Search icon
Home » Cars for sale in Australia » Ford » Futura » Ford Futura

1970 Ford Futura XW sedan opal glo

Sale price: $AU 45,100.00
Last update: 20.04.2021
Car location: Mill Park, VIC, Australia
For Sale by: Private Seller

Technical specifications, photos and description:
Condition:Used
Date of Manufacture:197004
Model:Futura
Manufacturer:Ford
Colour:Blue
Right, Left Hand Drive:Right-Hand Drive
Car Type:Collector Cars
Transmission:Automatic
Fuel Type:Petrol
Type of Title:Clear (most titles)
Doors:4
Number of Previous Owners:2
Body Type:Sedan
Cylinders:6
For Sale by:Private Seller
:“Excellent original condition”
Item status:In archive
Got questions? Ask here!
Rate this car. Your assessment is important to us!
Rating 5
Rating 4
Rating 3
Rating 2
Rating 1
Current customer rating: Rating 3 (3/5) based on 10 customer reviews
Click on image to see all (1) images in hight resolution.


Owner description

1970 Big tag Ford Futura XW sedan in opal glo. Car has had a closed door respray a few years ago. No visible rust anywhere. Dry clean genuine car. Has been fish oiled. Matching numbers car. GS extras have been added. Healthy 250 6 cyl with extractors and twin exhaust. Auto shifts well. Car starts and drives excellent. All in excellent original condition apart from the roof being color coded.Car is located in Mill Park, Melbourne.Happy to assist with interstate buyers.
Car is advertised elsewhere and may end auction at anytime.


This Ad was found on: eBay.com.au


Typical errors in writing a car name

i1970 19j0 1n970 1t970 197t0 19q70 19q0 19t70 19u70 197l0 1s70 1y970 c970 197- 19v70 197h0 1n70 19z70 19o0 1960 1s970 q970 x1970 19x0 19p70 197b0 197n0 n1970 b1970 19870 1d970 1h970 197v 1970- 19t0 197v0 1r970 1a970 1b70 1a70 1980 1g70 u1970 1d70 y1970 197z o970 19n0 1j70 19h0 19p0 197u b970 19m70 m1970 197k0 j1970 l1970 19r0 h1970 197g 1f970 1x70 19g0 11970 197r0 1k70 19i70 197i0 19d70 1b970 197g0 197m 197j z970 19g70 g970 197r 21970 197q0 1m70 o1970 `970 19k0 19h70 1070 19s70 197z0 19b70 19a70 19x70 t1970 1w970 1o70 19f70 r1970 197o 197o0 197d 19970 197u0 19y0 1z70 1979 1g970 a970 p1970 s970 1`970 1o970 19m0 19700 u970 197a0 197a 19y70 1v970 197-0 1u70 1p970 19780 1q970 x970 19c70 1h70 19u0 19w70 19070 19a0 1c70 19i0 t970 z1970 y970 19760 v970 197c0 19c0 d1970 19z0 197n 197t s1970 p970 1l970 197s0 19o70 c1970 197h w970 k970 197m0 1970o 19790 19b0 1r70 12970 197y0 l970 f1970 197i 197b 19s0 197f 19r70 k1970 1p70 197s 1w70 19l70 1i970 g1970 19n70 2970 19k70 1m970 197j0 i970 1x970 197x0 q1970 197x 1f70 19f0 1u970 1k970 `1970 18970 1870 j970 197l 197d0 1v70 197k 1970p v1970 1j970 197p0 19770 19l0 197w 1t70 1l70 1c970 197y 1y70 197q 197p d970 197w0 19v0 1z970 n970 h970 19d0 19670 19j70 m970 1i70 r970 197c a1970 19709 1q70 19w0 10970 w1970 197f0 f970 jFord iord Fyrd Forcd Fofd Fpord Fordc Fobrd nord Fzord tord hord Forbd Fork Forqd Foird Foard Fxrd Foad Fords Fkrd Forh Fsrd Forf Forwd Ftrd Foro tFord Fold Fwrd Fozd Forad Fomd F9ord Foryd Fojrd Foud qFord For5d Forld aord Fors Faord gord Fodd Fond Fohd Forod Fzrd lFord Forud Fdord gFord F9rd Foqd Fuord Fowrd Forgd Fjrd Foxrd Foru Foid rord Forid oFord Fqord Fird Fnord Flord yFord Fjord Fordf vFord Forp Foxd pord Focd Fvrd Fortd Fgrd Forl pFord Fbord zFord Forfd Form Fkord Fogrd Forpd iFord Fogd jord Forsd Forkd Fard Fojd Forzd ford rFord Fopd bFord Fhrd Fozrd Fgord dFord Fohrd xord vord Fyord Fsord Fovd Fornd Frord Fori dord Fcord mord Fordr Forz yord Ford Fhord Fotrd Forb cord Food Forr Fvord Forrd sFord Fnrd Forvd oord uFord Fo5d Fofrd hFord Fcrd nFord Fo0rd Fored Fford Foerd aFord Ftord Forjd sord Fora F0rd xFord Foord zord Foyrd bord Fo4rd Foqrd Fore Fokrd Forg Forc Fxord Frrd Fort Forn Fosd F0ord Fword Forj Forv Fobd Fory kFord Fokd Focrd Fmord Fotd Fovrd lord Fonrd Fomrd Fbrd Foprd Fordx For4d Fprd Fourd Fordd kord mFord Foed qord Fowd Fo5rd Fo4d wFord Fmrd Fodrd Forhd uord Furd Forx Forxd Foyd Fo9rd Forq Fdrd word fFord Forw FFord Fosrd Flrd Ffrd Fqrd cFord Fiord Folrd Formd Forde Futuja sutura Futdura Fhutura Futurga Futurva Futurna Fltura Fuwtura Fujura Futupra Futwra nutura Fuvtura Futucra Futmra Fjutura Funura tFutura Fktura Fuoura Fu6ura Futuru Fyutura Fuzura Futu4ra Fwutura rutura Fuotura gFutura Futulra Fututra butura Fuqura Futusa Futurd Futudra Fulura Futkra Futuda Fut8ra Futuria Futdra Fumura Fukura Fftura Futuia Futara Futsura Fsutura zFutura Futmura Futuras Futurj Futuri Futu5a Ftutura Futnra Fumtura Futurqa Fudtura Futuba Frtura Futora Futurpa gutura Fuaura Fmutura cutura Futuza Futzra Fuhura Futrura hutura kFutura Futxura Futurla Futu7ra Futhra nFutura putura autura mFutura Fuxura Fut6ura Fotura Futvra bFutura Futurra Futuraq Fxutura Futurta cFutura Futuaa Fuktura Fugtura Fxtura Futuara Flutura Fdtura Fubura Fustura Fufura Fusura Fvutura Futurw Foutura dutura Fu8tura Futbura Fut7ra Futzura Futuvra mutura sFutura F7utura Futfra Futqra Futura Futuma Fdutura rFutura Fbutura Futurk zutura Futuwra Futurr Futuraa Fzutura Futpura Futurx jutura yFutura Fuutura Frutura Futuro Futuga iutura Futufra Futvura Futuva Fut5ura Futlra Futuraw Fkutura Futuroa Futuea Futurca Futu8ra Fuhtura Futuoa Futu4a Futurt Furura Fgutura Futwura Futfura Fuytura Futurp Futurs Fttura Fptura Futsra Futgura Futusra Futuxa lutura Futuya Futu5ra Futur5a yutura Futurja Futur4a Futurka qFutura Fuztura Fuvura Fubtura F7tura Futurl Fitura Fztura Fut7ura Fu6tura Futurb Futuka Futhura Futursa Futuraz Furtura Futcura Fstura Futuna Futxra Futujra oFutura Futbra Fututa Futuyra Futurc Futoura Fqutura Futrra hFutura Fu5tura uutura Futiura vutura Fultura Futugra Futpra Futula Futjra Futufa Fuqtura aFutura wutura Futuha Fuptura Fuyura Futgra Futurma Futqura dFutura Fuxtura Futurha Futukra Futupa Futuxra Futjura kutura Futnura Futyura Fwtura Futury FFutura Futuqra Fuwura Fuftura vFutura Fmtura Fbtura Fupura Fatura iFutura Futurea F8tura Fvtura Futyra Fgtura Futurxa Fautura Funtura Fuuura Futurua F8utura fFutura xFutura Futurm Ffutura Futuca Futcra Futuwa Futumra Fut8ura Fytura Fudura Futubra Futuera Futurwa Fuitura jFutura Fhtura Fqtura Futurg Futaura Fuctura Futurh Fuatura Futtra Futurba Fuiura outura Fu5ura Futira Futurda Fu7tura Futuqa Fputura Fjtura Futuora Futurz futura Futuura Fucura Futurn Fctura Fujtura Fnutura wFutura Futuua tutura lFutura Futunra Futurya Futtura uFutura Futuira xutura Futurza Futkura Futuhra Futurv Fiutura Futurfa Futurq Futlura pFutura qutura Fugura Fcutura Futuzra Futurf Fntura kXW XyW hW fW Xl yXW Xa aXW XlW sW Xk XdW XgW XzW Xv iXW iW XoW Xy Xq Xz fXW dXW mW XmW bW XfW XkW jW XtW vW kW hXW Xc lXW Xu wXW lW Xd Xh Xr Xi Xo XqW oW nXW bXW cW yW jXW cXW Xb XWW uXW zXW Xf oXW XvW XhW XuW Xw pW xXW XaW sXW XpW XbW uW vXW Xs XwW XcW Xt zW qW rXW mXW Xj XjW Xx Xp rW qXW gW Xm dW nW XsW aW gXW XiW xW pXW tW XXW Xg XrW XnW wW Xn tXW XxW sepan sedgan nsedan sdedan csedan sefdan oedan sedapn sedanb sedahn bsedan sodan sedian psedan sedgn sedanh secan jedan shdan sedxn sedac scdan sedasn sedoan sedaon setan sledan sepdan saedan stdan seban sedau hsedan sidan sezan sndan sedcan smdan seedan sjedan sejan sedon sedab esedan sedadn tsedan sedmn qedan sedjan sedakn sedagn asedan msedan sjdan sedatn seyan kedan skedan rsedan spedan usedan sedarn zsedan smedan osedan sedaan sedafn seadan segan sqdan sedawn sedanm seddn sgdan sexan sedean sedaa sedan sedag sewan sydan qsedan yedan sedal secdan sedkan sedtan sedhn seran senan sedanj sddan sedap uedan sedaj sedax sedfan cedan sedman aedan svedan sedkn srdan sedzn dedan wedan sedyn sedar xedan redan sedun vedan sxdan sxedan sgedan sedvn sedhan seman fedan semdan sedayn sudan sednn segdan setdan sedazn sedad sedav sendan medan fsedan snedan sedam sredan sednan sesdan sadan sedaq eedan seddan sedat sbdan siedan sedaun sedwn sedamn shedan sedtn svdan sedrn sedaqn seqdan sedaz bedan seday sevan sedbn isedan xsedan sbedan sfdan ledan sedajn gsedan seean seudan seodan sekan sedsan sewdan sedqn sedai spdan sedlan sedyan sedacn wsedan sedain sedin scedan serdan szdan sedah sedaf sesan tedan sedak sedln vsedan seldan sedzan sedas swedan sqedan hedan seian seaan seuan sedsn pedan sedxan szedan sehdan sexdan sevdan sedcn sfedan sedfn seidan sedwan sedaxn sejdan gedan sehan seqan jsedan nedan sedaw ssdan sebdan lsedan sekdan suedan seydan sedran skdan sedann soedan sedaln zedan sedqan ysedan sedpn sedban stedan sedpan sldan swdan seduan ssedan sedjn sefan sedabn iedan syedan ksedan sezdan sedvan selan sedavn dsedan seoan sedao vopal opan opvl opval owal opcl yopal opap opjal opak o-pal dopal o[al opzl odal opa.l apal opanl opaal opalk bpal opaw ocpal o0pal opol opul hopal oial op;al gopal opavl opau opaml opayl opnl xpal lpal otal opfal spal oqal opxal opaq opasl oupal okal ompal opaxl opmal okpal fopal opal, opa,l opatl opjl opay opadl opall opav opkal oyal vpal qopal wopal opral opag opfl otpal opajl olal op[al opaul oplal 9opal mopal bopal opaa copal onpal opzal omal ovpal dpal opaz ropal op0al opacl ojpal opaol opax opal cpal opgal opapl opa;l nopal opalp opil popal opqal oppl opual oual opat ospal o0al opa; opal. tpal opaj oypal opxl opcal opnal onal opafl npal opam opwl odpal opkl gpal oqpal opaf jopal 9pal oopal topal ozal opql oval opakl ohpal 0opal opdl ohal opalo o;pal oppal oxal opa, oral opad ophl opaql ozpal aopal rpal opll ypal opas opawl ppal wpal opoal opao obpal oparl o;al oaal opah 0pal opsal opbal uopal hpal opml o-al kopal sopal opahl obal oxpal opac ojal optl xopal olpal ooal ipal opal; zopal oipal opa. kpal opab osal opagl owpal oprl optal opai opdal opgl op-al fpal jpal opsl oapal opabl opyl opazl o9pal opyal opar mpal ofpal upal orpal ogal opail ophal zpal opial iopal ogpal opbl o[pal lopal opwal qpal ofal ocal gln gld gjlo gzlo gao glno gyo slo gho qlo gl0 gxlo guo wlo glmo ylo glj gbo oglo lglo glp g;o gl9 gwlo g,o gylo nglo zlo gvlo ggo gto goo glao glg glko uglo yglo glh gjo gplo glqo gll glop glio dlo gl,o gpo glvo nlo gwo glok flo gmo glso gblo gfo vglo gclo gzo gklo gldo ulo tlo gmlo llo glb gulo glol sglo gl0o glx blo klo gco glco gflo glpo bglo xglo jglo glu glro hlo ilo gro mlo glv gli glgo fglo pglo zglo hglo gko plo gnlo rglo gvo jlo glfo glw gllo gl;o ghlo gdo glf kglo g.o dglo gso g,lo glt glyo gno glxo glm g.lo grlo glr g;lo glo9 mglo gtlo gly glo0 rlo glzo gluo xlo gio gls gilo cglo glz galo golo glo glto glwo aglo gglo gdlo gljo glho olo glbo vlo gloo gqlo gloi gl.o gslo qglo gqo tglo alo glq gxo gl9o clo glc wglo iglo gla glk

Comments and questions to the seller:


Do you have any questions? Want to get more information from the seller, or make an offer? Write your comment and the owner will answer your questions.
Name E-mail
Text
Antispam code: captcha code captcha code captcha code captcha code (enter the number)
Other Ford Futura cars offered in Australia


See also other offers for sale of Ford Futura in Australia. You get a better chance of finding the best car deal for sale near you.

Other cars offered in Mill Park, VIC, Australia


See also other offers in Mill Park, VIC, Australia. Check this classifieds to get best offers near you.ATTENTION!
Used-Cars-Lookup.com - the site is not responsible for the published ads, is not the guarantor of the agreements and is not cooperating with transport companies.

Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.
See all (0) Ford car classifieds in our listings.

Cars Search

Cars for Sale

1981 BMW 3-Series for Sale
1981 BMW 3-Series

price US $760.00

1992 Ford Mustang for Sale
1992 Ford Mustang

price US $8,800.00

Bmw 320d executive auto for Sale
Bmw 320d executive auto

price £4,750.00

Join us!

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on RSS
^ Back to top