Search icon
Home » Cars for sale in Australia » Chevrolet » 1955 » Chevrolet 1955

1955 Chevrolet 210 4 Door Sedan

Sale price: $AU 17,000.00
Last update: 23.04.2021
Car location: Northern Heights , Australia
For Sale by: Private Seller

Technical specifications, photos and description:
Condition:Used
Model:1955
Manufacturer:Chevrolet
Car Type:Collector Cars
Body Type:Sedan
Type of Title:Clear (most titles)
For Sale by:Private Seller
:“Rolling shell rust free body, chassis has HZ front clip conversion, new inner and out seal panels drivers side floor replaced all repairs done are still visible and painted with por15 paint, under tray sealed with sound deadening underbody paint. No major body work required but does have some minor work required before paint. Bench seat, all chrome with some spares, complete spare passenger front and both rear doors. Have all glass except driver side front and windscreen. Please dont call me if you are just kicking tyres. Selling due to no time and looking to travel before I'm too old!!!!”
Got questions? Ask here!
Rate this car. Your assessment is important to us!
Rating 5
Rating 4
Rating 3
Rating 2
Rating 1
Current customer rating: Rating 0 (0) based on 0 votes
Click on image to see all (10) images in hight resolution.

1955 Chevrolet  210 4 Door Sedan photo 1
1955 Chevrolet  210 4 Door Sedan photo 21955 Chevrolet  210 4 Door Sedan photo 31955 Chevrolet  210 4 Door Sedan photo 41955 Chevrolet  210 4 Door Sedan photo 51955 Chevrolet  210 4 Door Sedan photo 61955 Chevrolet  210 4 Door Sedan photo 71955 Chevrolet  210 4 Door Sedan photo 81955 Chevrolet  210 4 Door Sedan photo 91955 Chevrolet  210 4 Door Sedan photo 10Owner description

1955 Chevrolet 210 4 Door Sedan


This Ad was found on: eBay.com.au


Other search keywords

1w955 u1955 1w55 19m5 19j55 p1955 195w5 r955 19l5 195m 1x955 s955 d1955 195x5 1954 10955 19d55 k1955 195v 1j55 1u955 1n955 195u5 v955 1a955 1m955 195a5 19l55 s1955 19855 19n55 t1955 19x55 19o5 1x55 f1955 i1955 19a55 19x5 1v955 1i55 q955 a955 195b 19565 195c `1955 19w5 19r55 1l955 195k5 j955 1l55 19955 l955 19v5 19g55 19g5 19k5 19555 19o55 1965 195g5 o955 19u5 f955 195t5 1o55 19u55 n1955 19655 19j5 19b5 195z5 19i55 19f55 1n55 1d955 w955 195m5 l1955 1m55 y955 m1955 195n 1945 1956 1a55 19q55 195y5 19r5 19n5 a1955 195f5 g955 195l5 195q5 19455 1955t 195x 195i5 1y55 195j n955 d955 1q55 195d 19c5 195r 1f55 18955 195k 19545 19h55 195b5 19t5 19p5 q1955 1`955 19554 1h955 h955 195w 1855 195p 1k55 19s55 x1955 195j5 j1955 z955 1955r 1j955 19d5 195d5 1b55 y1955 195q 11955 1r955 1u55 19v55 2955 195s `955 19y55 19y5 19556 19a5 1s955 195c5 1b955 1z55 1c55 19z5 195a 195f 19t55 21955 19p55 1d55 195g c955 19b55 1c955 h1955 19f5 19i5 19k55 195r5 19h5 1t55 195i 1g55 195o5 1s55 m955 195h5 i955 u955 19c55 x955 19055 1y955 195s5 o1955 195u 19q5 195l t955 1v55 195p5 19z55 k955 19w55 1q955 1h55 195n5 b1955 b955 195o 1f955 19m55 1p55 w1955 g1955 1o955 195z 1055 195t r1955 c1955 1i955 p955 19s5 1r55 195v5 195h z1955 1g955 1z955 1p955 v1955 1k955 195y 12955 1t955 Chgvrolet Chevrolqt Chevroledt Chevmrolet aChevrolet Crevrolet Chevroleq Chevrvolet Chcevrolet Chejrolet Chevrcolet kChevrolet Chevrolejt Cjevrolet Chevro.let Chevroleut Chevro;let Chevoolet Chevrolxt Chev4rolet Chebrolet Chexvrolet Chevrkolet cChevrolet dChevrolet Chevrolmet Cwhevrolet Chevrllet Chevrolec nhevrolet Chevroletg Chevrvlet Chevcolet Chevrrolet Chevrolket Cheyrolet Cheprolet uChevrolet Chevrolmt Chevrolert Chevrqlet iChevrolet Cvhevrolet Chevrolety Cheavrolet Chevrolgt Chejvrolet Chefrolet qChevrolet Czevrolet Ckhevrolet Cdevrolet Chevrouet Chevroleit Chevrole6 Chevrtolet Chevrodlet Chevr0let Chevrolyet Chnvrolet Chevbrolet Cmhevrolet Chfevrolet Chevrolent Chgevrolet Chevholet Cthevrolet Chevrowet Chevrolat Chevrolev Chevjrolet Chevroleb Chevromlet Chevrmlet Chevrodet Chevrolej Chevrbolet Chegvrolet Chevroalet Chevroqet Chewrolet Chevxrolet Chevroklet Chevrslet Chesvrolet Chevrolset Chemvrolet Cherrolet CChevrolet Cfhevrolet Chwevrolet vhevrolet Chevrolewt Chervrolet Chevrolzet dhevrolet Chevroleu Cheuvrolet Chtevrolet Chyvrolet Chevorolet Chevrolxet Cuhevrolet Chaevrolet Chevrzlet Chevyrolet Chevroloet Chevroxet Clevrolet Chevroldet Chevrjlet Chevrocet Chevrwolet Chevwrolet Chevrooet Cvevrolet lChevrolet Chevrolpet Chevrolget Chevrmolet Chevrglet Chekrolet Chevroluet Chevroolet Chevrnlet chevrolet Chevprolet Chevroljt Chevyolet Chevroleot Chevroletf Chevwolet Chevrolel Chevvrolet Chevropet Chexrolet Chevroqlet Chwvrolet Chrvrolet Chenvrolet Cheirolet Cfevrolet Chevrolett Chevrovlet Chevrolzt Chevrolfet Clhevrolet Cheovrolet jChevrolet rhevrolet hhevrolet Cheqvrolet Chevsolet Chevrolen Chxvrolet Chevrolot Chevroiet Chevlolet Chevrolnt Chevr5olet Crhevrolet Chevrolest Chevrolext Chev5rolet Chevroleyt Chevroaet Czhevrolet Chovrolet Cheqrolet whevrolet Chevarolet Chevrolyt Chevrolrt Chetrolet Chevrolem Chevroltet Chevrojet mChevrolet Chkevrolet Chedvrolet lhevrolet fChevrolet Chevromet Chevrolhet ohevrolet Chevriolet Chevroret Chevrolebt oChevrolet Chevrlolet Chevroblet Chevrolwt Cghevrolet Chevrolqet Chevrdlet Chevrowlet Chevrblet Chevrolez Chevrolei Chbvrolet Chevrolret Chevrobet Chevr0olet Chkvrolet Chevronet Chmvrolet Chevrolcet Chevrolnet Ccevrolet Chdevrolet Chfvrolet Chevroket Chvevrolet Chevrclet Chevrtlet Chevronlet Chevrolep Coevrolet zChevrolet Chmevrolet Chevroget Chevroliet Chevroilet Chevrolct Chekvrolet Chevrotet Chevroxlet sChevrolet Cdhevrolet bChevrolet Chevzolet Chevrotlet Chqvrolet Chevrolet6 Chelrolet Chjevrolet Chevrpolet Chevrfolet jhevrolet Choevrolet bhevrolet Chegrolet Cpevrolet Chivrolet Chevrol;et Chevrolea Chevrzolet Chevrolut Ckevrolet Cuevrolet Chevrxolet Chevrofet Chavrolet Chevrole5 Chevruolet Chsevrolet Chevrolezt Chevroljet Chevreolet Chevirolet Cjhevrolet Chevroltt Chevcrolet Chevroglet Chelvrolet Chevro;et Chevrwlet Chdvrolet Chevroulet ihevrolet Chevroler Chevrolex Chcvrolet Chezvrolet Chevdolet Cbevrolet Chzevrolet Chedrolet Chvvrolet Chevroyet Chuvrolet Chevrylet Chevrozlet Chevroleg Chevralet Chenrolet Chewvrolet Chevtrolet Chevrohlet Cheurolet Chevro,let Chevroplet Chevrolet Chearolet Checvrolet gChevrolet Cbhevrolet Chevrholet Chevrolwet Chevaolet Chlvrolet Chevrplet Cheyvrolet Chevr9olet tChevrolet Chevro.et Chrevrolet Chevroflet Chezrolet zhevrolet Cshevrolet Chevuolet pChevrolet phevrolet thevrolet Chevurolet Chepvrolet Chevrolegt Chevfolet Chevjolet Chevgolet Chevrohet Chehvrolet Csevrolet Chevrolbet Chevrxlet Chevroset Chevnolet Chevroslet Chevraolet Chesrolet Chemrolet Cyhevrolet Chevr4olet Cwevrolet Chevrolvet Chevdrolet Chevvolet Chevnrolet Chevroleat xhevrolet Chevrolit Chevroley mhevrolet Chevrhlet Cihevrolet Cheveolet Chevroldt Chjvrolet Chevroles Caevrolet Chevrollet Chpvrolet Chevrorlet Chevryolet Chevroleo Chevro0let Chhevrolet Cheorolet Chevroleht Chxevrolet Chevgrolet Cohevrolet Chevroletr Chevkrolet Chevrsolet Chevro9let Cyevrolet Chevrolew Chevrrlet Chevrolelt Chevrole6t Chevrilet Chevqolet Cmevrolet Cphevrolet Chevlrolet Chevrklet khevrolet Checrolet Chefvrolet Chevrolvt fhevrolet Cchevrolet Cnhevrolet Chevrojlet Cheviolet Chevrozet Chevrollt Chevrolek Chevroleh yhevrolet Chevrovet Chsvrolet Chevrolpt ghevrolet Chhvrolet Chevroled Chlevrolet Cnevrolet Chevrolft Ctevrolet Chevrjolet Chevkolet shevrolet Chevr9let Chevrolekt Chevrolemt Chtvrolet Chevrolet5 Chyevrolet Cxhevrolet Chbevrolet Chqevrolet Chetvrolet Chevroclet Cqevrolet Chevqrolet Chevzrolet Chevrol,et qhevrolet Chzvrolet Chevhrolet Chevrolaet rChevrolet Cahevrolet Chevroylet nChevrolet Chevsrolet Chevrolevt Chevrgolet Chuevrolet wChevrolet Chevro,et Chevrdolet yChevrolet hChevrolet Chpevrolet Chevrnolet Cgevrolet Cheivrolet Chevroleet Chevrolbt Chevxolet uhevrolet Chevrolef vChevrolet Chevrolept Chevrole5t Cxevrolet Chevrolht Chnevrolet Chehrolet Chebvrolet Cheevrolet Chev4olet Chevrulet Chevrolst Chevtolet Cqhevrolet Chevrolect Chevmolet Chevrolkt Chevrol.et Cievrolet Chievrolet Chevrflet Chevroleqt Chev5olet Chevrqolet Chevbolet Chevroleft ahevrolet Cheverolet Chevpolet xChevrolet Chevfrolet n c x z v w u p t k d a j h b r s m o f y i l g q 2u0 21n0 m10 21r0 w210 2110 2h10 2u10 21g 21s a210 21m0 2`0 21t 21y 21n 21z0 21- 2100 o210 2q0 s10 2h0 21f0 2f0 2p0 21v0 21y0 21j0 110 r10 3210 2k0 21g0 2z0 h210 2t10 210p 21o 2k10 2i0 2s0 u210 2c10 2210 219 r210 d10 2s10 21l0 t210 2a0 21m 2120 x10 z10 2109 w10 2w10 21x 2l0 2190 y10 k210 21a 2`10 21l n210 p10 2y10 g10 v210 21d0 f210 q10 21f 2i10 21x0 21p 2n0 o10 21i 21k0 c210 2d10 21q0 210o 2d0 l10 2b0 2c0 220 21u 1210 2t0 i10 21p0 b210 b10 m210 u10 2f10 c10 2q10 21o0 21b 310 2p10 l210 21c0 2g10 21`0 2n10 2g0 21s0 z210 2v0 21j 21a0 21b0 t10 2m10 21z d210 21-0 21c 21k 21q g210 21i0 2310 21t0 n10 y210 2o10 2r10 21h0 f10 j210 2z10 q210 2x10 s210 21w 21d 21r 2m0 k10 21h p210 j10 2j0 2r0 21w0 21v 210- 2v10 v10 2b10 h10 2y0 2a10 2j10 21u0 2w0 2o0 x210 i210 a10 2x0 2l10 z4 a4 q4 v4 t4 n4 i m r x4 g4 w4 34 y l g b4 i4 a c4 u 54 h4 43 j4 b x j f l4 e4 r4 4e d4 u4 45 q o 3 f4 m4 s k t k4 o4 h 4r e c p z s4 w d 5 p4 v n 44 y4 Doir Djor Doo5r Dqoor oDoor Door5 Ddoor Doowr tDoor toor loor Doar Dxoor Dooqr rDoor Door4 Dpor lDoor kDoor hoor woor Dkor Doxr Dhor foor Doog Donor Dmor gDoor roor aDoor D0oor Dowor Doo4r D0or Dozor mDoor Dsoor Dhoor Djoor Dood Dloor Doom Dyor zoor yoor Dooxr Dotor Dofor Dooor Ddor Dobor Doyor Dooir poor Dbor Doorr Dtoor Dovor Dpoor Donr cDoor Dior Dooo Doosr Doovr Dooi Dook pDoor Dopor D9or zDoor Dowr Doos Dooa DDoor Do0or door Doofr jDoor voor Doot Doxor Doocr Dooj fDoor Dooe joor Dfoor Doo4 uDoor Dorr Duoor Dwoor Doohr uoor Domor Doox Duor Dohr Do9r Dogor Dool Doodr Do9or Daor Doaor Dosor Dcoor Domr Dboor Dfor yDoor xoor Doour Dmoor Doojr Doolr Dwor qoor Dtor Doopr Dsor Dqor goor Dokr Dour aoor Dnor Dolor Doort Doror Dozr Doogr Dxor Dodor Doord Doqr Doou boor Dvoor Doqor ioor Dror Dogr iDoor Dioor Doob Dcor Dooc Dooh Dooy Dlor Dgor Dzoor hDoor ooor Doore Doorf Doo9r Doow moor wDoor sDoor Dzor Dohor dDoor Dotr Dooyr Doov Dooer Doobr Douor soor Dooq Docor Dnoor Dojr Dokor Dojor Doo5 coor Doop Dobr vDoor Dvor koor Droor noor Docr Dooar Dolr Dodr Dooz nDoor Doof Do0r Daoor bDoor xDoor Doozr Doior Dopr qDoor Doonr Dofr D9oor Doon Doomr Dosr Dgoor Door Dootr Dookr Dyoor Doo0r Dkoor Doyr Dovr Sefdan Seadan Sedaan Sedrn Sendan Sednan Sedwn tSedan tedan Sedbn Seaan Sadan Sldan Ssdan Swdan Sedakn jSedan Sqdan Sedal Swedan Sebdan Sidan Suedan Sedadn Sedanj Sedaon Sedfn Sedann Sedad Sedajn Sedfan aSedan qedan Sejdan Shdan Sedqn ledan kSedan uedan SSedan Sednn Sedamn Sedhn Sledan Seodan Sddan Sedjn Seydan Svdan Segdan Sedban Secan Sdedan zedan sedan fSedan Sedin Sxedan redan Sekan Seyan Sedoan Sedar Sedaz Sedag hedan Sbedan aedan Sefan Scedan Sedvn Sedian Sedyan Sedah iedan Sedaj Semdan Sqedan Sedcan lSedan Svedan Sedlan Seday Sedas Spdan Seean Sedaxn Sesan Sehdan vSedan Seldan Sedagn Sedatn Secdan Sedkn Skedan Sexdan Sedln nSedan gSedan Sedai wedan Serdan Sedmn Sewdan Szedan Sedaw Sydan Sevan jedan Siedan pSedan hSedan Sredan Sedao Sedyn Sedaq fedan Sedanm Sedaln Seuan Seddn Sedak Sedawn Sedabn Sedax Sedat Sedab Sedacn Sedwan Sedxn Sepdan Sedsan cSedan Sedvan rSedan Sevdan Skdan Smedan Seran Sedain bSedan Sepan Sewan Segan Sedan Seman nedan Sndan Saedan Sfdan medan Sjdan Sedazn Sedon Sedgn Sehan Seudan qSedan Soedan dSedan Sedsn gedan Sedarn Sedhan Sedahn bedan cedan Stedan Snedan Seian Sedzn Sedafn Sedapn Sgedan Sedkan Spedan mSedan pedan vedan Sodan Seidan xSedan wSedan Sedaqn Syedan Sezan Sudan Seqan Sedayn Sedman Sedtn Selan Sedean Sxdan yedan Setdan Sedcn Sedanh Seddan dedan Sedxan iSedan Sedaf Sedgan sSedan xedan Sedqan Sjedan Sedpan oedan Smdan Scdan Sejan ySedan Sgdan Sedap Sezdan Sedtan Seedan Sbdan Seqdan Sedasn Ssedan Seban Sedjan Sfedan Sedran Sexan uSedan Sedam Sedanb oSedan Sedaa Seduan Sedac Sedun Sekdan Senan Sedzan Szdan Setan Srdan Sedau Sedav Seoan Sesdan Sedpn Stdan zSedan Sedavn Sedaun kedan Shedan

Comments and questions to the seller:


Do you have any questions? Want to get more information from the seller, or make an offer? Write your comment and the owner will answer your questions.
Name E-mail
Text
Antispam code: captcha code captcha code captcha code captcha code (enter the number)


Other Chevrolet 1955 cars offered in Australia


See also other offers for sale of Chevrolet 1955 in Australia. You get a better chance of finding the best car deal for sale near you.

Other cars offered in Northern Heights , Australia


See also other offers in Northern Heights , Australia. Check this classifieds to get best offers near you.ATTENTION!
Used-Cars-Lookup.com - the site is not responsible for the published ads, is not the guarantor of the agreements and is not cooperating with transport companies.

Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.
See all (1) Chevrolet car classifieds in our listings.

Cars Search

Join us!

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on RSS
^ Back to top

This site uses cookies

We inform you that this site uses own, technical and third parties cookies to make sure our web page is user-friendly and to guarantee a high functionality of the webpage. By continuing to browse this website, you declare to accept the use of cookies.