Search icon
Home » Cars for sale in Australia » Suzuki » Swift » Suzuki Swift

2007 Suzuki Swift EZ new tyres and mags 4 mnths rego

Sale price: $AU 2,150.00
Last update: 22.04.2021
Car location: Windsor NSW, Australia
For Sale by: Private Seller

Technical specifications, photos and description:
Condition:Used
Car Type:Passenger Vehicles
For Sale by:Private Seller
Type of Title:Clear (most titles)
Drive Type:FWD
Cylinders:4
Extras:Alloy Wheels
Registration Information:20070100
Manufacturer:Suzuki
Fuel Type:Petrol
Right, Left Hand Drive:Right-Hand Drive
Colour:Black
Body Type:Hatchback
Model:Swift
:“Mechanically very good, but needs a coat of paint.registered till may, 195000 klm. Has the upgraded audio video player LED lights all round, projector headlights, original lights are available.”
Item status:In archive
Got questions? Ask here!
Rate this car. Your assessment is important to us!
Rating 5
Rating 4
Rating 3
Rating 2
Rating 1
Current customer rating: Rating 4 (4/5) based on 3955 customer reviews
Click on image to see all (1) images in hight resolution.


Owner description


Contact to the Seller

Black EZ Suzuki Swift 5 speed, M15a (1500cc)New 16 in mags and tyres bought just before Christmas. ($1200)Registered till 3rd May 2021, pensioner rego so will cost a extra $150to transfer into your name. Mechanically very good, timing belts werereplaced at [hidden information] klm, uses no oil, very reliable car. Upgraded steriowith SatNav, Bluetooth. Needs a coat of paint. I'll add some pics shortly.Typical errors in writing a car name

2z07 w007 m2007 20m7 2a007 2-07 j007 z2007 20s07 23007 y007 200z7 200c 2u07 c2007 200l7 20v07 2097 20067 a007 200q 2h007 20b07 200b f007 2c007 t2007 12007 200d 2v007 200f7 1007 200a7 2a07 2x007 2g007 20p7 y2007 2f07 2y007 20k07 2007u 20x7 2s07 2t07 20z7 20g7 200j7 20a7 2u007 200n7 200f 20c07 200w 200g7 20087 2007y 200h p2007 r007 20t07 r2007 200g h2007 d2007 20j07 200p 2o007 20h7 29007 b2007 200x d007 2l007 20-07 2i007 i2007 20s7 2o07 20-7 20y7 2i07 22007 20z07 2b07 g007 x007 2-007 200w7 2p07 m007 20097 2d007 x2007 k2007 i007 20q7 2s007 20y07 200k7 20p07 200u7 f2007 2m07 20l07 u007 20f7 q2007 20n07 20o07 2k07 20907 200j 20d07 2w007 200x7 2j07 2t007 2w07 20x07 200m7 20w7 2907 2q07 200b7 2n07 200o 2q007 2l07 200v7 200o7 20f07 20g07 32007 2j007 2n007 200k t007 2x07 l007 20i7 20h07 20l7 200y 200p7 200t n2007 2y07 2v07 200d7 20o7 o007 20a07 21007 20m07 200-7 20r07 200m c007 h007 20k7 20c7 20007 20n7 v2007 200s7 g2007 200y7 200q7 20077 3007 200z 20076 200s 2f007 2008 200i7 2d07 20u7 20d7 w2007 200c7 200r 200t7 200r7 v007 20i07 200l 2c07 k007 2r007 l2007 20t7 q007 2h07 2b007 2r07 a2007 200i s007 2z007 o2007 200n 2k007 2m007 20j7 2g07 20r7 s2007 u2007 20b7 20078 200h7 200a 20q07 20u07 p007 j2007 20v7 b007 200u n007 20w07 z007 2006 200v 2p007 fSuzuki bSuzuki Suzruki Sxzuki Sfzuki Suzuvki Srzuki Suztuki Suyuki Squzuki iSuzuki hSuzuki Suhzuki Suzukgi suzuki Sutuki Suzuoi qSuzuki kSuzuki Suzukai quzuki Suzukbi Suzsuki Suzuaki Suzrki Sruzuki Suzukb cSuzuki Suzukq Suzuk9i Suzxki Suz7uki Suzuai Suyzuki Suzusi rSuzuki Suzlki Suzuuki uSuzuki Suzuui buzuki wuzuki muzuki ouzuki Ssuzuki Swzuki Suguki Suzucki Suduki Suzukri lSuzuki Sizuki Suzukti Suzuwki Suzuk8 Suzukni uuzuki Suzukr Suzuyki juzuki ySuzuki Slzuki sSuzuki Suzuqi Suzuka Suluki Spzuki Sutzuki yuzuki Snuzuki Suquki Suzuks Suzuli Suszuki Suzuyi Suznki Sulzuki Suzuzki Suuuki iuzuki Suzukqi Sauzuki Suzukij Sozuki Suzukmi pSuzuki xSuzuki Su7zuki Suzluki Skzuki guzuki Suzukwi Suzfuki Suzdki Suzukl Supuki Suzu8ki Suzaki Suzufki Skuzuki Suzuiki Suwuki Suzqki Suzuk,i Suzvuki tuzuki Suzbuki Suzugki Suzoki Suzukw Suxuki Suzzuki Suzuski Suozuki Suzukt Suvzuki Suzujki Suzukx Sqzuki Suzukzi Suzuzi Susuki fuzuki Suziki Suzski Suzukn vuzuki Stuzuki Sbuzuki Sguzuki cuzuki Suzuhi Sucuki zuzuki Suzubki Sukuki Suzu,ki Sunuki Suzukki S8uzuki Suzukg Suvuki Spuzuki Suz8uki Suzuky Suzutki Smuzuki Suzmuki Syzuki Suz8ki Suzuvi Suzbki Suzkuki Sukzuki Sduzuki Suzuki8 Suzuhki Subuki Suzjuki Surzuki Suzupi puzuki Snzuki Suzukz auzuki Suczuki S7zuki Suzhuki Svuzuki Suzudki Suzukui Suzyuki Suruki S7uzuki Suzquki jSuzuki Syuzuki Suuzuki Suzfki Suzuxi Suzuni Suzuki9 Suzauki Suzuqki Suzukdi mSuzuki Suzukii kuzuki Suzukvi Suazuki Suzukv Suzukhi Sumuki Suzugi Suzukyi Shuzuki Suzuki Sszuki Suiuki zSuzuki Suzouki Suzulki Sdzuki Suzuk8i Suouki Su8zuki Suzukci Suzuwi Suzcuki Suzpuki Suzuci Suz7ki Suzzki Shzuki SSuzuki Suhuki Sufzuki nuzuki nSuzuki Suzuoki Suzumi Suzxuki Suzuri Suzukji Suzuii Suzu,i Suzvki Suzukiu Siuzuki Souzuki Suzukk Suzpki vSuzuki Sjuzuki Suzuxki Suzuku Suzubi Suzuti Suzguki Sugzuki tSuzuki Sazuki aSuzuki Suzukh Szuzuki S8zuki Suwzuki Suzmki Sbzuki Suzupki Suzurki Scuzuki Suzukj Subzuki luzuki Suzuji Suznuki Suauki Sufuki Suziuki Suzukm Suzukik Sujuki Suzjki Suzgki Suzwuki Sjzuki Sujzuki Suzukoi Suzyki Supzuki Suzhki Suzunki duzuki Suzduki Suzukpi Suzuksi Suxzuki Suzudi Swuzuki Sumzuki Suzkki Sudzuki oSuzuki wSuzuki huzuki Suzuk9 Sxuzuki Szzuki Suqzuki Suztki xuzuki Sluzuki Svzuki gSuzuki Suzukc ruzuki Suizuki Sfuzuki Sgzuki Suzu7ki Suzufi Smzuki Suzumki Suzuko Suzukfi Suzcki Suzukd Suzukp Suzukio Suzukli Stzuki Suzukxi dSuzuki Sczuki Suzwki Sunzuki Suzukf Sqwift fwift Swixt Sfwift Swict Szift Swifpt Swifd Swpift Swxift Spift Sbwift Swifty Swifct tSwift pwift kwift Swifrt Swsft Swipt Swyift Swifdt Swiqft Swi9ft iwift Spwift Snift Swifnt Swcft Sfift Swifb Swifg Swifzt cwift Swipft Swdft Sgift hwift Swif6t Skift Swifot awift Swaift Swif6 Svwift Swilt Swigt lSwift Swwift kSwift Suift Swfft zSwift Sewift Smift Swist gSwift gwift Swifl Swrift Swinft uSwift Swifz Swijt Srift Seift Sswift Swimt Swiff Swuft owift Swiuft Swifa oSwift dwift Scwift Swifu Swbift vwift Srwift Sweift Swjft Swmft Swifyt vSwift Swifat Swimft iSwift Swbft ySwift Swicft Sw8ft Swtift Swifs Ssift Swijft dSwift Swifc aSwift Swif5t Swiat Swnft Swoift wSwift Swifht Swigft qwift Swifqt Swiyft Swifx nSwift mSwift Swifwt Swiftr Swuift Sjift Suwift Swifr Swint Swhift Swidft Swsift Swgift Swiyt Swlift Swifo Sw3ift Swiaft pSwift Swxft Sxwift Swvift Swifn Sbift hSwift Sw8ift Smwift Swifgt Swikft Swqift Swibft Swdift Swzft Swgft SSwift Swivft Swizt Swiwt Swi8ft wwift Swift5 nwift Swiwft Swifft Swiot bwift Swisft Sdwift Swqft Swiift cSwift Swiut Swpft Swift6 fSwift Swlft Sowift Swihft Sw9ift Sywift S3wift Swifbt Swixft Soift Swizft Swifw Swiftt Sw2ift Swifit Sgwift S2ift Swwft Swift Swzift Swiftf zwift Swivt Swifjt Swiht jwift Swmift Scift Swifj Sqift Swyft Swiqt Swidt Swifh Sw9ft Swifmt Swify Swif5 Swifv Slift Slwift qSwift Swfift mwift Switft Swnift Swibt jSwift xSwift Swifk Swifxt Swiit Swifm Swifvt Swaft Swilft Sxift Swtft twift bSwift Shift swift lwift Stift Svift Swifp Skwift Swifq Siwift Swoft sSwift Swifkt Swirft Syift Swifst Swioft Swrft Shwift Snwift S2wift Sjwift Switt Swirt xwift Swjift Stwift rSwift uwift Swiflt Sawift Swiftg S3ift ywift Swkft Szwift Swkift Swcift Swifi Sdift rwift Swifut Siift Swvft Swhft Swikt Saift EnZ ErZ Ex EZZ lZ Et Ep qZ kEZ EvZ pZ EtZ nZ bEZ oZ EzZ cZ uEZ Ef Er EEZ EhZ Ec iEZ yEZ ExZ pEZ aZ fEZ EgZ Eu wZ tEZ EuZ Ew EdZ Eg kZ Eh lEZ Eb EiZ aEZ ElZ rZ xEZ hZ EyZ sEZ tZ EqZ rEZ Ea En dZ uZ Ev sZ Eo EsZ Ed fZ EbZ gZ Ez mEZ EjZ xZ bZ wEZ Ej Ek qEZ Ey EaZ jEZ mZ jZ vZ hEZ EkZ nEZ EpZ Eq EcZ EfZ EoZ yZ vEZ iZ gEZ Ei Es EwZ cEZ EmZ dEZ zEZ Em oEZ El zZ nxew anew nesw nerw neaw sew wew nhew nelw nejw ncw neq nnew nsew npw ne2 rew nel snew nevw neuw newe dew nvew ntw fnew tnew nev nedw new3 naw inew nvw zew znew mnew nefw nfew niw newa nemw ner nbw negw niew nec nebw ynew uew nuw nrew hnew kew ney nexw nee nqw npew nrw nwew neu dnew ne3 nfw new2 jew qnew tew nepw nem yew lew nkew neiw cnew cew neww nzw neew nbew new nea nmew naew bew hew knew wnew ntew net newq nlew nzew now bnew ne3w nen ned unew oew noew nep ngw ne2w xew gnew nef neow nez ndew ndw netw neqw nhw mew neyw neg nlw iew nex nqew onew vew nsw gew nuew lnew pew nnw few nyew jnew nww nenw njew nes nkw vnew ncew news nezw nekw neh neb nyw qew nxw xnew pnew njw aew nehw neo ngew nei rnew nek nmw nej necw tykres tyren tyreps tyrves tgres tyrkes tyjes tyreks gyres tyresx tyares tyrexs ty5es tyreq twyres tyrhes tyrds ytyres lyres tyqes tyrews txres tyrehs tyles tyges tyreys tyrzes typres tyresd tyrxes tyrwes tyyres tyreis tkres tmres tyrefs tyrese tyrets tyrev tlyres tyreds tgyres kyres tyrges tyrew tyrjes ty7res vtyres tyroes tyreo hyres tyreu ntyres tyrez tytres styres t5yres tywes tykes tuyres tyees tyvres myres tyred tyrfes tyzes yyres t6res tytes tynres nyres tyrems tyrjs tyrels tpres tyrpes tyrex tyhes xyres utyres t7res tyures ktyres atyres tyxes tjres tyrres tvres tyqres t7yres tyrezs tbyres tyrxs tyrees ltyres tyces btyres tfres tyires tydres tiyres t6yres tyrep dtyres tyris tyrel tjyres thyres tynes 5tyres tyeres tyrhs 6tyres tyrbs tymres tures tyreus tyrcs tyret tyrers tvyres tkyres tzyres tyfes tyrebs ctyres wyres tyreqs ty5res tydes tywres oyres qtyres 6yres tfyres tyreas tyrei tyresa tyros tyrnes tyrmes ty4es ttres tqres tyree tyrey tayres tares tcres txyres tyries tsres tores ty6res ryres tyrens tyrps dyres tyrns tlres tygres ftyres syres tyrgs tyrses vyres pyres tybes tyaes tyraes tyrles xtyres ayres tyref tyrejs tires tyrces tbres ptyres toyres tsyres thres gtyres cyres tryres tyrec tzres ztyres ityres tyryes ttyres tyresz tyrevs otyres tyses 5yres tyresw tyores ty4res tdyres fyres tyrues qyres tyrzs tyrek tyrer tyjres byres tybres tyrws tymes tyrus wtyres mtyres jyres tyres tyies tyrfs tmyres tnres tyrtes uyres tyrts tyress tyrdes tyrrs tyras tyues tyhres trres tycres tpyres tyzres tyrqs tqyres iyres tyrvs tysres tdres jtyres tyoes tyrqes tyreos tyr4es tyves tyrss tyregs tyrem tyfres htyres tyreh tyrej twres tyrea tyr5es tcyres tyreg tyrys tylres tyrls tnyres types tyrecs tyyes tyrbes tyreb tyxres zyres tyrms tyrks rtyres ayd anl ans anb amd anf ind ani fnd yand ann abd aqd aond ank pnd wnd anfd zand und qand ang anpd aqnd andf aned adnd cand agd anud add tand apd anjd andc axnd dand agnd alnd ald awd asd ancd ahd cnd afnd ande jand awnd and wand band anzd anid axd antd anz gnd anx rand znd iand kand anyd angd anmd anod snd ane aand nnd aund aod qnd xand aud pand ana anrd lnd anv ynd bnd sand anu hnd anr knd ands apnd land rnd anw atd anqd ano ant anq annd ajd azd nand oand anbd any ond acnd anc tnd anvd aid aind abnd hand anhd anp andr anh uand amnd mand vand mnd asnd ajnd anld ahnd arnd ard acd gand akd aynd fand atnd avd aad jnd anxd vnd andx anm ansd aknd avnd xnd ankd afd aznd anj anwd andd anad dnd maags magg magd mavs mrgs magz mtgs mfgs magu smags mqgs maygs amags mjgs aags mangs vmags magsz mazgs moags mapgs mays mlags magsa miags magts magys maogs mahgs mats macs makgs mads mcags magm mavgs magh mvgs nags maks wags mbags magbs mnags mlgs mkags nmags cags maxs majs magy mahs mais tags xmags mvags msags magis magms wmags bmags maos mamgs magfs maxgs margs magcs maus magrs mfags magf magx msgs magps matgs magk dags masgs mqags mags mawgs kmags yags magsx mjags mogs mcgs madgs mdags maigs mams dmags magns mabs tmags maghs myags ,ags mpags mals magsd mage mzgs mago jags hmags magqs mans mtags sags magse pmags oags rmags magr magds magl iags xags magp hags maqs fags umags ,mags mwags pags uags magv magn zags mugs jmags majgs magks mabgs magi mars mxags magsw qags mbgs lags maws malgs bags magus magxs magls maga magc magj magws imags cmags gmags mngs omags m,ags macgs migs mhgs mggs mrags magw mwgs magos muags kags qmags magq mages rags maas magt maugs mgags mxgs magas mhags ymags magjs mygs mpgs mafs mmgs zmags mzags mkgs vags gags mass lmags magvs mafgs maqgs mazs magb maps magss fmags mmags maggs magzs mdgs b z r4 e4 4r h4 b4 p4 w4 l z4 d4 43 c4 k 54 n4 34 t g x4 x k4 i q4 c f4 s4 m4 q 45 e 5 s v a4 j4 o4 w n p m y4 3 r j u4 l4 y t4 44 u h d 4e v4 g4 o f a i4 jmnths mntmhs mnthy ynths mnthf mnzths mnthas mtths mgnths mtnths mwths mntha mjnths ymnths mntvs mqths ,nths mpnths mmths mznths pnths mntxhs mnqths mnthcs mnthns cmnths inths mnthxs msnths myths mnthrs mnzhs nmnths mfths moths mntfhs qmnths mnthvs mnthes lmnths mnthv mntos mnahs maths mntzhs mnwths mntus qnths mnt5hs mynths mzths mntqhs bmnths mnvths mcnths dnths mntbhs mnthds mntrhs omnths mqnths mcths xmnths mntas mndths mnoths umnths mntlhs mnrhs mjths imnths mnthgs cnths mntis mnaths mnthsd mnthsz mntns mnthq mnthis mnthx mnthqs vnths mntrs manths mnthsa mn6hs mnshs mnnhs mntzs mnthk mnohs months mn5hs mdnths mnphs mntvhs gnths mbnths mnhths mnthr dmnths mnthks mntgs mnthc mnthn mnthfs hmnths mnthts mntahs mngths mntjs mntts mnthws mbths mnthsw mnrths mntshs kmnths mntohs mnihs fmnths mnkhs onths mntps mnxths tmnths mknths mnjhs mnthi mnthj mn5ths rnths ,mnths mkths mxnths mnt6hs m,nths mntht mhths mnthw mnthz smnths mnthps mpths mnthms mnthos mnthus wnths msths tnths mnthu mntwhs mvnths mnghs mnthm mnpths mnthe mniths mnqhs mfnths mnsths mnbths unths mnlths mntjhs mrths mnths mntds mnthss mnthls mntws anths mnbhs mntchs mnnths jnths mntdhs mnyths mntfs mntho amnths mntyhs mntls xnths mmnths mgths vmnths mnjths nnths mlnths mnyhs mncths mntphs mnkths mndhs mnxhs mntghs mntcs minths knths mntss mnmths mntuhs hnths mrnths mnlhs miths mntms mntks mnthsx mnfths mnhhs mnmhs mntihs mnthhs mnfhs mnthp mxths mnthbs znths mntqs mnthys mnthd mhnths snths mntkhs mntbs mlths mnthh mwnths mnthl rmnths mnthg munths mnthzs mnwhs mdths mntxs mntys mnthb mnchs mnthjs lnths mvths bnths mnuths mnthse mnuhs gmnths mntnhs pmnths mn6ths wmnths mnvhs fnths zmnths mntths muths uego remgo ruego rega regk rwego regio repo rqgo lrego jrego rebgo drego 5ego regs rcgo srego regq regoo reg0o nrego rlgo rbgo regh vrego reg0 regyo rggo krego raego reigo rekgo rngo gego 4rego regp rwgo yego rengo resgo regop bego regn regqo relo regt r5ego regpo reguo regi revo rexo relgo reogo regy regwo redgo wego reago reao rezo xrego reoo rbego reio retgo zego regl rjego regg regto rnego repgo reglo rrgo reego reg9 regr frego r4ego rgego mrego mego 4ego rugo regko regdo regno pego reto orego rcego rzego regco reko reqo rxego reuo irego regmo rkego cego wrego rergo nego reqgo regjo reugo qego rygo hego kego qrego sego regzo regc reggo rigo rhgo roego rejgo reygo regol rdgo regm reco rexgo ryego riego rfego regok aego crego 5rego reso rtgo rezgo rehgo rvego regx rrego zrego dego refgo rewgo xego urego regfo rtego rmgo rfgo rzgo rdego prego rjgo regvo rxgo rewo rogo reho recgo iego rsego remo regoi jego lego regso rhego rejo rvgo reg9o regf arego rero erego rpgo regho yrego rmego tego regbo reno regz regb oego grego rebo rego9 eego regw regd vego rlego regxo reyo rpego brego regro hrego rsgo regao refo redo rego0 regv rqego trego revgo rago regj rkgo fego regu rego

Comments and questions to the seller:


Do you have any questions? Want to get more information from the seller, or make an offer? Write your comment and the owner will answer your questions.
Name E-mail
Text
Antispam code: captcha code captcha code captcha code captcha code (enter the number)


Watch video: How to change car tires how to change the wheels of a Suzuki Swift DIY


Get more info about the 2007 Suzuki Swift EZ new tyres and mags 4 mnths rego. Watch useful videos about such car.
This video contains some informations about assembling and disassembling a car tire.


Other Suzuki Swift cars offered in Australia


See also other offers for sale of Suzuki Swift in Australia. You get a better chance of finding the best car deal for sale near you.ATTENTION!
Used-Cars-Lookup.com - the site is not responsible for the published ads, is not the guarantor of the agreements and is not cooperating with transport companies.

Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.
See all (0) Suzuki car classifieds in our listings.

Cars Search

^ Back to top