgiva Cahtiva japtiva Captivda Captpiva Capptiva Captivd Cap6iva Captivs Ca;tiva Cwptiva Cagptiva Cautiva Captiyva Cajptiva Cgptiva saptiva Captoiva Captivya Cnaptiva Captjva Capdiva oCaptiva Cqaptiva tCaptiva Captila Calptiva Caitiva Cpptiva Castiva Cap;tiva Captivq Captnva Captivta kaptiva Cdaptiva Cdptiva Captipva waptiva Capbiva uaptiva Captwiva taptiva Coaptiva haptiva zaptiva Caqptiva Capdtiva CCaptiva Captivn yCaptiva Caytiva Captirva Ckptiva Camtiva Captivia Capmiva lCaptiva mLTZ LoTZ LTiZ bTZ LjTZ tLTZ LTqZ dLTZ LTk cLTZ LTz LTjZ hLTZ LaTZ LTmZ jTZ nTZ iLTZ LvZ gTZ LnZ LTrZ LTr LTcZ LcTZ LtTZ mTZ oTZ dTZ LTa LmZ LkZ LThZ LTw LbTZ LTuZ zLTZ pLTZ xTZ LTzZ sTZ LTbZ LTg LyZ kLTZ uTZ hTZ LiTZ lLTZ gLTZ LTi LdZ LTaZ rTZ LTl LuZ LTs LTyZ yTZ LpZ LTh LTc LTxZ LrTZ LzZ LTgZ oLTZ LTZZ qTZ LTm kTZ LTtZ LlZ LhTZ LTy LTx LzTZ LoZ LTo aLTZ LTlZ uLTZ LwTZ tTZ nLTZ LlTZ LpTZ LTq LTj LTv LcZ LgTZ LwZ bLTZ LToZ iTZ LiZ cTZ pTZ LmTZ vLTZ rLTZ LTf LuTZ fLTZ LqTZ aTZ LTvZ LTu yLTZ LxZ LTfZ LTpZ LvTZ sLTZ qLTZ LTn vTZ LnTZ LkTZ LxTZ lTZ LTd LTsZ LdTZ LTb LsTZ LsZ LTt LyTZ xLTZ LfZ jLTZ LTkZ zTZ LgZ wTZ LqZ LhZ LbZ LaZ LtZ LfTZ fTZ wLTZ LLTZ LTwZ LTp LTdZ LTTZ LTnZ LjZ LrZ g 77 x x7 h7 a z7 y7 o f7 j7 m p7 n7 78 7y p q 67 d 7u n i u7 t7 8 r h s v w t r7 z a7 j o7 c 87 l w7 b7 u m7 f i7 6 v7 q7 d7 l7 y s7 76 k b c7 k7 g7 seaper sejter sefater seaqter iseater seiter cseater searer seater sepater seatelr seatec sneater sxeater seatur sexater seafter seateb seaier seagter seat5er saeater seaterd seated gseater yeater seaaer segater seatfer seaiter seatqer smeater dseater seatetr seajter seajer keater seatvr seateir seader sseater eseater sester seatekr seate5 ueater seates seaner fseater xseater seatear seatexr sqater seatsr seatel weater seaterf sbater snater seatoer seatter speater szeater qeater seatere serter seatar seateh oeater soater seatet seatmer sehter seuter seatert seatker seatebr sdater sebter seater4 secter sueater seatesr sceater eeater sieater seaater selater sefter septer sewter seater5 seatder sgater zeater skater scater setater sezater mseater seaxter seatyr seatqr seatev seatner seaker spater seayter seavter aseater senter sbeater seaser seaoer stater seacer seatek yseater seatkr seatjer seatefr seatewr sealer seqter sfater semter sea6er seatevr sekater seaqer soeater ieater seatuer senater seatzr seatyer seateu searter hseater seawer seatep seatex sea6ter seatjr skeater szater setter seatser seaber suater seatey seatver useater sevter seateqr qseater seatwer geater ceater seatmr seather seuater sweater seatper seate4r seatea sekter sxater seeater sexter seoter seatier aeater leater sedter jeater sedater zseater seafer seawter syeater deater seategr seateer sgeater seazter sea5er sesater seatemr seamer seatzer siater seyter sdeater seatem seadter seatwr seatgr seateo seauer sheater seatbr seat6er seatrr sejater oseater seager seatedr seazer nseater smater seataer sreater seaoter seatir sfeater seiater seacter lseater seoater sqeater feater seaster seatxer sealter seatej sleater seatezr seqater secater serater seauter sjeater sjater seaterr seatnr meater srater seahter sebater seatrer seatcr pseater segter seyater seayer seamter seatei seaver saater semater seate4 seatee swater selter jseater seateor neater heater wseater seateur seateg seatdr seator seatcer slater beater seatez sveater seateq sewater vseater seateyr sea5ter seatler reater seate5r seatepr seaten kseater sezter seatenr seaxer syater seatpr shater xeater seabter seatxr teater seatfr sehater seattr bseater seatehr tseater sevater veater rseater seatlr seathr seaher seatger seapter seanter seakter seatew steater ssater seatber seatef svater peater seatejr seatecr autoqmatic auwtomatic auftomatic automatisc automyatic auto,matic automjtic automatgc zutomatic altomatic autsomatic automatwic automaztic aut9omatic automjatic automati9c automavic lutomatic uautomatic autovmatic automytic automatyic aukomatic automatsic automatuc automatizc automajic autojmatic au5tomatic automwtic automat8ic auhtomatic autoyatic autosatic auotomatic aunomatic automqtic actomatic automalic automitic autonatic automatmic auqomatic autombtic automapic a7tomatic kutomatic automutic automaticv autbmatic automatioc automatifc automagtic avutomatic auyomatic automavtic putomatic automatrc automatuic autiomatic automktic autdmatic automaltic automatwc automatvc automatit auitomatic aatomatic aytomatic automatric alutomatic aztomatic autowmatic automatihc automathc automatiac autxmatic aqtomatic arutomatic aujtomatic adutomatic aupomatic automawtic autymatic automatipc automahic nautomatic auvtomatic automatdc automgtic automatiyc automxtic axutomatic avtomatic aultomatic aitomatic acutomatic auhomatic wautomatic autogmatic automaxtic automatoc automantic azutomatic automagic anutomatic automamic automsatic automoatic automratic a8tomatic audtomatic autoiatic autodmatic auxomatic autlomatic automatoic amutomatic automatpc automazic automatijc augomatic automatid autokmatic auzomatic automkatic automatilc automabic automat8c automatir automa5tic automatiic vutomatic automadtic automatibc automatlc automautic automamtic autwomatic autmmatic automa5ic autxomatic automatib autonmatic auytomatic autoaatic abtomatic automhtic au6tomatic automatqic jautomatic cautomatic aufomatic automatjic automptic lautomatic automwatic autoxmatic automatiz aulomatic automatii automatia auromatic automzatic automaytic autoimatic auiomatic agtomatic bautomatic agutomatic autpomatic automasic automatbic ajtomatic abutomatic autnmatic auwomatic autobmatic autfmatic autnomatic automuatic auctomatic antomatic automaatic autombatic automatij automatih automastic autcomatic autgomatic jutomatic automabtic automaktic audomatic automltic automatiy autolmatic autormatic aujomatic dutomatic tutomatic autamatic aumtomatic sutomatic automatik awutomatic automnatic automaptic aubomatic wutomatic attomatic rautomatic automaqic automat9c autom,atic auatomatic auoomatic automatix automatiwc automat9ic automa6ic automatiw ahtomatic automatimc autfomatic automvtic autogatic autojatic autohatic a8utomatic automaticx autlmatic aktomatic aut0matic automotic automatnc gutomatic automaqtic autopmatic au5omatic automati8c automafic dautomatic automiatic aptomatic aqutomatic oautomatic automdtic automaotic amtomatic autozmatic auaomatic akutomatic autvomatic automaticc aucomatic autotatic mutomatic automatil automtatic automaoic automatzic automatyc automatiuc automaftic automztic zautomatic ayutomatic automttic a7utomatic autjmatic auztomatic uutomatic augtomatic autgmatic autooatic nutomatic autkmatic automauic automaticd automat6ic autommatic automatmc autimatic vautomatic autrmatic authomatic automatxic autyomatic automaaic automacic automqatic automatsc auto0matic autoomatic automatidc auttomatic automatcc autodatic automatim awtomatic automat5ic iutomatic automatiqc automakic automatirc autohmatic automaxic autocatic butomatic automatinc automatpic autzomatic autofatic automatigc mautomatic autwmatic aurtomatic auutomatic automativ auptomatic automatac automxatic automatixc automatiu automatzc ausomatic auvomatic aoutomatic auttmatic ahutomatic austomatic autoamatic qutomatic automgatic automataic automa6tic aumomatic automntic auto,atic autqmatic autowatic automathic xutomatic tautomatic automstic autoumatic automatjc automactic automatio autmomatic automanic automaticf autoratic automatip aiutomatic autouatic autumatic automatlic au6omatic automatcic autbomatic automaric automatgic aut5omatic artomatic automatig automctic autopatic sautomatic autovatic automatkc auuomatic futomatic cutomatic automlatic axtomatic automahtic authmatic automattc autoxatic automatxc automatfc autompatic automattic xautomatic automativc automatfic hutomatic auntomatic ajutomatic automartic autuomatic aftomatic iautomatic automatnic automatbc autoymatic automatkic automaitic aut6omatic automftic autolatic autoqatic automhatic automadic automvatic autromatic automatvic adtomatic automaiic auto9matic automrtic automatic hautomatic automatqc automatiq rutomatic autcmatic astomatic aubtomatic autvmatic autaomatic automatdic autommtic yautomatic aut9matic gautomatic automcatic automatis automawic auxtomatic asutomatic autozatic kautomatic autotmatic autobatic autsmatic automfatic automayic yutomatic pautomatic autqomatic afutomatic autocmatic auktomatic qautomatic automdatic autofmatic automajtic au8tomatic fautomatic aotomatic autkomatic automatikc autjomatic automatin autzmatic automatif aautomatic autpmatic autosmatic auqtomatic autokatic automatitc au7tomatic aut0omatic atutomatic autdomatic aputomatic outomatic

Comments and questions to the seller:


Do you have any questions? Want to get more information from the seller, or make an offer? Write your comment and the owner will answer your questions.
Name E-mail
Text
Antispam code: captcha code captcha code captcha code captcha code (enter the number)
Other Abarth cars offered in Australia


See also other offers for sale of Abarth in Australia. You get a better chance of finding the best car deal for sale near you.

Other cars offered in Kandos, NSW, Australia


See also other offers in Kandos, NSW, Australia. Check this classifieds to get best offers near you.ATTENTION!
Used-Cars-Lookup.com - the site is not responsible for the published ads, is not the guarantor of the agreements and is not cooperating with transport companies.

Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.
See all (2) Abarth car classifieds in our listings.

Cars Search

Cars for Sale


1952 Willys Aero Ace for Sale
1952 Willys Aero Ace

price US $24,995.00

Suzuki Alto for Sale
Suzuki Alto

price ВЈ1,900.00

^ Back to top