Search icon
Home » Cars for sale in Canada » Mini » Classic Mini » 1995 Mini Classic Mini

1995 Mini Classic Mini Used 4L Gas Manual Coupe

Sale price: $US 9,990.00
Last update: 14.04.2021
Car location: Crozier, Virginia, United States
For Sale by: Dealer

Technical specifications, photos and description:
Condition:Used
Year:1995
Mileage:11125
Doors:2
Drivetrain:Front Wheel Drive
Engine:4
Manufacturer:Mini
Fuel Type:Gas
Sub Model:1.3 L SPI Fuel Injected
Vehicle Title:Clear
Transmission:Manual
Exterior Color:White
Inspection:Vehicle has been inspected (specify details in Description)
Model:Classic Mini
Body Type:Coupe
Got questions? Ask here!
Rate this car. Your assessment is important to us!
Rating 5
Rating 4
Rating 3
Rating 2
Rating 1
Current customer rating: Rating 0 (0) based on 0 votes
Click on image to see all (10) images in hight resolution.

1995 Mini Classic Mini Used 4L Gas Manual Coupe photo 1
1995 Mini Classic Mini Used 4L Gas Manual Coupe photo 21995 Mini Classic Mini Used 4L Gas Manual Coupe photo 31995 Mini Classic Mini Used 4L Gas Manual Coupe photo 41995 Mini Classic Mini Used 4L Gas Manual Coupe photo 51995 Mini Classic Mini Used 4L Gas Manual Coupe photo 61995 Mini Classic Mini Used 4L Gas Manual Coupe photo 71995 Mini Classic Mini Used 4L Gas Manual Coupe photo 81995 Mini Classic Mini Used 4L Gas Manual Coupe photo 91995 Mini Classic Mini Used 4L Gas Manual Coupe photo 10Owner description

1995 Mini Classic Mini 1.3 L SPI Fuel Injected


This Ad was found on: eBay.ca


Other search keywords

b1995 1f95 o1995 x995 1y95 f995 19p5 199q 199h5 1l95 q1995 m1995 19g5 a995 199u5 1d95 z1995 19z5 q995 1l995 19x5 19a5 1g995 199f5 1u95 199n5 b995 2995 19u5 1r95 19p95 19954 199y5 1x995 1d995 1n95 19965 199p 19i95 19j95 r1995 1y995 18995 1j95 19o5 l995 1z95 1k995 i995 1a995 1s995 1b95 m995 19k5 199w5 u995 199z 1v95 s995 19v5 199r g995 19095 1w95 199l 1t995 a1995 199k5 `995 199a5 19t95 19y5 h995 1f995 x1995 199u t1995 19s5 19s95 19w5 199k 199p5 g1995 1z995 19l95 k995 199w 19h95 1j995 j1995 199g 19k95 199s5 1i95 c995 1c995 1g95 199x5 s1995 d995 19b5 199m5 11995 y995 p1995 1k95 19o95 199d 19905 199l5 1u995 199i5 1995r c1995 199j p995 199a d1995 19i5 199s 19h5 199n 1b995 19945 1o95 1895 k1995 1a95 199i 19t5 199j5 1x95 199q5 199d5 19n95 19g95 o995 1905 1o995 r995 199c 19a95 1v995 1i995 19c5 19f5 1t95 1h95 1h995 199c5 19w95 t995 v1995 19z95 1m95 19r95 10995 v995 19c95 19u95 199v5 1994 i1995 1995t w995 1985 199h l1995 19b95 19r5 199x 1n995 19q5 1`995 1095 199g5 w1995 199r5 19y95 199b5 199t 199b 19985 12995 1s95 u1995 19955 1w995 1r995 19d95 19v95 19m95 19f95 19x95 y1995 199v 19q95 1m995 1c95 21995 199m 199t5 199y 199z5 19n5 19j5 h1995 1q95 n1995 199o5 n995 z995 1p995 19l5 19m5 j995 `1995 19d5 199o 199f 1996 19956 1q995 1p95 f1995 19895 19995 Minr Minsi rMini Miqni Minvi oMini Mnini Miyi Mili Minfi Mifi Minki Minji Minni Minx Mioni Mfni M8ni Miwi Mimni Mifni Mjini Mijni bini Mxni Minm Minik Miyni Mmini Myini kini Min8 Mpni Mins iMini Mint Mi8ni Minh Mini9 Miti Minci Minhi fini Mgni hini Mlini wMini Min8i qMini aini Minn Mizni Minoi Mdni Myni Micni mini cMini Mibi Mirni Mtini Mipi rini Mtni Minxi Migi lini Mgini Mrini sMini Minu Minq Minw Mina Msni Mino Minl Moini Mixi yMini yini zini Minij Mxini bMini Mnni pini oini Muni Minj M8ini Mwini Mizi Minb Minbi gini Mjni gMini Mzini Miniu Minp Mikni Mkni dMini Minyi zMini jini Minf lMini Minio Mind Minpi dini Mivi Minz Minri qini Migni Milni Mcni Misi Mbni Minmi sini Misni Min9i Minzi Min9 vini Miai Mqini kMini Ming Miani Mihi nini nMini Mimi Mwni Muini Minii Mihni Miki Miji Mpini Mibni uMini vMini Mindi uini mMini aMini Maini Miri xMini Miini Mani Mmni Mcini Mhni Mhini M9ini Mbini Mini8 Msini tini Miwni Mini Mdini Miqi Mivni Moni Mi9ni Miny fMini tMini Mzni Mipni hMini Minqi iini pMini Miii Mfini Mkini Midni Mici Mink xini Mvini wini Miuni Mrni Minui Mingi Minwi cini Minti Mixni Minai Miui Minc Midi MMini Mvni Mqni jMini Mitni Mioi M9ni Mlni Minli Minv Ciassic Clossic Cbassic Clrssic Claosic Cjassic Clasjsic Claissic Clasqsic Clasgsic Claossic Classkc Clabssic Classif Clasvsic Cjlassic Clasbsic Clacsic Classrc Classhic Classoic Classaic Claslsic Clyassic Cluassic Clatssic Clascic Clapssic Cl,assic tClassic Classwic Classwc Cfassic Classioc Csassic Classiy Clarsic Clalssic Classxc Clagssic flassic Classnc Classim Clakssic nClassic cClassic Classfic fClassic Classiu Clwassic Cldssic Claessic Clfssic Cylassic Clasmic kClassic Cdlassic Clkssic Coassic Classicc aClassic Classbic Classoc Clvssic Clzssic Classqc Clasuic Czlassic Class8c Claasic Clmassic Classinc Classilc Cqassic Clqssic Classlc Classi8c Clansic Claqssic blassic Caassic Classihc Clasdic Classbc qlassic Classiv llassic Clasyic Claysic Classuc Clvassic yClassic Cwlassic Clanssic Cmassic klassic Clfassic Czassic Classip Classik Clasesic C,lassic Cltssic Clissic mlassic Cuassic Clyssic Clausic Ctlassic Classicd Cljssic Clqassic Classin C;assic Classvic Claseic Classic Clsassic Clahssic Cplassic Claskic Clascsic Cvlassic olassic Classdic Clawssic Claussic Cliassic Classeic Classis Classit rClassic C;lassic Classicx Cljassic Classgc Cl;assic Clamssic Classih Clasnsic Claspic Claxsic Clacssic rlassic pClassic dlassic hlassic classic Cnlassic Classdc Classyic Clrassic Clxassic zlassic Classpc Classkic Clpassic Classil Classi9c Cklassic glassic Culassic Clasaic Clgssic Cslassic Classij Clasksic Classgic Classsc Classmc Classvc Clasgic Classisc jClassic Clasvic bClassic Calassic Clwssic sClassic Clxssic Cdassic Clalsic Cilassic Cxassic Cflassic Classpic Classcc Cclassic mClassic Cl.assic Cwassic Clashsic Classsic Classir Clasjic Claxssic Cnassic Chlassic Classii Classtc Claksic Crlassic Classibc nlassic Class9ic Clasysic slassic Clcassic xlassic Classixc Cllssic Classijc Classiq Clazssic Clashic Classiic Clasbic Clavsic Cyassic Clagsic C.assic ulassic Clasrsic Clasosic Claslic Cgassic Clbssic Clazsic Classifc Cladssic Classib Claisic Clhassic Cblassic Clahsic Classidc Classimc Classid Classqic Clasric Clamsic Cxlassic Classiqc wClassic Crassic Clasxsic Claswsic zClassic Classzic Clatsic iClassic Classhc Clmssic Classxic Classnic Classjc Clgassic Classipc Clussic Classia qClassic Clasusic Classiwc Classiuc Claszsic Clnssic hClassic Classcic Classzc Clayssic Clastic Classirc Clasisic Cqlassic alassic vlassic Clafsic Clhssic Classiw Cglassic Cpassic Classmic Clapsic Classicv Clavssic Claqsic Classtic Cldassic Class8ic Classlic Claspsic Classjic Claswic Clcssic Classizc Classac Classric Chassic Clasqic Clawsic Clasxic Clasfsic Clasnic Class9c Clarssic Clabsic ylassic Clsssic oClassic ilassic Clnassic Clzassic Classio Cllassic Claassic Colassic C.lassic dClassic Clajsic vClassic Classigc Ckassic Clasoic Classig Clasdsic Claszic gClassic jlassic Clpssic Ccassic Classyc Clajssic xClassic Cmlassic uClassic Classivc Cladsic lClassic tlassic Clasiic Classiac Claesic Clafssic CClassic Cvassic Classix Clastsic Clasasic wlassic Clbassic Cltassic Classiyc Clasmsic C,assic Classiz Clasfic Clkassic Classikc Classicf Classitc plassic Classfc Cloassic Ctassic Classuic Mtni Mihni xini Mimni Mdni Mani Mind Mimi Mingi Minbi Minv Mini9 iMini Mxni Miti Mixni Mqni Milni Minfi Mifni Mtini Mibni jini Mici uMini Migni Misi Mixi Mivi qini Mindi Miqi Minoi Min8i Midi Minwi Mili sini Ming rini pini Miani zini Mibi Minr Mgni Mfini Minci dini Mrini Minzi Miki Msini Mvini Midni Minmi hini Mcini kMini Minc Mlni yini Myni Minio Mina Miii Minyi tini wini Miai Mgini Mjni Mioni Mink uini Minq rMini Minti Minli Mvni Minki zMini Minw Minpi Mxini Mipi Minh Mdini Mrni Mioi Mi8ni aMini Minsi Myini Mzni Minri Migi bMini Mins Miwni jMini Minj Miniu Mjini M8ini fini Minp Mino Mkni Minii Moini Mijni Minji Mpini gini Moni Miuni M9ni kini lMini Miwi Minx Minl Mnni Miui tMini qMini Mpni Mwni Mikni cMini Mmni Minni Min9i xMini Minhi cini oMini Miny Mifi Mihi MMini Minqi Minai oini vini Mqini Minij Mbni Miini M8ni mMini Miyi Minxi Miri Muini Mlini M9ini nini vMini Miyni Minn Minvi Mipni Miji gMini Mivni dMini Muni Mbini fMini Mfni Minb Msni Mkini Micni Min8 Mzini wMini Minik Maini Mcni sMini aini Mitni Mirni mini nMini Mmini Miqni lini hMini Mizni bini Mini8 Minf Mnini Mi9ni Minz pMini Minu Min9 iini Minm Mizi Mint Mhini Mwini yMini Minui Mhni Mini Misni kUsed Usee Ushd Usegd Usced Uysed UUsed jsed Usled Uwsed Usgd Usbd qsed Usesd mUsed lsed Uaed xUsed Uesed Usedr yUsed Usehd Usekd Ussed dsed Umed Usged Usef Ubed Usded Uied Used Usld fUsed Uspd bsed Usemd jUsed Usyed used Unsed Usrd Uszed rsed Uvsed Usod ksed Ujsed Useq Uased Usvd Usex Ushed Useyd sUsed gUsed fsed Uued Useed oUsed Ursed Usexd Useh Usedd Uzsed Usend Useds Uwed Uned Usmd Uhed Ulsed Usaed Uszd Usjed Usec pUsed Uoed Uced Usem Ured Usey rUsed Usqd Useud Usefd hUsed ssed Usdd Uxsed Usew Uped Usked hsed Ufsed Umsed Usfd Ujed Usqed Udsed Uyed Usev Usxed Usen vUsed Uskd psed aUsed Usbed Usoed Usud Usez Uset Ufed Uhsed Userd Usedf Usned Usid Utsed Ussd Uqsed nUsed Ubsed Useld Usea Useqd Usved Usued Useb Ustd wsed Uved Uused Useu wUsed tsed Usied Uded Useo nsed Uked zUsed Uted lUsed ised zsed Usad ased Usted Uised Usewd csed Usedc Usecd qUsed Usejd Usel Uscd Usei Usetd Useg Ugsed Usedx Usxd Usyd Uosed Uzed gsed Usnd Uged vsed Uses Usep Upsed Usead iUsed Usped Uswed dUsed Uqed Uksed Ueed Usezd Useod Usfed Ucsed Uswd osed Uled Usede Usjd Uxed Usej Usevd msed ysed Usred uUsed Usek tUsed Usmed Usepd Useid Usebd User cUsed bUsed xsed 4g 4i bL 4nL 4j w4L aL 4v iL 4tL 4eL 4wL 4s 4q jL 4b m4L kL 4d 4kL 4lL c4L u4L 4zL 4xL mL 4sL uL 4z 4uL 4pL 4h tL 4p 4n i4L vL 4mL 4a sL o4L e4L 4LL yL 4w v4L 4f b4L j4L wL eL 4y cL 4yL r4L a4L 4fL 44L rL 4aL dL 4m f4L 3L 5L 4cL 43L 4jL 4c n4L y4L fL 4hL 4o k4L z4L 4x 4vL p4L qL gL xL t4L d4L 34L 4k g4L 4l h4L oL 4dL 4oL 4bL lL x4L 4iL 54L 4t q4L s4L zL 4r nL 45L 4rL hL l4L 4qL 4u 4gL pL Guas Gis Gaus Gay nGas kas Gkas Gax dGas Gzs Gys vas yas Gajs Gase Gaxs Gaw Gsas Gmas Gus Gpas Gass Gad Gah Gds Gvas qas Gss Ggas Gac Gak iGas mGas Gras Gav Gvs Gazs gGas kGas aas Gabs mas lGas xGas Gau jGas Gcas Gias Gaa ras Ggs Gns Gaf Gasz Gwas Gjs Glas vGas Gab ias pGas bas Gai Gbas zas Gao das nas Goas Gps Gtas Gfs Gaq xas Gaws Gafs oas fas tas Gams gas Gks Gals Gan Gcs Gnas aGas Gags Gxs Gaos Gacs cas has Gaz Gae Gaqs Gap las Gxas Gads Gays Gais Gat Gasa tGas uas pas cGas GGas sas Gos bGas Grs Gfas Gls Gars Gqas Gjas rGas Gdas Gal Gbs fGas Gasx jas Gms yGas Gats qGas Gts Gahs Gzas Gyas Gasd Gaps sGas Gws Gam Gaas Gaj Gar Ghs hGas Gans Gag was Gaks oGas Gavs Ghas Gaes Gas wGas zGas Gasw uGas Gqs panual Manuac Maniual Manvual Manutal Manual. Maxual Manzal hManual Manuak Matual Madual kanual Maanual Mhanual Mamnual Manudl manual Manqal Mauual Mazual Mqanual Manxal Manuaq Mapnual wanual Majual Mnanual Mqnual Mahual Muanual Mjnual Manuual sanual Manuaxl Masnual Manuax Man7ual Manyual Manujal Manuav Moanual Mahnual Matnual Manuai Manqual Manyal Marual Mpnual Manusal Mznual Maynual Msanual Manmual Mlanual canual Manua, uanual tanual Maxnual Manlal Manuahl Manxual Magual aManual Manuan Manuaol Mavnual Manualk Manpual Mlnual iManual Minual Manpal Mainual MManual Manhal Manuyl Manull Manfal Mantal Manuqal zManual Manuapl Manral Manukl Manujl Mafual Mxanual Manuag Mranual Mandal Manucal qManual xManual janual Manuanl Manuaf Mjanual dManual Mnnual Manmal Manuam Mancual Manua;l Manuml Mianual Manubl Mawual Manufl Manuxal Manuwl Mbnual Manual Makual Manuhal Manuoal Madnual Manaal bManual Manuavl Manua. wManual Manuayl jManual yanual Mavual Man7al Maonual Mansal Mwnual Mangal Mbanual Manufal Manupl rManual Manfual Mwanual oManual Mfanual Manhual Manuay Mcanual Msnual Mmnual Manuaz Manuas xanual Manbal Manuaa Manuarl Manua; Mtnual Mayual Manuaj lManual Manrual Manugal Mxnual Manlual Mcnual fanual Manuol Maaual yManual cManual Monual Manuar Manuagl Manuaml Maqual uManual Manoual Mmanual Manval Manuah Manuakl pManual fManual Mankual Mvnual Manua,l Manuwal vanual Manual; Mapual hanual Manusl Manualo Malnual Mannual Mawnual aanual Mantual Mpanual Manuhl Manuxl Manuzl Malual Manuzal Manoal Manuab Manuajl Manuacl Manzual Manuil Manjal Manuvl Maknual Mandual Mrnual Munual Manuau Mabnual Manuul Manuazl Man8al Manural Mamual qanual Manuafl Manupal Mdanual Maoual Manual, Man8ual Manumal danual Mabual Manuabl Manurl ranual Maqnual Manuql Manunl Myanual kManual Manukal Manubal Manwual Manjual Manuasl Macual Mangual Manwal Manugl Mgnual Manuail Mancal Manuial banual Manuad Maznual gManual Manunal Manuaul Magnual Manuat Mhnual Macnual Majnual Mknual Mannal mManual Manuao Manualp Manu8al Mfnual vManual Manial Manua.l Manuaal oanual Mafnual zanual Manuadl Mynual Manu7al Manutl Maunual Mganual ganual Mzanual Masual Mankal Manuatl Manucl Manuall Maiual Manuaw Mansual Mvanual Manuawl Mdnual Manbual nanual Marnual Manuap sManual tManual Manaual Manulal Manuval Mkanual ianual Manudal lanual Manuaql Mtanual Manuyal nManual Cou;e Coupr Courpe loupe Couwe gCoupe Cogupe Coupj Coupse Czupe Couape Coupt Co8upe Chupe Couvpe lCoupe Cozpe Cfupe Cpoupe bCoupe boupe qoupe Cogpe Co0upe Couype Coupo Codpe Coupd tCoupe Cofpe Coupf Cqupe Cocpe Colupe Cioupe Coupx Cokpe Cmoupe Cougpe Couve rCoupe Coumpe Cobpe Cuoupe Couye Couspe Cohpe Couje Ccoupe Cou8pe Coulpe uoupe Coupke Couae Cokupe Csoupe Couqe Coupy Couhpe Coupv Coupee toupe Cozupe Ctoupe moupe Coupue Caupe Coupg poupe Compe Coups Cowupe Conupe Cfoupe aCoupe xoupe Coupfe Coupge Coipe Csupe Coudpe Coup0e Cboupe Cnupe Colpe Coup[e cCoupe Coute Covupe Coutpe hCoupe Cpupe Couppe Ckoupe Coupte Cou[pe Coupu Coupwe Coubpe Coxpe Cyoupe Coype Cnoupe Couie coupe Coupbe Conpe C0oupe iCoupe Coufe Couope yCoupe fCoupe oCoupe Coupl Coume Couse Coule Czoupe Cofupe Cosupe Couipe Cvupe CCoupe Coupae Coupb zCoupe Coape Cou0pe Cooupe Cdoupe Copupe Comupe Coiupe aoupe Choupe Coupoe Co8pe woupe Coupye qCoupe Couqpe Coujpe Cowpe Cyupe Corpe Coqupe zoupe Coup-e Coupp Cou-e Coupz noupe koupe Coupve Coope Co7upe Croupe Ckupe Coupje Coufpe roupe Couwpe Coupa Coupw jCoupe kCoupe Cmupe Coupqe Couxe Cqoupe Cuupe Cbupe Coyupe Coupxe Cgupe Cwoupe foupe vCoupe Cospe Crupe Clupe youpe dCoupe Cjoupe Coupce Cotpe Couke Couce Coune mCoupe Coup;e Couge Coupi uCoupe houpe Coucpe Coupq ooupe Couoe joupe Ctupe Coupm Coude Caoupe Couph Co7pe Coure Couue Cobupe C9upe Cwupe soupe Coaupe Coppe Cxoupe Cojpe Cou0e Covpe Counpe Coupe Co9upe Cgoupe Coupie sCoupe doupe Couze Cjupe Cou[e Coube Couxpe Coupk Ciupe C9oupe Corupe Cou;pe pCoupe Coupme Couple nCoupe voupe C0upe Coupc Coupre Couzpe Ccupe Coukpe Couphe Cou7pe Coxupe Cou-pe Cojupe Coupze Cdupe goupe Coupde Cxupe xCoupe Cotupe Codupe Cvoupe wCoupe Coupne ioupe Cohupe Couhe Coqpe Couupe Coupn Cocupe Cloupe

Comments and questions to the seller:


Do you have any questions? Want to get more information from the seller, or make an offer? Write your comment and the owner will answer your questions.
Name E-mail
Text
Antispam code: captcha code captcha code captcha code captcha code (enter the number)


Other cars offered in Crozier, Virginia, United States


See also other offers in Crozier, Virginia, United States. Check this classifieds to get best offers near you.

1970 Ford Torino in Crozier, Virginia, United States
price US $25,990.00
1970 Ford Torino

2008 Toyota Solara SLE in Crozier, Virginia, United States
price US $10,990.00
2008 Toyota Solara SLE

1966 Pontiac GTO in Crozier, Virginia, United States
price US $39,990.00
1966 Pontiac GTOATTENTION!
Used-Cars-Lookup.com - the site is not responsible for the published ads, is not the guarantor of the agreements and is not cooperating with transport companies.

Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.
See all (0) Mini car classifieds in our listings.

Cars Search

Join us!

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on RSS
^ Back to top

This site uses cookies

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies.